074 - 85 16 516 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Margreet Louw

Margreet Louw

“Stilstaan bij je handelen is vooruitgang” Een uitspraak van Loesje, die past bij de werkwijze van Margreet. Haar jarenlange ervaring als leraar in de onderbouw en projectleider voor- en vroegschoolse educatie komen daarbij goed van pas.

Wat kan Margreet voor u betekenen?

In hoeverre is iemand zich bewust van zijn of haar eigen handelen? Margreet gaat graag aan de slag op de werkvloer. Daar leert zij u – door gebruik te maken van interactie vaardigheden, pedagogische handelingsstrategieën, VVE-methodieken of een rijke speelleeromgeving – ieder kind de begeleiding te geven die het nodig heeft. Zo ontwikkelt iedere leerling zich optimaal.

Expertises
  • Het jonge kind
  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Audits in het kader van de VVE
  • Coaching van pm’ers
  • Werken met SLO-doelen
  • Opbrengst- en handelingsgericht werken
  • De rijke speel- leeromgeving
  • De begeleiding van peuters met specifieke ondersteuningsbehoeften
  • Integraal Kind Centrum: ervaring met de totstandkoming van een IKC, de doorgaande leerlijnen hierin en het leren samenwerken van verschillende IKC-partners.
  • Ervaring en affiniteit met Dalton- en Montessorionderwijs.

Thema’s

VVE / Jonge kind

 

Contact

06 – 21 99 45 24
margreet.louw@expertis.nl

Share This