033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leergang

Onderwijskundig Leiderschap

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

‘Zonder onderwijskundig leiderschap geen goed onderwijs’

Weet u als leidinggevende in het onderwijs voldoende van de recente wetenschappelijke literatuur om te kunnen sturen op onderwijskwaliteit? Wilt u uw visie op onderwijs verder onderbouwen met wetenschappelijke inzichten of wilt u het onderwijs bij u op school meer evidence-informed vormgeven? Met de Leergang Onderwijskundig Leiderschap bouwt u aan krachtig én onderbouwd onderwijs binnen uw school of scholen.

De nieuwe data voor schooljaar 2025-2025 zijn bekend! Meld je aan via de knop onderaan deze pagina.

Er is veel aandacht voor het onderwijskundig leiderschap van bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs (Vernooy, 2017). Sterk onderwijskundig leiderschap is van invloed op de leerresultaten van een onderwijsinstelling. Leidinggevenden kunnen direct bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs door te sturen op de kwaliteit van het lesgeven of indirect door het scheppen van de juiste kaders voor goed lesgeven en leren (Bendikson et al., 2012). Om in brede zin te kunnen sturen op onderwijskwaliteit is het essentieel dat leidinggevenden en bestuurders op de hoogte zijn van relevante wetenschappelijke onderwijskundige inzichten. In veel scholen sijpelt deze kennis nog te weinig door naar de werkvloer.

“In veel landen zien we in toenemende mate activiteiten die doel hebben de rol van de schoolleiding te versterken en dan in het bijzonder het onderwijskundig leiderschap. Er wordt vanuit gegaan dat de schoolleiding van cruciaal belang is voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van een school. Wat de schoolleiding al of niet doet heeft effecten voor het functioneren van de leraren, de leerlingresultaten, maar ook voor het leren van haar team.” (Vernooy, 2017).

Ook laat onderzoek zien dat kennis van het vak van leraar een belangrijke voorspeller is van de onderwijskwaliteit van een organisatie (Bendikson et al., 2012). Hieronder wordt verstaan de kwaliteit van het curriculum, het lesgeven, het toetsen en de onderzoekende en lerende houding van leraren (Kleine-Kracht, 2019).

Aanbod

Deze leergang zorgt ervoor dat u als leidinggevende groeit naar onderwijskundig leider van het leren in de school. Dit willen we bereiken door de nieuwste wetenschappelijke inzichten rondom curriculum, lesgeven en toetsing te behandelen. Deelnemers worden uitgedaagd hun eigen onderwijskundige visie bij te stellen of aan te scherpen, om deze visie vervolgens te gebruiken om de onderwijspraktijk op de eigen school te verbeteren.

In het kort

Wat is het: een leergang (met herregistratie in het Schoolleidersregister, 60 punten) over onderwijskundig leiderschap waarin de meest recente onderwijskundige literatuur wordt behandeld en toegepast op de eigen onderwijspraktijk.

Voor wie is het interessant: bestuurders (PO én VO), leidinggevenden in het onderwijs (PO én VO), intern begeleiders en medewerkers onderwijskwaliteit.

Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

Wat levert het op: kennis over de meest recente onderwijskundige inzichten met daarbij een vertaalslag naar handelingsperspectieven in de eigen praktijk. Zicht op de onderwijsinhoudelijke knoppen waaraan kan worden gedraaid om het onderwijs te verbeteren.

Tijdsinvestering: Naast de geplande bijeenkomsten bedraagt de extra tijdsinvestering ongeveer 40 uur. Het zwaartepunt van deze tijdsinvestering ligt aan het einde van de leergang in verband met het eindproduct: een paper.

Let op: Deze leergang kan ook in-company worden aangeboden. Neem contact op met Michel Freriks voor meer informatie. Bij in-companytrajecten, en bij 8 inschrijvingen of meer bieden we een korting van 20% aan de 8ste en volgende deelnemers.

Onderwerpen:

  • Bijeenkomst 1 – Hoe werkt leren?

In de eerste bijeenkomst krijg je allereerst antwoorden op vragen als: Wat is onderwijskundig leiderschap eigenlijk? Wat doe je als onderwijskundig leider? Welke vaardigheden zet je in en hoe oefen je invloed uit op het primaire proces? Daarnaast bespreken we inzichten uit de cognitieve leerpsychologie. Hoe werkt leren? En hoe zou dat het lesgeven van leraren moeten beïnvloeden? Hoe verandert een didactische aanpak naarmate een leerling meer weet van een onderwerp?

  • Bijeenkomst 2 – Didactiek en curriculum

Vragen die in deze bijeenkomst aan de orde komen: Wat zijn goede instructiemodellen om op school te hanteren? Hoe kun je als onderwijskundig leider sturen op een instructiemodel? Wanneer stap je af van een instructiemodel? Hoe ziet een goed uitgelijnd curriculum eruit? Waar moet je als schoolleider op letten bij het ontwerpen van een schoolcurriculum?

  • Bijeenkomst 3 – Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

In deze bijeenkomst staat het sterk sociaal-emotioneel schoolklimaat centraal. Hoe kun je hier als onderwijskundig leider op sturen? Welke aanpakken werken goed? Wat zegt onderzoek hierover?

  • Bijeenkomst 4 – Basisvaardigheden

We staan stil bij vragen als: Hoe kun je als onderwijskundig leider sturen op goed technisch en begrijpend leesonderwijs en goed rekenonderwijs? Wat zijn belangrijke indicatoren om op te letten en hoe kun je bijsturen als de resultaten achterblijven? Welke analyses heb je tot je beschikking? Welke kenmerken hebben goede lees- en rekenlessen? Met medewerking van Marita Eskes.

  • Bijeenkomst 5 – Terugkomdag (met presentaties)

Tijdens deze dag presenteer je aan de andere deelnemers hoe jij je hebt ontwikkeld. Ook geef je een presentatie van de opdrachten die je tijdens de leergang hebt gemaakt. Dit is tevens de afsluiting die nodig is voor herregistratie in het Schoolleidersregister.

Leestip: ‘Waarom onderwijskundig leiderschap broodnodig is’

Praktische informatie

Datum en tijd

2024-2025 – Soest
– dinsdag 26 november 2024
– donderdag 23 januari 2025
– woensdag 2 april 2025
– dinsdag 13 mei 2025
– dinsdag 17 juni 2025

2024-2025 – Almelo
– donderdag 9 januari 2025
– woensdag 12 maart 2025
– dinsdag 15 april 2025
– woensdag 21 mei 2025
– woensdag 25 juni 2025

Locatie

Soest
Stayokay Soest 
Bosstraat 16
3766 AG Soest

Almelo
Expertis Onderwijsadviseurs
Brugstraat 11
7607 XJ Almelo

Kosten

€ 2.300,- per persoon

Over de adviseur

Onderwijsadviseur Michel Freriks is hoofddocent van deze cursus. Een aantal thema’s in de leergang zullen ook door andere onderwijsadviseurs van Expertis verzorgd worden.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Michel Freriks.

michel.freriks@expertis.nl
06 – 49 35 56 92

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This