033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Didactisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina didactisch handelen
Vanuit de wetenschap weten we: het versterken van leerkrachtvaardigheden verbetert de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de leerresultaten van leerlingen. Adviseurs van Expertis genieten landelijke bekendheid op het versterken van het didactisch handelen van leraren.

EDI

PO
Een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties bij alle leerlingen.

EDI voortgezet onderwijs

VO
EDI is een bewezen aanpak die handvatten biedt om leerlingen te motiveren en lesdoelen te laten behalen.

Formatief handelen

PO/VO
Toetsen, niet om een cijfer, maar om leerlingen inzicht te geven in het eigen leerproces.   

Differentiëren

PO
Een breed handelingsrepertoire om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van alle leerlingen.

Cognitief sterke leerlingen

PO
Onderzoek toont aan: sterke leerlingen komen tekort in het onderwijs. Met Expertis ontdekt u hoe dat anders kan.

Co-teaching

PO/VO
Actief werken aan vakmanschap. Samen versterken we het pedagogisch handelen van de leraar.

Aanvullende dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van didactisch handelen.

Maak uw keuze uit:

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Prof. dr. Adrie Visscher

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Voor het thema didactisch handelen is er hiertoe een nauwe samenwerking met prof. dr. Adrie Visscher. Hij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Adrie Visscher is hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter van de vakgroep Docentontwikkeling ELAN van de Universiteit Twente.

Nieuws en actualiteit

Kees Vernooy Ridder Orde Oranje Nassau

Collega’s helpen bij het toepassen van Expliciete Directe Instructie

Lindsy Böcker volgt de Opleiding EDI-coach: ‘Ik leer veel nieuwe dingen’

Het team van CBS De Haven in Doetinchem werkt al enkele jaren met het lesmodel Expliciete Directe Instructie (EDI). Om de implementatie van EDI te versterken en de aanpak te borgen, volgt teamleider Lindsy Böcker-van Aken de opleiding tot EDI-coach van Expertis Onderwijsadviseurs.

kringgesprek

Lerend netwerk

Effectief lesgeven in groep 7 en 8

Werk jij in het nieuwe schooljaar in of voor de hoogste groep(en) van de basisschool en gun je jouw leerlingen een soepele en goede doorstroom naar het voortgezet onderwijs? Neem dan deel aan het lerend netwerk ‘Effectief lesgeven in groep 7 en 8’ van Expertis Onderwijsadviseurs.

Schrijf je nu in voor het Lerend Netwerk!

handschriftontwikkeling

Nieuw: Opleiding EDI-coach

Hoe zorg je voor een duurzame inbedding van EDI in de school?

Vanaf komend najaar biedt Expertis Onderwijsadviseurs op diverse locaties door heel Nederland de nieuwe Opleiding EDI-coach aan. In zes bijeenkomsten leren deelnemers hoe zij het lesmodel Expliciete Directe Instructie (EDI) stevig en duurzaam verankeren in hun school. Onderwijsadviseur Maaike Korte: “De EDI-coach zorgt ervoor dat het hele team zich blijft ontwikkelen.”

handschriftontwikkeling

“De kwaliteit van mijn lessen is beter en ik geef relaxter les”

Expliciete Directe Instructie (EDI) in het voortgezet onderwijs

Leraar Elise Heshof was eigenlijk helemaal niet zo ontevreden over de manier waarop ze lesgaf. Toen ze kennismaakte met Expliciete Directe Instructie (EDI) en ze dit lesmodel begon toe te passen, opende dat haar ogen. “Ik geef nu relaxter en met meer plezier les. De kwaliteit van mijn lessen is beter en ik heb veel beter zicht op mijn leerlingen.”

handschriftontwikkeling

“We zien allemaal dat EDI werkt”

De Nieuwe Baarnsche School gaat voor een duurzame invoering van Expliciete Directe Instructie

De Nieuwe Baarnsche School voerde in de afgelopen twee jaar, met hulp van Expertis Onderwijsadviseurs, in alle groepen het EDI-lesmodel in. Met zichtbaar effect: leerlingen pikken de leerstof beter op en zijn meer betrokken dan voorheen. Binnen het team is er veel draagvlak voor EDI en dat draagt eraan bij dat de aanpak niet verwatert, maar duurzaam wordt.

handschriftontwikkeling

Zo stel je vragen waar je leerlingen écht beter van worden!

Van de juiste vragen naar de juiste inzichten bij leraar én leerling

‘De meest invloedrijke factor voor het leren is dat wat de leerling al weet. Sluit je lesgeven hierop aan.’ (Asubel, 1968 p.vi). Het is een cruciale uitspraak voor de aanpak van iedere leraar, legt Michel Freriks uit. Een gesprek over de principes van formatief handelen en hoe je als leraar de juiste vragen stelt. Vragen waar je leerlingen écht beter van worden!

handschriftontwikkeling

Versnellen van (hoog)begaafde leerlingen: de oplossing voor alles?

Leerlingen slaan steeds vaker een klas over tijdens de basisschoolperiode. In de Staat van het onderwijs (2022) lezen we dat het aantal leerlingen dat versneld is, meer dan verdubbeld is ten opzichte van 2011. In het rapport is het onduidelijk op basis van welke redenen een leerling wordt versneld. Het wel of niet besluiten tot het versnellen van leerlingen, kan voor leraren een lastige keuze zijn.

handschriftontwikkeling

Nieuw: Expliciete Directe Instructie in het voortgezet onderwijs

EDI-expert Marcel Schmeier lanceert nieuwe titel: ‘EDI in het voortgezet onderwijs’

Na het enorme succes van Expliciete Directe Instructie (EDI) in het primair onderwijs, is het boek en het bijbehorende trainingsaanbod nu ook beschikbaar voor docenten in het voortgezet onderwijs. Marcel Schmeier, auteur bij Uitgeverij Pica en EDI-expert: “Met de lesfasen en technieken van het EDI-lesmodel beschik je over de ingrediënten van een goede les. Jij bent de chefkok die hiervan een lekkere en leerzame les maakt.”

handschriftontwikkeling

Differentiëren moeilijk? 3 eenvoudige tips

De ene leerling doorloopt de lesstof fluitend, de andere worstelt zich er maar moeizaam doorheen. Hoe ga je goed om met deze (en andere) verschillen in de klas? In dit blog geeft Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur bij Expertis, drie praktische tips om te differentiëren. De tips zijn gemakkelijk toe te passen én van grote betekenis voor jouw leerlingen.

handschriftontwikkeling

Top 10 leestips van 2022

voor het primair onderwijs

Onderwijsverbetering op wetenschappelijke basis; dat is waar wij voor staan. Onze adviseurs slaan de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarom delen we de 10 best gelezen artikelen voor het primair onderwijs uit 2022 met je. We hopen dat deze artikelen, praktische tips en verhalen je zullen inspireren.

handschriftontwikkeling

Gratis minigids | EDI in het voortgezet onderwijs

Betere leerprestaties en succeservaringen bij alle leerlingen

‘Hoe betrek en activeer ik mijn leerlingen? Hoe krijg ik structuur in mijn lessen? Met welke technieken kan ik de kwaliteit van mijn lessen verhogen? En hoe zorg ik ervoor dat alle leerlingen succeservaringen behalen én betere leerprestaties hebben?’ Het zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s die docenten op scholen in het voortgezet onderwijs bezighouden. Het antwoord op deze vragen is veelal te vinden in de instructiekwaliteiten van de docent. Daarom helpen wij je op weg met een volgende stap in het geven van instructie, namelijk Expliciete Directe Instructie (EDI). De praktische tips uit deze minigids helpen je op weg om een goede les vorm te geven.

handschriftontwikkeling

Amerikaanse auteurs van EDI, John Hollingsworth en Silvia Ybarra, brachten bezoek aan Nederland

Terugblik op EDI-week

Begin oktober brachten de Amerikaanse auteurs van het boek ‘Expliciete Directe Instructie’, John Hollingsworth en Silvia Ybarra, een bezoek aan Nederland. We blikken terug op een mooie onderwijsweek. Samen met hun zoon Joe Ybarra en de Nederlandse vertaler en bewerker van het boek Marcel Schmeier bereikten en inspireerden zij deze week honderden leraren en andere onderwijsprofessionals.

handschriftontwikkeling

Kansenongelijkheid: de rol van de school in een maatschappelijk probleem

‘We kunnen het maatschappelijke probleem van kansenongelijkheid niet afschuiven op de overheid. Ook ín de school moet het tij gekeerd worden’, stelt Prof. dr. Eddie Denessen, Bijzonder Hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs. Hoe kunnen scholen werken aan gelijke kansen? Denessen deelt zijn inzichten en praktische tips.

Directieoverleg

Hoogbegaafde leerlingen verdienen maatwerk

Geen exclusief, wel passend onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs verwacht dat iedere basisschool passend onderwijs biedt. Joyce Steenwijk, specialist hoogbegaafdheid bij Stichting Ultiem, en Johan van der Mark, directeur Basisschool De Braskörf delen hoe zij binnen Samenwerkingsverband Zuidoost Groningen werkten aan krachtig onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

Directieoverleg

Afstemmen van instructie

Een van de moeilijkste aspecten van ons vak is het omgaan met verschillen. Sommige leerlingen pikken de leerstof moeiteloos op, terwijl andere er beduidend meer inspanning voor moeten leveren.
Marcel Schmeier, EDI-expert, legt uit wat deze onderlinge verschillen van jou als leraar vraagt en hoe je jouw lessen afstemt op wat leerlingen nodig hebben.

veilige leeromgeving

Directe Instructie zeer effectieve aanpak

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen. Uit een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs is de effectiviteit van directe instructie aangetoond.

kwaliteit onderwijs verbeteren

Korte opleiding

Versterken van vakmanschap

Lesgeven in het basisonderwijs is een ambacht: een prachtig beroep dat je moet leren. Dat leren lesgeven stopt nooit. Tijdens deze korte opleiding nemen we het ambacht van de leerkracht onder de loep en versterken we uw vakmanschap. 

Acht donderdagen in schooljaar 2021/2022
Van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: volgt zo spoedig mogelijk

veilige leeromgeving

Hoe online lesgeven effectiever kan

Online les geven is een noodgreep. Op basisschool de Kring in Driebergen maken ze van onderwijs op afstand zoveel mogelijk een deugd door te investeren in didactische vaardigheden. Schooldirecteur Edo Giel en  Expertis onderwijsadviseur Simone Kessels vertellen over hun aanpak. ‘Hoe geef je goed les is een vraag die altijd relevant is; of er nu wel of geen lockdown is.’

Onderwijs op afstand: praktische tips EDI, technisch leesonderwijs en begrijpend lezen

Expertis adviseur Karin Versloot, EDI-expert Marcel Schmeier en leesexpert Marita Eskes leggen in deze tutorials uit hoe je als leraar je onderwijs op afstand zo effectief mogelijk vorm kunt geven. De tutorials zijn ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad in samenwerking met Het Lerarencollectief en ResearchED Nederland.

Goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Nog steeds een brug te ver?
Ouders die uit wanhoop op zoek gaan naar beter onderwijs voor hun kinderen. Op zoek naar onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van hun slimme kinderen. Eind oktober berichte de NOS en Nieuwsuur over schrijnende situaties van sterke leerlingen die geen passend aanbod kunnen krijgen op hun eigen school, en soms maandenlang thuis zitten.

EDI 2.0

EDI voor instromers

Bent u net begonnen op een school waar al wordt gewerkt met Expliciete Directe Instructie, oftewel EDI?  Expertis werkt voor dit aanbod samen met  EduSerie. Via de EduSerie EDI voor ‘instromers’  maakt u in korte tijd kennis met de kern van EDI, zodat u moeiteloos aansluit bij de rest van het team. 

November 2020 – april 2021
Online studie
Studiebijeenkomst: woensdag 10 maart

NIEUW: Bordwerk en aantekeningen

Op 2 september verscheen het nieuwe boek van EDI-expert Marcel Schmeier: ‘Bordwerk en aantekeningen. Slow teaching in de 21e eeuw.’ In het boek beschrijft Marcel het begrip ‘slow teaching’ waarbij bordwerk zorgvuldig wordt opgebouwd en geordend en de leerstof stapsgewijs en grondig wordt onderwezen én geleerd.

 

EDI 2.0

Hij is er! De uitgebreide en herziene editie van deze onderwijsklassieker! Bijna 40.000 exemplaren zijn er sinds het verschijnen van EDI verkocht. Expertis onderwijsadviseurs verzorgt de officiële teamscholing bij het boek!

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan het didactisch handelen.

Anke Kregting

“Ontwikkelen door aandacht voor de basis, instructie en het stellen van hoge doelen.”

Annemarieke Kool

“De kracht en talenten van de ander zijn mijn uitgangspunt bij het coachen en begeleiden”

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Caroline Leijenhorst

“Goed onderwijs gaat over vakmanschap. De kunst van het lesgeven en de wetenschap van het leren.”

Ebelien Nieman

“Onze opdracht is laaggeletterdheid voorkomen door uitzonderlijk goed onderwijs te geven.”

Florianne Bonhof

“Laat iedere leerling profiteren van goed onderwijs!”

Iris van Vuuren

“Het prachtige beroep ‘leraar’ verder verrijken en daarmee zorgen voor goed kwalitatief onderwijs.”

Janske Hofman

“Een docent met de juiste vaardigheden, maakt het verschil.“

Jitske Zwart

Gelijke kansen voor elk kind.

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Johan Schutrups

“Altijd blijven leren! Niet omdat je niet goed genoeg bent, maar omdat je altijd beter kunt.”

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Judith Heijs

“Doen wat werkt.”

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Julia Vrolijk

“Werken vanuit de waarom-vraag is essentieel voor duurzame onderwijsverbetering”

Jurgen Hartman

“Samen het onderwijs sterker maken door te werken aan inhoud, proces en relatie”

Karien Wijngaards

“Stap voor stap steeds beter.”

Karin Versloot

“Goed onderwijs? Effectieve instructie en hoge verwachtingen!”

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Onderwijsadviseur Linda Westerik

Linda Westerik

Samen elke dag een beetje beter

Liz Bunte

“Maak leren zichtbaar, betekenisvol en uitdagend.” 

Lonneke Steens

“Hoge verwachtingen en de wil om samen te blijven leren maken nu het verschil voor morgen.”

Lorel Vlaanderen

“Van goed onderwijs krijg je gemotiveerde leerlingen.”

Lucca Visser

“We weten hoe kinderen leren en wat effectief onderwijs is. Laten we die kennis inzetten.”

Luuc Willering

“Samen willen leren, iedere dag weer. Dat is de kern van duurzame onderwijsverbetering!”

Maaike Korte

“Een duidelijke visie op inhoud, professionele kwaliteit en individuele onderwijsbehoeften vormt de basis van goed onderwijs.”

Manon Biemans

"Als je leert, verander je. En als je verandert, dan leer je.

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Margreet Mulder

“De leraar is de methode’ – Edgar Allan Poe”

Martine Keemers

“Samen goed onderwijs realiseren is een prachtige uitdaging!”

 

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Mina Marghich

“Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen.”

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Rogier Stappers

“Doen waarvan we uit onderzoek en studies weten dat het werkt”

 

Sherrill Woldberg

“Hoogbegaafdheid raakt meer dan alleen een aantal leerlingen in de klas.”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Tony van Dalen

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Xander Damen

“Kinderen het onderwijs geven dat ze verdienen!”

Share This