033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Didactisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina didactisch handelen
Vanuit de wetenschap weten we: het versterken van leerkrachtvaardigheden verbetert de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de leerresultaten van leerlingen. Adviseurs van Expertis genieten landelijke bekendheid op het versterken van het didactisch handelen van leraren.

EDI

PO
Een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Slimme leerlingen

PO
Onderzoek toont aan: sterke leerlingen komen tekort in het onderwijs. Met Expertis ontdekt u hoe dat anders kan.

Differentiëren

PO
Een breed handelingsrepertoire om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van alle leerlingen.

Formatief evalueren

PO/VO
Toetsen, niet om een cijfer, maar om leerlingen inzicht te geven in het eigen leerproces.   

EDI voortgezet onderwijs

VO
EDI is een bewezen aanpak die handvatten biedt om leerlingen te motiveren en lesdoelen te laten behalen.

Coaching

VO
Coaching is een effectieve manier om uw (didactische) vaardigheden verder te ontwikkelen.

VO Expertis onderwijsadviseurs

Prof. dr. Adrie Visscher

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema didactisch handelen is er een nauwe samenwerking met prof. dr. Adrie Visscher. Hij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Adrie Visscher is hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter van de vakgroep Docentontwikkeling ELAN van de Universiteit Twente.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

veilige leeromgeving

Directe Instructie zeer effectieve aanpak

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen. Uit een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs is de effectiviteit van directe instructie aangetoond.

kwaliteit onderwijs verbeteren

Korte opleiding

Versterken van vakmanschap

Lesgeven in het basisonderwijs is een ambacht: een prachtig beroep dat je moet leren. Dat leren lesgeven stopt nooit. Tijdens deze korte opleiding nemen we het ambacht van de leerkracht onder de loep en versterken we uw vakmanschap. 

Acht donderdagen in schooljaar 2021/2022
Van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: volgt zo spoedig mogelijk

veilige leeromgeving

Hoe online lesgeven effectiever kan

Online les geven is een noodgreep. Op basisschool de Kring in Driebergen maken ze van onderwijs op afstand zoveel mogelijk een deugd door te investeren in didactische vaardigheden. Schooldirecteur Edo Giel en  Expertis onderwijsadviseur Simone Kessels vertellen over hun aanpak. ‘Hoe geef je goed les is een vraag die altijd relevant is; of er nu wel of geen lockdown is.’

Onderwijs op afstand: praktische tips EDI, technisch leesonderwijs en begrijpend lezen

Expertis adviseurs Marcel Schmeier, Marita Eskes en Karin Versloot leggen in deze tutorials uit hoe je als leraar je onderwijs op afstand zo effectief mogelijk vorm kunt geven. De tutorials zijn ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad in samenwerking met Het Lerarencollectief en ResearchED Nederland.

Goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Nog steeds een brug te ver?
Ouders die uit wanhoop op zoek gaan naar beter onderwijs voor hun kinderen. Op zoek naar onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van hun slimme kinderen. Eind oktober berichte de NOS en Nieuwsuur over schrijnende situaties van sterke leerlingen die geen passend aanbod kunnen krijgen op hun eigen school, en soms maandenlang thuis zitten.

EDI 2.0

EDI voor instromers

Bent u net begonnen op een school waar al wordt gewerkt met Expliciete Directe Instructie, oftewel EDI?  Expertis werkt voor dit aanbod samen met  EduSerie. Via de EduSerie EDI voor ‘instromers’  maakt u in korte tijd kennis met de kern van EDI, zodat u moeiteloos aansluit bij de rest van het team. 

November 2020 – april 2021
Online studie
Studiebijeenkomst: woensdag 10 maart

NIEUW: Bordwerk en aantekeningen

Op 2 september verscheen het nieuwe boek van onze adviseur Marcel Schmeier: ‘Bordwerk en aantekeningen. Slow teaching in de 21e eeuw.’ In het boek beschrijft Marcel het begrip ‘slow teaching’ waarbij bordwerk zorgvuldig wordt opgebouwd en geordend en de leerstof stapsgewijs en grondig wordt onderwezen én geleerd.

 

EDI 2.0

Hij is er! De uitgebreide en herziene editie van deze onderwijsklassieker! Bijna 40.000 exemplaren zijn er sinds het verschijnen van EDI verkocht. Expertis onderwijsadviseurs verzorgt de officiële teamscholing bij het boek!

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan het didactisch handelen.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Ebelien Nieman

“Onze opdracht is laaggeletterdheid voorkomen door uitzonderlijk goed onderwijs te geven.”

Jitske Zwart

Gelijke kansen voor elk kind.

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Julia Vrolijk

“Werken vanuit de waarom-vraag is essentieel voor duurzame onderwijsverbetering”

Karin Versloot

“Goed onderwijs? Effectieve instructie en hoge verwachtingen!”

Kim Borsen werkt als onderwijsadviseur

Kim Borsen

“Samen afstemmen over het gewenste proces en de gewenste opbrengst zijn voor mij essentieel.”

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Onderwijsadviseur Linda Westerik

Linda Westerik

Samen elke dag een beetje beter

Liz Bunte

“Maak leren zichtbaar, betekenisvol en uitdagend.” 

Manon Biemans

"Als je leert, verander je. En als je verandert, dan leer je.

Marcel Schmeier

“Eenvoud en doen wat werkt.”

Marije Huijsmans

“Onderwijs opent deuren naar kansen voor kinderen”

Marita Eskes

“Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Hoge verwachtingen hebben is daarbij essentieel.” 

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

Sherrill Woldberg

“Hoogbegaafdheid raakt meer dan alleen een aantal leerlingen in de klas.”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Tony van Dalen

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This