Op deze pagina vindt u een overzicht van de boeken die door de adviseurs en vakexperts van Expertis zijn geschreven.
033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Boeken

Home » Kennisbank » Boeken

Op deze pagina vindt u een overzicht van de boeken die door onze adviseurs en vakexperts zijn geschreven.

Expliciete directe instructie in het voortgezet onderwijs

Na het enorme succes van Expliciete Directe Instructie (EDI) in het basisonderwijs komt het boek nu ook beschikbaar voor docenten in het voortgezet onderwijs! 

Elke les heeft een duidelijk lesdoel en je geeft kraakheldere instructie. Door het gebruik van wisbordjes en willekeurige beurten krijg je scherp zicht op het leren van de leerlingen en kun je jouw lessen optimaal afstemmen op hun leerproces. 

EDI biedt jou een helder lesmodel van lesfasen en technieken die je kunt inzetten om leerlingen met plezier en succes de lessen te laten volgen. 

Auteur(s): Marcel Schmeier (EDI-expert)

Begrijpend lezen in een doorlopende lijn

Elk kind heeft recht op goed leesonderwijs. Veel leerlingen in het basisonderwijs ervaren moeite bij het begrijpen van teksten. 

Dit boek beschrijft wat onder tekstbegrip wordt verstaan en hoe dit tot stand komt, gebaseerd op kennis vanuit de wetenschap. Je leest hoe in een doorlopende lijn gewerkt kan worden aan tekstbegrip, van begrijpend luisteren in de groepen 1 en 2 naar (geleidelijk) begrijpend lezen in de groepen 3 t/m 8. Ook word je meegenomen in hoe je zaakvakken kunt koppelen aan het leesonderwijs en teksten in samenhang kunt aanbieden in de klas.

Auteur(s): Marita Eskes (EDI-expert)

Begrijpend lezen op de basisschool

De tekst centraal

Het belang van goed kunnen begrijpend lezen is groot, zowel voor de toekomst van de leerlingen als voor de samenleving. Dit boek biedt leraren en scholen handvatten om het leesonderwijs in kaart te brengen en te verbeteren. De auteur – Dr. Kees Vernooy  – was als wetenschappelijk projectleider betrokken bij diverse bekende Nederlandse leesprojecten. Vernooy is een pleitbezorger voor op wetenschappelijke kennis gebaseerde onderwijsvernieuwingen

Auteur(s): Dr. Kees Vernooy

In de spotlight

Close reading: werken aan dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs

Lezen met begrip is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Maar we weten ook dat ze het moeilijk vinden. Close Reading geeft leraren van alle vakken in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst écht te doorgronden.

In dit boek wordt in stappen uitgelegd hoe je met Close Reading aan de slag kunt gaan.

Auteur(s): Tony van Dalen, Dortie Mijs, Marieke van Logchem en Liz Bunte

Verschijnt: medio september 2022.

Integrale kindcentra

Van visie naar uitvoeringspraktijk

Dit boek beschrijft het fenomeen kindcentrum vanuit verschillende perspectieven: dat van de (integrale) kindontwikkeling, de participatie van ouders op de arbeidsmarkt, het IKC als professionele gemeenschap én als arbeidsorganisatie. Uitgebreide praktijkvoorbeelden belichten het leiderschap, doorzettingsvermogen en geduld dat nodig is om zo’n mooie voorziening voor kinderen te realiseren, samen met alle partners.

Auteur(s): Hans Schwartz, Marijke Bertu, Marjan van der Maas

Expliciete Directe Instructie 2.0

Bestseller | 60.000+ verkochte exemplaren

Dagelijks werken leerkrachten met passie en toewijding om hun leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun toekomstige rol in de maatschappij. Dit boek gaat over de kern van het vak: onderwijzen. Het gaat over de belangrijkste taak van het onderwijs, het bieden van eerlijke onderwijskansen door kwalitatief hoogwaardige instructie.

Nieuw in deze uitgebreide en herziene editie:
– EDI voor kleuters
– het geven van feedback
– implementatie van EDI

Auteur(s): John Hollingsworth & Silvia Ybarra
Nederlandse bewerking: Marcel Schmeier (EDI-expert)

Close Reading

Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Maar we weten ook dat ze het een moeilijk vak vinden. Ook zien we dat leerkrachten het lastig vinden om een effectieve, maar ook boeiende les begrijpend lezen te geven.

Close Reading geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden.

Auteur(s): Diane Lapp e.a.
Nederlandse bewerking: Tony van Dalen, Dortie Mijs en Marieke van Logchem

netwerk startende leraren

Close Reading in de praktijk – middenbouw

Hoe geef je Close Reading concreet vorm in jouw groep? Close Reading in de praktijk bevat dertig complete lessenseries voor het basisonderwijs: tien voor de onderbouw, tien voor de middenbouw en tien voor de bovenbouw. Per serie (van drie lessen) staat één tekst centraal.

Auteur(s): Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte

netwerk startende leraren

Close Reading in de praktijk – bovenbouw

Lessenseries voor het basisonderwijs

Hoe geef je Close Reading concreet vorm in jouw groep? Close Reading in de praktijk bevat dertig complete lessenseries voor het basisonderwijs. Per serie (van drie lessen) staat één tekst centraal.

Auteur(s): Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte

netwerk startende leraren

Close Reading in de praktijk – onderbouw

Lessenseries voor het basisonderwijs

Hoe geef je Close Reading concreet vorm in jouw groep? Close Reading in de praktijk bevat dertig complete lessenseries voor het basisonderwijs. Per serie staat één tekst centraal.

Gekozen is voor mooie, vaak bekende en veelgelezen prentenboeken en teksten (ook gedichten), zowel verhalend als informatief. In de onderbouw gaat het om lessenseries bij prentenboeken als De Kindereter en Kikker in de kou. 

Auteur(s): Dortie Mijs, Ebelien Nieman en Liz Bunte

Bordwerk en aantekeningen

Runner-up Beste Onderwijsboek 2020!
Instructie wint aan kracht als je hierbij op het bord schrijft. Het maakt niet uit of dit nu een krijtbord, een whiteboard of een smartboard is. Via het bord deel je kennis met de leerlingen door middel van teksten, plaatjes, animaties en video’s.

In dit boek pleit Marcel Schmeier voor ‘slow teaching’ waarbij bordwerk zorgvuldig wordt opgebouwd en geordend, leerlingen aantekeningen maken en de leerstof stapsgewijs en grondig wordt onderwezen én geleerd.

Auteur(s): Marcel Schmeier (EDI-expert)

Lesson Study

Een professionaliseringsaanpak voor het basisonderwijs
Onderzoek toont aan dat leraren het meest leren in de praktijk en van elkaar. Lesson Study is daar bij uitstek voor bedoeld. Het is een cyclisch proces: een kleine groep leraren ontwerpt gezamenlijk een les, die door een van hen wordt gegeven. De anderen observeren en achteraf wordt gezamenlijk besproken wat goed ging en wat beter kan; de les wordt vervolgens geoptimaliseerd.

Auteur(s): Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn-Finke

netwerk startende leraren

Technisch lezen in een doorlopende lijn

Winnaar Het beste Onderwijsboek van 2020!
Elk kind verdient het om goed te leren lezen. Als je niet geletterd bent, is het vrijwel onmogelijk om in de huidige maatschappij mee te komen. Uiteraard heb je kennis van de wereld en woordenschat nodig om teksten te begrijpen, maar met kennis en woorden alleen kun je geen tekens van papier aflezen. Dit boek beschrijft op praktische wijze waarom goed technisch leesonderwijs van belang is, hoe het proces van technisch leren lezen verloopt en hoe hier in een doorlopende lijn vorm aan kan worden gegeven in de klas.

Auteur(s)Marita Eskes (EDI-expert)

Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs

Elk kind kan leren rekenen

Dit boek draait om de vraag: ‘Hoe kunnen alle leerlingen zich ontwikkelen tot gecijferde mensen?’ Gebaseerd op onderzoek schetst auteur Gert Gelderblom hoe een schoolteam rekenonderwijs een hoger plan kan tillen. Het boek is ook geschikt voor PABO-studenten. 

Auteur(s): Gert Gelderblom

Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Nu al 4e druk!

De rekenvaardigheid van Nederlandse en Belgische kinderen is al zeker tien jaar aan het dalen. Is het rekenonderwijs eigenlijk nog wel van deze tijd? Hoe kan het beter? Wat kunnen we leren van de wetenschap? Maar vooral: hoe leren we onze kinderen weer rekenen? Effectief rekenonderwijs op de basisschool verbindt de theorie met de praktische toepassing in de klas.

Auteur(s): Marcel Schmeier (EDI-expert)

De datateam methode

Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering

De Datateam®methode is een concrete aanpak voor onderwijsverbetering. Hoe analyseer je data en op welke manier gebruik je het om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

Expertis is eigenaar van deze unieke methode en helpt u er graag mee op weg. 

Auteur(s): Kim Schildkamp, Adam Handelzalts, Cindy Poortman et al.

Bekijk hier onze dienstverlening

Expertis Onderwijsadviseurs gaat voor bewezen effectieve en duurzame schoolverbetering op uw school. De adviseurs van Expertis slaan de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse onderwijspraktijk. Neem vrijblijvend contact met ons op!

033 – 46 12 680

info@expertis.nl

Share This