033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Close Reading

thema voortgezet onderwijs

Close Reading

De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen vermindert in vergelijking met andere landen. Leerlingen hebben vooral moeite met het begrijpen van teksten, verbanden leggen in een tekst en met het reflecteren op de tekst (Pisa 2018). Een zorgelijke ontwikkeling die we graag helpen keren!

Leerlingen hebben dus meer begeleiding nodig bij het lezen en aanpakken van teksten, niet alleen bij Nederlands maar ook bij andere vakken. Close Reading is een verdiepende manier van lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen leren op een actieve manier hoe ze een tekst kunnen aanpakken. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om draait.

 

Wat is Close Reading?

Bij Close Reading werkt de docent met een aansprekende tekst die de leerlingen verschillende keren lezen met steeds een ander doel voor ogen. Deze doelen kunnen inhoudelijk zijn, gericht op het vak dat gedoceerd wordt. De docent stelt vragen over de tekst die leerlingen stimuleren om dieper in een tekst te duiken. De docent kan ook voordoen hoe de informatie uit de tekst gehaald wordt. In de les is ruimte voor de leerlingen om veel met elkaar te praten, te discussiëren en te schrijven over de tekst. Door de inhoud van een tekst op deze wijze centraal te stellen, werk je behalve aan de leesvaardigheid van leerlingen, ook aan het vergroten van kennis.

 

Close Reading invoeren op school

Om te werken met Close Reading in uw school, is het belangrijk dat u samen met uw collega’s de aanpak leert kennen. Expertis begeleidt scholen bij het invoeren van Close Reading.

Een invoeringstraject bestaat uit:

  • Drie of vier studiemomenten per jaar.
  • Lesbezoeken met feedbackgesprekken.
  • Overleggen met de stuurgroep om aan te sluiten op de werkwijze van de school, voor de aansturing op schoolniveau en de borging van het traject.

Tijdens de studiemomenten vindt kennisoverdracht plaats en krijgen docenten concrete lesvoorbeelden. Er is ruimte om samen lessen voor te bereiden, zodat docenten het geleerde direct kunnen toepassen in hun lessen. Het traject sluit zoveel mogelijk aan bij de thema’s en methodes van de school. Met de school wordt overlegd welke secties deelnemen aan het traject. We raden aan om dit breder te trekken dan alleen de sectie Nederlands.

Wilt u eerst kennismaken met Close Reading en niet gelijk een traject starten? Kies dan voor een kennismakingsbijeenkomst. We gaan in op de achtergronden van Close Reading, docenten ervaren zelf hoe een lessenserie Close Reading in zijn werk gaat en krijgen ruimte om met elkaar te bespreken hoe Close Reading past binnen de eigen school.

Luistertips!

Luister naar de podcast over Close Reading in het voortgezet onderwijs door Manon Biemans, in samenwerking met Noordhoff.

Of naar de podcast van researchED Nederland waarin Manon Biemans onder andere geïnterviewd wordt over de vraag: hoe kun je met Close Reading in zaakvakken aan de slag gaan en wat brengt dat je leerlingen en jezelf?

Meer lezen over Close Reading in het voortgezet onderwijs

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon Biemans, Liz Bunte of Marieke van Logchem.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: verschillende begeleidingstrajecten en een complete leergang voor docenten om kennis te maken met Close Reading.
Voor wie is het interessant: docenten voortgezet onderwijs die teksten gebruiken in hun les.
Welk type onderwijs: voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een aanpak waarmee leraren kunnen werken aan het verbeteren van de leesvaardigheid van de leerlingen. De leesresultaten verbeteren, leerlingen worden actieve lezers en beleven meer plezier aan de lessen.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Manon Biemans en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 82 09 02 41 of stuur me een e-mail.

 

Onderwijsadviseur Manon Biemans
handschriftontwikkeling

Gratis minigids | Close Reading in het voortgezet onderwijs

De weg naar dieper tekstbegrip

‘Hoe ondersteun ik mijn leerlingen bij het ontwikkelen van goed tekstbegrip? Hoe houd ik mijn leerlingen daarbij betrokken én gemotiveerd?’ De aanpak Close Reading biedt docenten van alle vakgebieden handvatten om leerlingen te leren hoe zij kunnen omgaan met complexe teksten en verschillende tekstsoorten. Download hier de gratis minigids, en leer hoe je Close Reading kunt inzetten in jouw lessen!

Share This