033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Linda Westerik

Linda Westerik

‘Samen elke dag een beetje beter’

Als onderwijsadviseur houdt Linda zich voornamelijk bezig met het didactisch handelen en het vakmanschap van de leraar voor de klas. Door haar ruime ervaring als leraar, intern begeleider en schoolleider in het basisonderwijs weet Linda uitstekend de verbinding te leggen tussen de theorie en de praktijk. Ze vindt het belangrijk om samen met teams en individuele leraren het onderwijs onder de loep te nemen en het samen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Altijd vanuit een wetenschappelijke basis van kennis en inzichten. Linda legt de focus op het primaire proces, het lesgeven in de klas en het voortdurend in ontwikkeling blijven van leerkrachten op dit gebied.

Wat kan Linda voor u betekenen?

Linda heeft veel praktijkervaring met het werken met schoolteams. Ook coacht en begeleidt zij individuele leraren, schoolleiders of intern begeleiders met een specifieke onderwijsvraag. Linda heeft zowel oog voor de gehele organisatie als voor de mensen daarin. Zo kan Linda u en uw team begeleiden in het vergroten van kennis over effectief didactisch handelen en het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. Door het geven van trainingen, klassenbezoeken en feedback kijkt zij samen met u naar het onderwijs. Wat gaat goed en waar liggen nog kansen voor verbetering? Linda gaat graag met u in gesprek!

Expertises
  • Expliciete Directe Instructie (EDI)
  • Didactisch handelen
  • Rekenen en Wiskunde
  • Pedagogisch handelen
  • Klassenmanagement
  • Hoogbegaafdheidsspecialist

Thema’s

Didactisch handelen
Rekenen en wiskunde

 

Contact

Linda Westerik MEd 
06 – 82091726
linda.westerik@expertis.nl

Onderwijsadviseur Linda Westerik
Share This