033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Tony van Dalen

Tony van Dalen

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”

Tony vormt samen met Gert Gelderblom de directie van Expertis. Zij heeft ruime ervaring als leraar en directeur in het primair onderwijs. Als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen ondersteunt zij scholen bij het verbeteren van hun onderwijs.

Wat kan Tony voor u betekenen?

Tony gelooft erin dat ieder kind kan leren lezen en rekenen. Het is haar passie om leraren te helpen met het versterken van hun leerkrachtvaardigheden. Zij kiest voor aanpakken met bewezen resultaat. Zij is pas tevreden wanneer verbeteringen zichtbaar zijn op de werkvloer. Daarbij gaat het haar om een integrale benadering: van leraar tot schoolbestuur.
Tony is een veelgevraagd spreker over Close Reading en didactisch handelen.

Expertises
  • Begeleiden veranderingsprocessen
  • Gecertificeerd EDI-trainer               
  • Gecertificeerd Close Reading-trainer             
  • Begeleiden (zeer)zwakke scholen
  • Taal/leesonderwijs
  • Didactisch handelen
  • Gelijke kansen
Recente projecten
  • Tweejarig schoolverbeteringstraject in Amsterdam. Versterken van het pedagogisch didactisch handelen met het accent op effectieve instructie en differentiatie. Een integrale benadering van leerkracht tot en met MT.
  • Bovenschools traject Close Reading. Stichting Klasse in Gouda e.o. 
  • Verzorgen van lezingen en workshops; Close Reading en EDI.
Publicaties

 

Artikelen
Boeken
Share This