033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Margreet Louw

Margreet Louw

“Stilstaan bij je handelen is vooruitgang” – Loesje

Na ruim twaalf jaar ervaring als leraar van groep 1, 2 en 3 en vijf jaar als projectleider in de voor- en vroegschoolse educatie zet Margreet haar kennis en ervaring nu in voor Expertis Onderwijsadviseurs. 

Onderwijsadviseur Margreet Louw is enthousiast, geduldig, analytisch en een doorzetter die graag mensen met elkaar laat samenwerken.

Wat kan Margreet voor u betekenen?

In hoeverre is iemand zich bewust van zijn of haar eigen handelen? Margreet gaat graag aan de slag op de werkvloer. Daar leert zij u – door gebruik te maken van interactie vaardigheden, pedagogische handelingsstrategieën, VVE-methodieken of een rijke speel-leeromgeving – ieder kind de begeleiding te geven die het nodig heeft. Zo ontwikkelt iedere leerling zich optimaal. 

Margreet begeleidt graag pedagogisch medewerkers of onderbouwleraren die zichzelf willen ontwikkelen en die kansen zien voor verbetering. Hierbij staan de behoeften van de peuters en kleuters centraal. 

Expertises
 • Het jonge kind.
 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
 • Audits in het kader van de VVE.
 • Coaching van pm’ers en onderbouwleraren.
 • Werken met SLO-doelen.
 • Opbrengst- en handelingsgericht werken.
 • De rijke speel- leeromgeving.
 • De begeleiding van peuters met specifieke ondersteuningsbehoeften.
 • De doorgaande lijn van voor- naar vroegschool.
 • Ervaring en affiniteit met Dalton- en Montessorionderwijs.
 • Ervaring met de ontwikkeling van brede school naar IKC.
Recente opdrachten
 • Scholing aan pedagogisch medewerkers op het gebied van VVE.
 • EDI kleuters.

Thema’s

VVE / Jonge kind
Didactisch handelen

 

Contact

Margreet Louw MEd
06 – 21 99 45 24
margreet.louw@expertis.nl

Share This