033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Monique Hilbrands

Monique Hilbrands

“Elke dag een stukje wijzer”

Met grote passie voor onderwijs helpt Monique teams, directies en leraren effectiever (samen) te werken. Zij richt zich daarbij niet alleen op zichtbare processen binnen de organisatie, maar ook op de wisselwerking tussen de boven- en de onderstroom.

Haar kracht is het leggen van een verbinding tussen hoofd en hart, wens en realiteit, om zo met elkaar tot duurzame onderwijsverbetering te komen.

Monique heeft als leraar, stage-coördinator, (team)coach, teamleider en directeur gewerkt binnen het voortgezet speciaal onderwijs en het reguliere voortgezet onderwijs. Zij heeft o.a. opleidingen gevolgd op het gebied van onderwijs, gedrag, cultuur, leiderschap, (team)coaching en systemisch werken.

Wat kan Monique voor u betekenen?

Als trainer, adviseur en coach begeleidt Monique directies, teams en individuele medewerkers in zowel het primair als het voortgezet (speciaal) onderwijs. Door haar ervaring met het onderwijs in verschillende rollen is zij in staat om zowel op concreet als abstract niveau te acteren. Zij weet daartussen goed de verbinding te leggen. Monique is erop gericht dat mensen vanuit hun kracht en met plezier (samen)werken. ‘In een open dialoog, samen met betrokkenen, ga ik op zoek naar ambities, belemmeringen, patronen én naar mogelijkheden en kiemen.’

Expertise
  • Professionele schoolcultuur

  • Begeleiding van individuele coaching/teamcoaching en verandertrajecten

  • Pedagogisch handelen

  • Bestuurlijk handelen en leiderschap

  • Didactisch handelen (EDI)

Share This