074 - 85 16 516 info@expertis.nl

Word wijzer met Expertis

Home » Trainingen en bijeenkomsten

Lerend Netwerk technisch lezen en spellen in groep 3

Expertis organiseert voor schooljaar 2020-2021 het Lerend Netwerk technisch lezen en spellen groep 3. In vier bijeenkomsten nemen we u mee in de vakinhoudelijke en didactische zaken die van belang zijn bij het leren lezen en spellen.

Start Lerend Netwerk:
Woensdag 9 september (locatie Expertis Amersfoort)
Woensdag 9 september (locatie Expertis Hengelo)

Symposium: Leren lezen in een doorlopende lijn

Een inspirerende middag met boeiende lezingen over effectief leesonderwijs én de presentatie van het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende’ lijn van Marita Eskes.

Donderdagmiddag 10 september 2020
Congrescentrum De Schakel, Nijkerk

Regionale dag Jonge Kind Twente

Over gelijke kansen en vroegsignalering voor peuters en kleuters en de presentatie van het boek ‘Al pratend wijs’ van Eveline Bogers.

Vrijdag 6 november 2020
Frans op den Bult, Deurningen

Share This