033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Michel Freriks

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school. Dat kan alleen als de verantwoordelijkheid voor het goed organiseren van onderwijs laag in de organisatie ligt. Daar komt wel een verantwoordelijkheid voor de professional bij kijken.”

Michel Freriks is een betrokken en bevlogen onderwijsadviseur werkzaam in het basisonderwijs, voortgezetonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Hij heeft gewerkt als biologiedocent in het voortgezet onderwijs en heeft ruime ervaring als adviseur. In zijn werk als onderwijsadviseur heeft Michel veel schoolteams en schoolleiders begeleid in organiseren van goed onderwijs. Daarbij altijd uitgaande van duurzame schoolontwikkeling waarbij de docent centraal staat. Hij gelooft dat wanneer docenten de juiste kennis en ervaring hebben, en deze structureel met elkaar delen en bespreken, het onderwijs alleen maar beter wordt. 

Wat kan Michel voor u betekenen?

In de rol van trainer, adviseur en coach begeleidt Michel schoolteams, individuele docenten en managementteams in het primair en voortgezet onderwijs. Hij kan snel tot een scherpe analyse komen van eventuele verbeterpunten en weet schoolteams makkelijk mee te krijgen, ook als er weerstand in het team ervaren wordt. Vanuit een brede algemene onderwijskundige kennis kan hij snel schakelen en weet hij mensen te overtuigen. Michel heeft veel ervaring bij didactische en pedagogische vraagstukken, zoals kwesties omtrent een professionele en onderzoekende cultuur bij schoolteams.

Expertises
  • Goed lesgeven (klassenmanagement, differentiëren, effectieve instructive, EDI)
  • Schoolontwikkeling gericht op een professionele en lerende cultuur
  • Valide en betrouwbare toetsing
  • Lesson Study
  • Datateam-methode
  • Visietrajecten en cultuurverandering
Publicaties

 

Artikelen
Recente opdrachten
  • Transitie naar een professionele leergemeenschap waarbij docenten structureel werken aan het verbeteren van het onderwijs.
  • Schoolbrede implementatie van Expliciete Directe Instructie.
  • Visietraject waarbij een hele stichting is meegenomen in de ontwikkeling van een nieuwe visie op goed onderwijs.
Share This