033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Blijf op de hoogte

Home » Nieuwsoverzicht
Directieoverleg

Hoe krijg je leesplezier terug in de klas?

Ruim veertig jaar lang is Dr. Kees Vernooy al bezig met de vraag hoe je het taal- en leesonderwijs beter maakt. Verbonden als wetenschappelijk adviseur aan Expertis Onderwijsadviseurs is hij een toonaangevende deskundige op dit gebied. Welke suggesties heeft hij om het leesplezier op school weer terug te brengen bij kinderen?

Directieoverleg

Kijktip: webinar effectief datagebruik

Benieuwd hoe data ingezet kan worden om onderwijs te verbeteren? In dit webinar van Didactief Online geeft Expertis professional leader prof. dr. Kim Schildkamp (Universiteit Twente) concrete tips voor PO en VO!

Directieoverleg

Expertis neemt Datateam Partners BV over

Met ingang van 9 december neemt Expertis Onderwijsadviseurs Datateam Partners BV over. De overname betekent een nieuwe stap in het duurzaam verbeteren van onderwijs en het creëren van gelijke kansen voor iedere leerling door middel van de kracht van data. Lees hier meer over de overname en de datateam® methode. 

Directieoverleg

Hoe borg je een optimale inzet van NPO-middelen?

Er is extra geld beschikbaar vanuit het Nationaal Onderwijs Programma om leervertragingen als gevolg van de coronapandemie in te lopen. Maar hoe zorg je dat je dit geld slim inzet op een school? Dr. Kees Vernooy geeft helpende tips. ‘Inhalen leervertraging is meer dan recept uit een kookboek’, aldus Vernooy. 

Vernooy Kees

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs?

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs? Die sleutel is dichterbij dan je denkt, zegt Dr. Kees Vernooy, verbonden als wetenschappelijk adviseur aan Expertis. Een gesprek over vijf onmisbare elementen die iedere school zou moeten kennen. Lees hier het interview.

Elise Dekker

Close Reading - Inkijkje in de praktijk

Hoe ziet Close Reading er in de praktijk uit? Graag laten we leerkrachten aan het woord om ervaringen te delen en anderen te inspireren. Elise Dekker is leerkracht van groep 6 van de J.C. van der Walschool in Maarssen. Zij laat zien hoe zij Close Reading toepast in haar les. “Wat ik zo geweldig vind aan Close Reading is dat je perfect kunt aansluiten op wat er in je groep speelt.”

Experts webinarserie het lerende kind

Webinarserie 'Het lerende kind'

Dé experts op het gebied van leren delen hun inzichten. Hoe ga je om met verschillen in de les? Wat is goed begrijpend leesonderwijs? Hoe bouw je aan een stevige basis voor het jonge kind? En wat helpt je op weg naar goed klassenmanagement? De enthousiaste adviseurs van Expertis delen hun inzichten over deze – en veel andere – vragen in een reeks (gratis!) webinars in samenwerking met Noordhoff. Een samenwerking waar we trots op zijn! 

cheque overhandiging t4t teachers4teachers

Geslaagd rekensymposium

Op 6 oktober 2021 vond het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen’ plaats, ter ere van de promotie van Marije Huijsmans. Een korte terugblik op een geslaagde middag, waarin kennisdeling centraal stond. De opbrengst van het symposium is geschonken aan ‘Teachers4Teachers’, een stichting die zich inzet voor goed onderwijs voor kinderen uit ontwikkelingslanden.

Leraar met kinderen

Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

Dyscalculie rekenen

Hoe definitief is het stempel 'zwakke rekenaar'?

Basisschoolleerlingen krijgen al snel het label ‘zwakke rekenaar’ opgeplakt. Terwijl dit een veel te eenzijdig label is, stelt promovenda Marije Huijsmans in haar onderzoek. Op 6 oktober deelt zij haar bevindingen tijdens het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen!’. Een gesprek over haar interessante proefschrift naar de verschillen tussen leerlingen met en zonder rekenproblemen.

reken/wiskunde onderwijs

Symposium: Alle kinderen kunnen leren rekenen!

Woensdag 6 oktober 2021 

Onze collega Marije Huijsmans is onlangs gepromoveerd. We willen dit graag samen met u vieren, en we willen de resultaten van haar onderzoek met u delen. Daarom organiseert Expertis Onderwijsadviseurs in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Universiteit Gent en uitgeverij Pica het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen’.

kansen voor alle kinderen

Close Reading inkijkje in de praktijk

Op basisschool de Prinseschool in Enschede wordt sinds drie jaar gewerkt met de aanpak Close Reading. Ze koppelen dit aan het thematisch onderwijs IPC (International Primary Curriculum). Leerkrachten Josje, Kirsten, Nathalie en Annemarijn staan in groep 5 en 6 en werken volgens de werkwijze van Close Reading. Zij vertellen over hun ervaring in de praktijk.

Marije Huijsmans onderwijsadviseurs

Promotie Marije Huijsmans:

Standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’ bestaat niet! 

Leerlingen met een rekenstoornis blijken sterk van elkaar te verschillen. Deze onderlinge verschillen zijn nog groter dan de verschillen tussen leerlingen met en leerlingen zonder rekenstoornis. Een standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’ bestaat niet. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek waar Expertis Onderwijsadviseur Marije Huijsmans vrijdag 21 mei 2021 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op promoveerde.

veilige leeromgeving

Directe Instructie zeer effectieve aanpak

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen. Uit een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs is de effectiviteit van directe instructie aangetoond.

rekenen en wiskunde

Rekenonderwijs op peil?

De rekenvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen jaren licht toegenomen. Aan het einde van de basisschool behaalt 82% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F. Toch zijn er ook zorgen, want slechts 33% van de leerlingen behaalt het hoger liggende streefniveau 1S. De rekenprestaties van de vaardigere leerlingen blijven achter bij dat wat van ze verwacht zou mogen worden.

opbrengsten onderwijs verbeteren

Taal en W&T: win-win

Scholen gezocht die mee willen doen!
Taal en W&T, dat is een logische en potentieel krachtige combinatie. Leerlingen kunnen  hun taalvaardigheid verbeteren door over W&T te praten, schrijven en lezen. Ze leren ook beter communiceren en redeneren over W&T-onderwerpen. Zo kan deze combinatie zorgen voor verhoogde  leerresultaten voor beide vakken. De Universiteit Twente ontwikkelt een teamtraining geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs. Samen met de Rolf groep verzorgt Expertis Onderwijsadviseurs de trainingen en de coaching.

opbrengsten onderwijs verbeteren

Winnaar Onderwijsboek van het Jaar

Goud en Zilver voor Expertis Onderwijsadviseurs
Het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn van Expertis onderwijsadviseur Marita Eskes is uitgeroepen tot Onderwijsboek van het Jaar 2020. Het boek Bordwerk en aantekeningen van Marcel Schmeier, eveneens adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs, sleepte de tweede plaats in de wacht.

kwaliteit onderwijs verbeteren

Breng meer focus aan in het werk van leraren!

Leraren in het basisonderwijs zijn kampioenen in administratie en komen onvoldoende toe aan de kern van hun vak: het ontwikkelen en geven van goed onderwijs. Te veel verantwoordelijkheden komen op de schouders van individuele leraren. Gevolg? Toenemende werkdruk en een minder aantrekkelijk beroep. En daardoor oplopende lerarentekorten. Dat kan anders! Het is tijd voor focus, aldus de Onderwijsraad.

onderwijs advies

Expertis ontzorgt volledig bij afnemen van schoolscan

Nationaal Programma Onderwijs
De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Expertis Onderwijsadviseurs kan u volledig ontzorgen bij het afnemen van de schoolscan. Zo kunt u zich blijven richten op de kern van uw werk: goed onderwijs voor elke leerling!

beste leerresultaten

HERDRUK - Integrale kindcentra, van visie naar uitvoeringspraktijk

Denkt u als school, gemeente of kinderopvangorganisatie na over het opzetten van een integraal kindcentrum? Of zit u middenin het proces? Dan is de recent verschenen herdruk van het boek Integrale kindcentra - van visie tot uitvoeringspraktijk - bij uitgeverij Pica een aanrader.

Expertis geeft advies aan scholen

Praktische handvatten na de schoolsluiting

Bij het opengaan van de scholen bieden we u graag gerichte suggesties en praktische handvatten om een goede en snelle start te kunnen maken. We hebben tips voor de volgende vakgebieden: sociaal-emotioneel welbevinden, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en taal/spelling. Hierbij staat voorop dat er vanzelfsprekend ruimte en aandacht is voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.

veilige leeromgeving

Hoe online lesgeven effectiever kan

Online les geven is een noodgreep. Op basisschool de Kring in Driebergen maken ze van onderwijs op afstand zoveel mogelijk een deugd door te investeren in didactische vaardigheden. Schooldirecteur Edo Giel en  Expertis onderwijsadviseur Simone Kessels vertellen over hun aanpak. ‘Hoe geef je goed les is een vraag die altijd relevant is; of er nu wel of geen lockdown is.’

een stukje van de regenboog

Poëzieweek 2021 - Ideeën voor Close Reading

De Poëzieweek is van start gegaan. Een mooie kans om aan de slag te gaan met Close Reading en gedichten. We willen je graag wat ideeën meegeven bijvoorbeeld met onze blog over Roza Rozeur, ingenieur. En we zetten onze favoriete dichtbundels voor Close Reading op een rijtje. Laat je inspireren!

veilige leeromgeving

Rekenonderwijs in Nederland in de lift?

Eind 2020 werden de uitkomsten van TIMSS 2019 bekend. TIMSS is een internationaal onderzoek dat eens in de vier jaar onder andere de rekenresultaten van verschillende landen in kaart brengt. Het lijkt erop dat Nederlandse leerlingen beter zijn gaan rekenen. En dat is goed nieuws, aangezien er de afgelopen jaren veel zorgelijke signalen waren over het Nederlandse rekenonderwijs. Maar laten we eens wat beter kijken naar de onderzoeksresultaten van TIMMS. Is er echt reden voor een rekenfeestje?

 

Twee jonge kinderen lezen samen een boek

Nieuw: Close Reading in de praktijk

Expertisadviseurs Dortie Mijs, Liz Bunte en Ebelien Nieman schreven drie praktijkboeken voor Close Reading. De uitgewerkte lessenseries laten goed zien hoe een les Close Reading wordt opgebouwd en welke beslissingen je als leraar kunt nemen. De boeken geven een duidelijk beeld hoe je Close Reading vorm kunt geven.

Twee jonge kinderen lezen samen een boek

Marita Eskes

Influencer van het jaar 2020

Expertis onderwijsadviseur Marita Eskes is door de redactie van KomenskyPost uitgeroepen tot influencer van het jaar 2020. De redactie roemt haar om haar lezingen, optredens en publicaties.

Boek van de maand bij Expertis

Er zijn zoveel mooie boeken om samen met uw klas te lezen, dat het soms wel eens lastig is om te kiezen. Om u te inspireren en het lezen op scholen te bevorderen, kiezen de taalleesexperts van Expertis iedere maand het boek van de maand. Dit boek is perfect voor Close Reading of de begrijpend leesles.

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de training ‘Auditeren voor interne auditteams’ van Expertis onderwijsadviseurs gecertificeerd. De certificeringscommissie is zeer te spreken over zowel de inhoud als het niveau van de training. De certificering door het Schoolleidersregister betekent dat u deze training kunt volgen in het kader van uw herregistratie. Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Nog steeds een brug te ver?
Ouders die uit wanhoop op zoek gaan naar beter onderwijs voor hun kinderen. Op zoek naar onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van hun slimme kinderen. Eind oktober berichte de NOS en Nieuwsuur over schrijnende situaties van sterke leerlingen die geen passend aanbod kunnen krijgen op hun eigen school, en soms maandenlang thuis zitten.

Begrijpend lezen saai? Onzin!

Begrijpend lezen hoeft helemaal niet saai te zijn. Maar zorg dan wel dat de inhoud van de tekst centraal staat. Gebruik teksten die een relatie hebben met de stof die je in de groep behandelt. Deze en nog veel meer tips lees je in het interview dat onze adviseur Tony van Dalen heeft gegeven voor leraar.nl, de website van het Ministerie van OCW waarop actuele ontwikkelingen, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld.

Gelijke kansen in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs stelde het dit voorjaar ook al in haar jaarverslag: de kansenongelijkheid in het onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Deskundigen verwachten dat dit de komende jaren door de coronacrisis verder zal toenemen. De wetenschappers dr. Sanne van Wetten en prof. dr. Inge de Wolf zochten voor Education Lab uit welke interventies in andere landen effectief gebleken zijn voor het bevorderen van gelijke kansen en het wegwerken van achterstanden bij leerlingen.

Leesvaardigheid draagt bij aan leesmotivatie

Er is veel aandacht voor de dalende leesvaardigheid in het basisonderwijs. Op dinsdag 22 september 2020 is onze collega Marita Eskes geïnterviewd over dit onderwerp voor het NPO 2 programma Nieuwsuur. Zij maakt daarin duidelijk dat kinderen niet alleen leren lezen door het lezen van mooie, rijke teksten, maar dat ze ook onderwijs moeten krijgen in leesvaardigheid.

Share This