033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Blijf op de hoogte

Home » Nieuwsoverzicht
handschriftontwikkeling

Werken aan kansengelijkheid binnen het voortgezet onderwijs. Wat vraagt dit van de docent?

Gelijke kansen in het onderwijs is de laatste jaren een veelvuldig besproken onderwerp. Maar de stap naar wat dit concreet betekent voor de docent voor de klas, wordt vaak overgeslagen. Wat kun je als docent doen om gelijke kansen te bieden? In dit artikel bespreekt Manon Biemans, onderwijsadviseur bij Expertis, vanuit invloedrijke wetenschappelijke publicaties drie onderwerpen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op gelijke kansen. 

handschriftontwikkeling

‘Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering

Van nieuwe trends naar gefundeerde interventies

Nederland is kampioen onderwijsvernieuwing. Volgens de Staat van het Onderwijs 2019 is het aantal vernieuwingen in het onderwijs de afgelopen twintig jaar enorm toegenomen. Deze vernieuwingen dragen echter niet per definitie bij aan beter onderwijs. Hoe keren we het tij naar bewezen effectieve interventies? En wat zijn essentiële ingrediënten voor om vanuit deze effectieve interventies een succesvol verandertraject te realiseren? Een blog door Tony van Dalen, directeur en senior onderwijsadviseur bij Expertis.

handschriftontwikkeling

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Handelingswijzer voor schoolleiders

Scholen worstelen om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten op niveau te houden. Als schoolleider bent u een (groot) deel van uw tijd bezig om ervoor te zorgen dat alles zo goed en kwaad als dat kan, doorgang vindt in de school. En ondertussen neemt u het voortouw bij het werken aan schoolverbetering. Maar waar te beginnen? Welke zaken verdienen prioriteit? Download hier de handelingswijzer met zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering.

Leesconferentie

Geslaagde conferentie 'leesonderwijs als stevige basis'!

Op vrijdag 20 mei 2022 vond de conferentie ‘Leesonderwijs als stevige basis’ plaats. We kijken terug op een zeer geslaagde conferentie waarbij we elkaar eindelijk weer ‘live’ konden ontmoeten. Een kleine terugblik op deze mooie dag.

Directieoverleg

Van lerende leerling naar lerende school

Als leraar wil je dat de lessen die je geeft (vak)didactisch en pedagogisch goed in elkaar zitten, zodat de leerlingen in jouw klas zich optimaal ontwikkelen. Maar wat is dan precies een goede les?
Bassischool Het Baken zette de ontwerpcyclus van Lesson Study in om gezamenlijk leerlinggericht onderwijs te ontwerpen. 

Directieoverleg

Afstemmen van instructie

Een van de moeilijkste aspecten van ons vak is het omgaan met verschillen. Sommige leerlingen pikken de leerstof moeiteloos op, terwijl andere er beduidend meer inspanning voor moeten leveren.
Marcel Schmeier, onderwijsadviseur bij Expertis, legt uit wat deze onderlinge verschillen van jou als leraar vraagt en hoe je jouw lessen afstemt op wat leerlingen nodig hebben.

Directieoverleg

Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep?

Een blik op de wetenschap: de inzet van onderwijsassistenten kan effectiever. Onderzoek laat zien dat de inzet van onderwijsassistenten regelmatig resulteert in slechtere leerresultaten. Hoe zorg je voor een onderbouwde én effectieve inzet van onderwijsassistenten? Michel Freriks, onderwijsadviseur bij Expertis, legt uit hoe de inzet van onderwijsassistenten wél een gouden greep kan vormen in het verbeteren van het onderwijs.

Directieoverleg

Expertis en researchED Nederland lanceren het programma ‘Regie in de school’

Ondanks dat een goed pedagogisch klimaat de belangrijkste voorwaarde voor leren is, blijkt uit onderzoek dat Nederlandse scholen zeer laat scoren op dit vlak. Daarom lanceert Expertis Onderwijsadviseurs samen met researchED Nederland het veelbelovende programma ‘Regie in de school’. Het populaire onderwijsboek ‘Regie in de klas’ door Tom Bennett – voormalig docent, gedragsdeskundige en oprichter van researchED – ligt hieraan ten grondslag. 

Directieoverleg

Elke leerling een actieve lezer

Hoe kun je als leraar dieper tekstbegrip stimuleren? Een kwart van de 15-jarigen heeft problemen met basaal leesbegrip. Prof. dr. Paul van den Broek is mede-onderzoeker van het rapport ‘Sturen op begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland’. Wat betekenen de uitkomsten van dit recent verschenen rapport nu concreet voor de leraar die voor de klas staat? Deel 1 van 3 uit de interviewreeks.

Directieoverleg

‘Start al op jonge leeftijd met begrijpend luisteren’

Lezen om te leren én leren om te lezen. De rol van dieper (tekst)begrip in groep 1 t/m 3. Prof. dr. Paul van den Broek is mede-onderzoeker van het rapport ‘Sturen op begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland’. Wat betekenen de uitkomsten van dit recent verschenen rapport nu concreet voor de leraar die voor de klas staat? Een verdieping op het eerder verschenen interview met Van den Broek over hoe je als leraar dieper tekstbegrip kunt stimuleren in groep 1 tot en met 3. 

Directieoverleg

Hoe kun je als docent in het voortgezet onderwijs het verdiepend tekstbegrip stimuleren?

Handelingstips voor vakdocenten en docenten Nederlands. Lezen met begrip is een opstapje voor allerlei zaken, waaronder ‘leren’. 25% van de 15-jarige leerlingen heeft kans om laaggeletterd te worden. Deze leerlingen hebben vooral moeite met dieper tekstbegrip. Prof. dr. Paul van den Broek behandelt in dit artikel het voortgezet onderwijs: ‘Hoe kun je als docent in het voortgezet onderwijs, of dit nu Nederlands of een zaakvak is, het dieper tekstbegrip optimaal stimuleren?’ 

Directieoverleg

De Staat van het Onderwijs 2022: Alle ballen op de basisvaardigheden

‘We willen rust en ruimte bieden aan het onderwijs en ons concentreren op verbetering van lezen, schrijven en rekenen en kennis van de democratie’, spraken de beide onderwijsministers bij de presentatie van het jaarverslag van de Onderwijsinspectie. Wat kunt u als schoolbestuurder met De Staat van het Onderwijs 2022?

Directieoverleg

Spelend leren: wetenschappelijke inzichten toepassen in de praktijk

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Over het algemeen leren kinderen meer van begeleid spel dan van onbegeleid spel. Hoe bied je als leerkracht van groep 1-2 begeleiding waarmee je actief leerprocessen ondersteunt en niet alleen het spel gaande houdt? 

Directieoverleg

Door blokvoorbereiding een passend rekenaanbod voor elke leerling

‘Hoe krijg ik dat differentiëren nu voor elkaar in mijn klas?’ Deze vraag speelt bij veel leraren. Onderwijsadviseur Julia Vrolijk geeft in dit artikel vier praktische tips om je te helpen bij het voorbereiden van je volgende rekenblok.

Directieoverleg

Hoe vangen we gevluchte kinderen uit Oekraïne op in het Nederlandse onderwijs?

Vier onderwijsbestuurders delen hun visie, aanpak en dilemma’s. Hoe bieden we passend onderwijs aan deze Oekraïense kinderen? Een gesprek over samen optrekken, onzekerheden, de inzet van taalklassen en hulp uit onverwachte hoek.   

Directieoverleg

Hoe datageletterd zijn uw leraren?

Van ingewikkelde statistische hoogstandjes naar een beproefde en duidelijke methode. Dr. Gert Gelderblom, directeur Expertis Onderwijsadviseurs, schreef er een blog over. “Snelle aannames over problemen in het onderwijs blijken nogal eens niet te kloppen. Een gedegen gebruik van data biedt hierin uitkomst. Hoe datageletterd zijn uw leraren?”

Directieoverleg

CPB-rapport: 'sprake van kansenongelijkheid'

De doorstroomcijfers van scholen in het voortgezet onderwijs lopen sterk uiteen. Zo luidt een van de conclusies uit het onderzoeksrapport dat het Centraal Planbureau (CPB) in februari 2022 publiceerde. Het CPB bracht het stapelgedrag in de jaren 2004-2020 in kaart. Lees hier de belangrijkste conclusies.

Directieoverleg

20 mei 2022 | Conferentie 'Leesonderwijs als stevige basis'

Op vrijdag 20 mei 2022 organiseert Expertis het congres ‘Leesonderwijs als stevige basis’. Hét taal/leesevent voor het primair onderwijs in 2022 met inspirerende lezingen en uitgebreide workshops. Zo word je bijgepraat over alles wat ertoe doet als het gaat om goed taal- en leesonderwijs. Lees hier meer informatie en meld je aan!

Docent geeft instructie

Sturen op begrip: effectief leesonderwijs in Nederland

Meer aandacht voor dieper tekstbegrip is de conclusie van de recent verschenen rapportage ‘Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland van de Universiteit Leiden. Dit is precies wat we bij Close Reading doen! We hebben de belangrijkste elementen uit de rapportage voor u samengevat. Wat is er nodig om de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen te verbeteren?

Directieoverleg

Met Close Reading wordt begrijpend lezen wél leuk

Van het herkennen van signaalwoorden worden leerlingen geen betere lezers. Door de inhoud van de tekst centraal te zetten en die samen te doorgronden, wordt begrijpend lezen een stuk leuker. Close Reading is een methodiek waarmee je dat kunt doen. Leraar24 schreef hier een boeiend artikel over, inclusief praktijkvideo.

Directieoverleg

Hoe het Ichthus College de kracht van data inzette als sleutel tot beter onderwijs

Scholen beschikken over veel data uit onder andere leerlingvolgsystemen. Deze data kunnen een schat aan informatie opleveren, om daarmee duurzame onderwijsverbetering te realiseren. Het Ichthus College in Kampen heeft dit zelf ondervonden.

Directieoverleg

Vernieuwde handelingswijzer: onderwijs op afstand

Het jaar 2022 is nog maar net ingeluid en lijkt nu al een intensief onderwijsjaar te worden. Met de huidige quarantainemaatregelen staan scholen voor de uitdaging groepen met regelmaat onderwijs op afstand te geven. In deze handelingswijzer doen we enkele krachtige suggesties om het onderwijs zo goed mogelijk voortgang te laten vinden.

Directieoverleg

Hoe krijg je leesplezier terug in de klas?

Ruim veertig jaar lang is Dr. Kees Vernooy al bezig met de vraag hoe je het taal- en leesonderwijs beter maakt. Verbonden als wetenschappelijk adviseur aan Expertis Onderwijsadviseurs is hij een toonaangevende deskundige op dit gebied. Welke suggesties heeft hij om het leesplezier op school weer terug te brengen bij kinderen?

Directieoverleg

Kijktip: webinar effectief datagebruik

Benieuwd hoe data ingezet kan worden om onderwijs te verbeteren? In dit webinar van Didactief Online geeft Expertis professional leader prof. dr. Kim Schildkamp (Universiteit Twente) concrete tips voor PO en VO!

Directieoverleg

Expertis neemt Datateam Partners BV over

Met ingang van 9 december neemt Expertis Onderwijsadviseurs Datateam Partners BV over. De overname betekent een nieuwe stap in het duurzaam verbeteren van onderwijs en het creëren van gelijke kansen voor iedere leerling door middel van de kracht van data. Lees hier meer over de overname en de datateam® methode. 

Directieoverleg

Hoe borg je een optimale inzet van NPO-middelen?

Er is extra geld beschikbaar vanuit het Nationaal Onderwijs Programma om leervertragingen als gevolg van de coronapandemie in te lopen. Maar hoe zorg je dat je dit geld slim inzet op een school? Dr. Kees Vernooy geeft helpende tips. ‘Inhalen leervertraging is meer dan recept uit een kookboek’, aldus Vernooy. 

Vernooy Kees

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs?

Wat is de sleutel tot effectief onderwijs? Die sleutel is dichterbij dan je denkt, zegt Dr. Kees Vernooy, verbonden als wetenschappelijk adviseur aan Expertis. Een gesprek over vijf onmisbare elementen die iedere school zou moeten kennen. Lees hier het interview.

Elise Dekker

Close Reading - Inkijkje in de praktijk

Hoe ziet Close Reading er in de praktijk uit? Graag laten we leerkrachten aan het woord om ervaringen te delen en anderen te inspireren. Elise Dekker is leerkracht van groep 6 van de J.C. van der Walschool in Maarssen. Zij laat zien hoe zij Close Reading toepast in haar les. “Wat ik zo geweldig vind aan Close Reading is dat je perfect kunt aansluiten op wat er in je groep speelt.”

Experts webinarserie het lerende kind

Webinarserie 'Het lerende kind'

Dé experts op het gebied van leren delen hun inzichten. Hoe ga je om met verschillen in de les? Wat is goed begrijpend leesonderwijs? Hoe bouw je aan een stevige basis voor het jonge kind? En wat helpt je op weg naar goed klassenmanagement? De enthousiaste adviseurs van Expertis delen hun inzichten over deze – en veel andere – vragen in een reeks (gratis!) webinars in samenwerking met Noordhoff. Een samenwerking waar we trots op zijn! 

cheque overhandiging t4t teachers4teachers

Geslaagd rekensymposium

Op 6 oktober 2021 vond het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen’ plaats, ter ere van de promotie van Marije Huijsmans. Een korte terugblik op een geslaagde middag, waarin kennisdeling centraal stond. De opbrengst van het symposium is geschonken aan ‘Teachers4Teachers’, een stichting die zich inzet voor goed onderwijs voor kinderen uit ontwikkelingslanden.

Leraar met kinderen

Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

Dyscalculie rekenen

Hoe definitief is het stempel 'zwakke rekenaar'?

Basisschoolleerlingen krijgen al snel het label ‘zwakke rekenaar’ opgeplakt. Terwijl dit een veel te eenzijdig label is, stelt promovenda Marije Huijsmans in haar onderzoek. Op 6 oktober deelt zij haar bevindingen tijdens het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen!’. Een gesprek over haar interessante proefschrift naar de verschillen tussen leerlingen met en zonder rekenproblemen.

reken/wiskunde onderwijs

Symposium: Alle kinderen kunnen leren rekenen!

Woensdag 6 oktober 2021 

Onze collega Marije Huijsmans is onlangs gepromoveerd. We willen dit graag samen met u vieren, en we willen de resultaten van haar onderzoek met u delen. Daarom organiseert Expertis Onderwijsadviseurs in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Universiteit Gent en uitgeverij Pica het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen’.

kansen voor alle kinderen

Close Reading inkijkje in de praktijk

Op basisschool de Prinseschool in Enschede wordt sinds drie jaar gewerkt met de aanpak Close Reading. Ze koppelen dit aan het thematisch onderwijs IPC (International Primary Curriculum). Leerkrachten Josje, Kirsten, Nathalie en Annemarijn staan in groep 5 en 6 en werken volgens de werkwijze van Close Reading. Zij vertellen over hun ervaring in de praktijk.

Marije Huijsmans onderwijsadviseurs

Promotie Marije Huijsmans:

Standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’ bestaat niet! 

Leerlingen met een rekenstoornis blijken sterk van elkaar te verschillen. Deze onderlinge verschillen zijn nog groter dan de verschillen tussen leerlingen met en leerlingen zonder rekenstoornis. Een standaardprofiel ‘zwakke rekenaar’ bestaat niet. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek waar Expertis Onderwijsadviseur Marije Huijsmans vrijdag 21 mei 2021 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op promoveerde.

veilige leeromgeving

Directe Instructie zeer effectieve aanpak

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen. Uit een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs is de effectiviteit van directe instructie aangetoond.

rekenen en wiskunde

Rekenonderwijs op peil?

De rekenvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen jaren licht toegenomen. Aan het einde van de basisschool behaalt 82% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F. Toch zijn er ook zorgen, want slechts 33% van de leerlingen behaalt het hoger liggende streefniveau 1S. De rekenprestaties van de vaardigere leerlingen blijven achter bij dat wat van ze verwacht zou mogen worden.

opbrengsten onderwijs verbeteren

Taal en W&T: win-win

Scholen gezocht die mee willen doen!
Taal en W&T, dat is een logische en potentieel krachtige combinatie. Leerlingen kunnen  hun taalvaardigheid verbeteren door over W&T te praten, schrijven en lezen. Ze leren ook beter communiceren en redeneren over W&T-onderwerpen. Zo kan deze combinatie zorgen voor verhoogde  leerresultaten voor beide vakken. De Universiteit Twente ontwikkelt een teamtraining geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs. Samen met de Rolf groep verzorgt Expertis Onderwijsadviseurs de trainingen en de coaching.

opbrengsten onderwijs verbeteren

Winnaar Onderwijsboek van het Jaar

Goud en Zilver voor Expertis Onderwijsadviseurs
Het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn van Expertis onderwijsadviseur Marita Eskes is uitgeroepen tot Onderwijsboek van het Jaar 2020. Het boek Bordwerk en aantekeningen van Marcel Schmeier, eveneens adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs, sleepte de tweede plaats in de wacht.

kwaliteit onderwijs verbeteren

Breng meer focus aan in het werk van leraren!

Leraren in het basisonderwijs zijn kampioenen in administratie en komen onvoldoende toe aan de kern van hun vak: het ontwikkelen en geven van goed onderwijs. Te veel verantwoordelijkheden komen op de schouders van individuele leraren. Gevolg? Toenemende werkdruk en een minder aantrekkelijk beroep. En daardoor oplopende lerarentekorten. Dat kan anders! Het is tijd voor focus, aldus de Onderwijsraad.

onderwijs advies

Expertis ontzorgt volledig bij afnemen van schoolscan

Nationaal Programma Onderwijs
De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Expertis Onderwijsadviseurs kan u volledig ontzorgen bij het afnemen van de schoolscan. Zo kunt u zich blijven richten op de kern van uw werk: goed onderwijs voor elke leerling!

beste leerresultaten

HERDRUK - Integrale kindcentra, van visie naar uitvoeringspraktijk

Denkt u als school, gemeente of kinderopvangorganisatie na over het opzetten van een integraal kindcentrum? Of zit u middenin het proces? Dan is de recent verschenen herdruk van het boek Integrale kindcentra - van visie tot uitvoeringspraktijk - bij uitgeverij Pica een aanrader.

Expertis geeft advies aan scholen

Vernieuwde handelingswijzer: onderwijs op afstand

Het jaar 2022 is nog maar net ingeluid en lijkt nu al een intensief onderwijsjaar te worden. Met de huidige quarantainemaatregelen staan scholen voor de uitdaging groepen met regelmaat onderwijs op afstand te geven. In deze handelingswijzer doen we enkele krachtige suggesties om het onderwijs zo goed mogelijk voortgang te laten vinden.

veilige leeromgeving

Hoe online lesgeven effectiever kan

Online les geven is een noodgreep. Op basisschool de Kring in Driebergen maken ze van onderwijs op afstand zoveel mogelijk een deugd door te investeren in didactische vaardigheden. Schooldirecteur Edo Giel en  Expertis onderwijsadviseur Simone Kessels vertellen over hun aanpak. ‘Hoe geef je goed les is een vraag die altijd relevant is; of er nu wel of geen lockdown is.’

een stukje van de regenboog

Poëzieweek 2021 - Ideeën voor Close Reading

De Poëzieweek is van start gegaan. Een mooie kans om aan de slag te gaan met Close Reading en gedichten. We willen je graag wat ideeën meegeven bijvoorbeeld met onze blog over Roza Rozeur, ingenieur. En we zetten onze favoriete dichtbundels voor Close Reading op een rijtje. Laat je inspireren!

veilige leeromgeving

Rekenonderwijs in Nederland in de lift?

Eind 2020 werden de uitkomsten van TIMSS 2019 bekend. TIMSS is een internationaal onderzoek dat eens in de vier jaar onder andere de rekenresultaten van verschillende landen in kaart brengt. Het lijkt erop dat Nederlandse leerlingen beter zijn gaan rekenen. En dat is goed nieuws, aangezien er de afgelopen jaren veel zorgelijke signalen waren over het Nederlandse rekenonderwijs. Maar laten we eens wat beter kijken naar de onderzoeksresultaten van TIMMS. Is er echt reden voor een rekenfeestje?

 

Twee jonge kinderen lezen samen een boek

Nieuw: Close Reading in de praktijk

Expertisadviseurs Dortie Mijs, Liz Bunte en Ebelien Nieman schreven drie praktijkboeken voor Close Reading. De uitgewerkte lessenseries laten goed zien hoe een les Close Reading wordt opgebouwd en welke beslissingen je als leraar kunt nemen. De boeken geven een duidelijk beeld hoe je Close Reading vorm kunt geven.

Twee jonge kinderen lezen samen een boek

Marita Eskes

Influencer van het jaar 2020

Expertis onderwijsadviseur Marita Eskes is door de redactie van KomenskyPost uitgeroepen tot influencer van het jaar 2020. De redactie roemt haar om haar lezingen, optredens en publicaties.

Boek van de maand bij Expertis

Er zijn zoveel mooie boeken om samen met uw klas te lezen, dat het soms wel eens lastig is om te kiezen. Om u te inspireren en het lezen op scholen te bevorderen, kiezen de taalleesexperts van Expertis iedere maand het boek van de maand. Dit boek is perfect voor Close Reading of de begrijpend leesles.

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de training ‘Auditeren voor interne auditteams’ van Expertis onderwijsadviseurs gecertificeerd. De certificeringscommissie is zeer te spreken over zowel de inhoud als het niveau van de training. De certificering door het Schoolleidersregister betekent dat u deze training kunt volgen in het kader van uw herregistratie. Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Nog steeds een brug te ver?
Ouders die uit wanhoop op zoek gaan naar beter onderwijs voor hun kinderen. Op zoek naar onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van hun slimme kinderen. Eind oktober berichte de NOS en Nieuwsuur over schrijnende situaties van sterke leerlingen die geen passend aanbod kunnen krijgen op hun eigen school, en soms maandenlang thuis zitten.

Begrijpend lezen saai? Onzin!

Begrijpend lezen hoeft helemaal niet saai te zijn. Maar zorg dan wel dat de inhoud van de tekst centraal staat. Gebruik teksten die een relatie hebben met de stof die je in de groep behandelt. Deze en nog veel meer tips lees je in het interview dat onze adviseur Tony van Dalen heeft gegeven voor leraar.nl, de website van het Ministerie van OCW waarop actuele ontwikkelingen, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld.

Gelijke kansen in het basisonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs stelde het dit voorjaar ook al in haar jaarverslag: de kansenongelijkheid in het onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Deskundigen verwachten dat dit de komende jaren door de coronacrisis verder zal toenemen. De wetenschappers dr. Sanne van Wetten en prof. dr. Inge de Wolf zochten voor Education Lab uit welke interventies in andere landen effectief gebleken zijn voor het bevorderen van gelijke kansen en het wegwerken van achterstanden bij leerlingen.

Leesvaardigheid draagt bij aan leesmotivatie

Er is veel aandacht voor de dalende leesvaardigheid in het basisonderwijs. Op dinsdag 22 september 2020 is onze collega Marita Eskes geïnterviewd over dit onderwerp voor het NPO 2 programma Nieuwsuur. Zij maakt daarin duidelijk dat kinderen niet alleen leren lezen door het lezen van mooie, rijke teksten, maar dat ze ook onderwijs moeten krijgen in leesvaardigheid.

Share This