033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Trainingen en bijeenkomsten

Home » Trainingen en bijeenkomsten

Webinar: Hoe maak ik een goede start met mijn slimme leerling(en)?

Praktische en onderbouwde handreikingen om een goede start te maken voor een passend aanbod aan slimme leerlingen.  Door in het begin al goede mogelijkheden te creëren voor deze leerlingen, zijn problemen later in het jaar te voorkomen. 

Datum webinar: 3 september 15.30 uur
De inschrijving is nu geopend.

Netwerk startende leraren

Ook in schooljaar 2020-2021 organiseert Expertis weer het Netwerk startende leraren. Ervaringen uitwisselen met andere startende leraren, praktische handreikingen van experts om jouw start succesvol te laten zijn. Op locatie of in een plaats bij jou in de buurt. Schrijf je nu in of reserveer alvast een plaats.

Diverse data en locaties in september, oktober, november en december 2020. Alle bijeenkomsten zijn van 14.00-17.00 uur.

Lerend Netwerk technisch lezen en spellen in groep 3

Expertis organiseert voor schooljaar 2020-2021 het Lerend Netwerk technisch lezen en spellen groep 3. In vier bijeenkomsten nemen we u mee in de vakinhoudelijke en didactische zaken die van belang zijn bij het leren lezen en spellen.

Start Lerend Netwerk:
Woensdag 9 september (locatie Expertis Amersfoort)
Woensdag 9 september (locatie Expertis Hengelo)

Symposium: Leren lezen in een doorlopende lijn

Een inspirerende middag met boeiende lezingen over effectief leesonderwijs én de presentatie van het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende’ lijn van Marita Eskes.

Donderdagmiddag 10 september 2020
Congrescentrum De Schakel, Nijkerk

Regionale dag Jonge Kind Twente

Over gelijke kansen en vroegsignalering voor peuters en kleuters en de presentatie van het boek ‘Al pratend wijs’ van Eveline Bogers.

Vrijdag 6 november 2020 Frans op den Bult, Deurningen

Share This