033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Over ons » Missie en visie

Expertis Onderwijsadviseurs

Onderwijsadvies op wetenschappelijke basis

Expertis Onderwijsadviseurs is een landelijk adviesbureau dat staat voor schoolverbetering op wetenschappelijke basis. Inzichten vanuit de wetenschap vertalen we naar de dagelijkse praktijk. Scholen en besturen maken daardoor een grote en blijvende kwaliteitsslag. Dieper graven – verder springen – blijvend resultaat!  

Kennis en ervaring

Onze adviseurs hebben een wetenschappelijke achtergrond én ze hebben ervaring in het onderwijs. Dat maakt hen tot experts die effectief gebleken aanpakken toepasbaar kunnen maken voor de dagelijkse praktijk. Ze maken gebruik van elkaars expertise en werken samen met professional leaders uit de wetenschappelijke wereld. De combinatie van én kennis van de onderwijspraktijk én kennis van onderwijsonderzoek, maakt dat adviseurs van Expertis in staat zijn om theorie voor scholen en besturen te vertalen naar praktisch handelen. Dit doen zij samen met de opdrachtgevers, zodat de school de eigenaar is van de ontwikkeling die in gang gezet wordt.
 

Duurzame schoolontwikkeling

Onze dienstverlening bestaat uit het ondersteunen en begeleiden van scholen en besturen bij het systematisch onderzoeken en verbeteren van hun onderwijs. Hierbij reiken we inzichten vanuit de wetenschap aan die we implementeren in de dagelijkse praktijk. Niet alleen toetsdata kunnen van belang zijn bij het onderzoek, maar ook gegevens die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijsleerproces, de leerlingenpopulatie, doublure- en verwijzingspercentages en doorstroomgetallen bevatten informatie die gebruikt kan worden voor school- en onderwijsverbetering. Zo ontstaat een proces van reflectie waar nieuwe inzichten uit voortkomen. Op basis daarvan worden acties opgesteld die het onderwijs versterken, met als doel: zorgen dat de leerlingen er beter van worden. Door het professioneel handelen van scholen en besturen te versterken, kunnen zij zelf keuzes maken die leiden tot effectiever handelen, en deze borgen. 

Scholen en besturen kunnen alleen echt goede resultaten behalen als leerlingen, leraren, schoolleiding en bestuur samen op een aanvullende manier aan gezamenlijke doelen werken. Daarom richten wij ons op duurzame schoolverbetering en het versterken van de professionele schoolcultuur waar alle lagen van de organisatie bij betrokken zijn. Op deze wijze ontstaat een proces van continu verbeteren, waardoor wij onszelf overbodig maken. Dan is onze missie geslaagd!

Een stevige basis
Wij zijn ervan overtuigd dat het voor de toekomst van leerlingen van cruciaal belang is dat ze de basisvaardigheden goed aangeleerd krijgen. Het is ons streven dat alle leerlingen voldoende geletterd en gecijferd de school verlaten. Zo willen we bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen. Veel adviseurs van Expertis richten zich daarom als taal-, lees- of rekenspecialist op het versterken van het pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk handelen van de leraar. Dat is immers de basis van het leren en lesgeven op scholen. 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zijn onze adviseurs sterk gericht op preventie. Het is van belang om al in de voorschoolse periode te starten met een rijk aanbod voor het jonge kind, en daar in een doorlopende lijn vorm aan te geven in het onderwijs. Dat vraagt om tijdig monitoren van de ontwikkeling van leerlingen en vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en daar adequaat op reageren. We stimuleren de ontwikkeling van leerlingen door leraren handreikingen te doen voor effectieve vormen van instructie en hoe ze een goed rolmodel kunnen zijn. Ook het versterken van het schoolsysteem krijgt veel aandacht, waardoor de kwaliteit van de (interne) begeleiding, de onderwijskundige aansturing en samenwerking in het team worden verbeterd.

Expertis, gewoon goed onderwijs!

Vasthouden, verbeteren, verdiepen en verduurzamen van de basiskwaliteit van het onderwijs is onze missie. Niet omdat onderwijs altijd weer anders moet, maar omdat leerlingen recht hebben op het allerbeste onderwijs. Dát is waar wij voor staan!

Tony van Dalen

Tony van Dalen is directeur van Expertis Onderwijsadviseurs. Daarnaast werkt zij in het hele land als onderwijsadviseur.

Contact

06 – 29 00 24 11
tony.van.dalen@expertis.nl

Gert Gelderblom

Gert Gelderblom is directeur van Expertis Onderwijsadviseurs en tevens landelijk werkende onderwijsadviseur.

Contact

06 – 49 35 56 88
gert.gelderblom@expertis.nl

Werken bij Expertis?

Wij zijn op zoek naar onderwijsadviseurs!

Luistertip

‘Door te werken op basis van wetenschappelijke inzichten, bereiken we blijvend resultaat.’ Expertis-directeur Gert Gelderblom was te gast in een podcast over identiteit en leiderschap.

Beluister deze podcast hier.

Share This