033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Close Reading

thema Taal / Lezen

Close Reading

Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het bij Close Reading om draait.

“Hoera, begrijpend lezen!” Hoe vaak hoort u dat in uw klas? Veel leerlingen vinden begrijpend lezen niet leuk. En dat terwijl begrijpend lezen ook wel de belangrijkste vaardigheid voor de 21ste eeuw wordt genoemd. Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve lezers. Nu hoort u wel: “Hoera, begrijpend lezen!”

Wat is Close Reading?

Bij Close Reading werkt de leraar met een tekst of een prentenboek. Leerlingen lezen deze tekst of het prentenboek meerdere keren, verdeeld over verschillende lessen. De leraar stelt vragen over de tekst die leerlingen stimuleert om dieper in een tekst of prentenboek te duiken en in de les is ruimte voor de leerlingen om veel met elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst. Door de variatie in teksten en werkvormen wordt begrijpend lezen leuk voor de leerlingen en de leraar.

Close Reading is niet alleen geschikt voor het primair onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs.

Lees meer over Close Reading in het voortgezet onderwijs.

Begeleiding van Close Reading op schoolniveau

Om te werken met Close Reading op uw school is het belangrijk dat u samen met uw collega’s de aanpak leert kennen. Expertis begeleidt scholen bij het invoeren van Close Reading.

Een invoeringstraject bestaat uit:

  • 3 of 4 studiemomenten per jaar;
  • klassenbezoeken met feedbackgesprekken;
  • een overleg met de stuurgroep om aan te sluiten op de werkwijze van de school, voor de aansturing op schoolniveau en de borging van het traject.

Tijdens de studiemomenten vindt kennisoverdracht plaats en krijgen leraren concrete lesvoorbeelden. Er is ruimte om samen lessen voor te bereiden, zodat leraren het geleerde direct kunnen toepassen in hun klas. Het traject sluit zoveel mogelijk aan bij de thema’s en methodes van de school.

Wanneer de school dit wenst, kan in een tweede jaar verdieping aangebracht worden. Verdiepingsonderwerpen zijn:

  • differentiatie bij Close Reading;
  • Close Reading en de zaakvakken;
    monitoring van leerlingen en de doorgaande leerlijn;
  • Close Reading en het versterken van de mondelinge en schriftelijke taal.

Wilt u eerst kennismaken met Close Reading en niet gelijk een traject starten? Kies dan voor een kennismakingsbijeenkomst. We gaan in op de achtergronden van Close Reading, leraren ervaren zelf hoe een lessenserie Close Reading in zijn werk gaat en krijgen ruimte om met elkaar te bespreken hoe Close Reading past binnen de eigen school.

Leergang Close Reading

Jaarlijks organiseert Expertis Onderwijsadviseurs twee (individuele) cursussen over Close Reading.

Meer lezen

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liz Bunte of Marieke van Logchem.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het:  verschillende begeleidingstrajecten en een complete leergang voor leraren om kennis te maken met Close Reading.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, directie, taal- leescoördinatoren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: de leesresultaten verbeteren, leerlingen worden actieve lezers en beleven meer plezier aan de lessen begrijpend lezen.

Stel ons gerust uw vraag.

Wij zijn Marieke van Logchem en Liz Bunte en helpen u graag verder.

Marieke:

Bel mij op 06 – 43 35 13 18 of stuur me een e-mail.

Liz:

Bel mij op 06 – 21 99 53 32 of stuur me een e-mail.

Share This