033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Didactisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina didactisch handelen
Vanuit de wetenschap weten we: het versterken van leerkrachtvaardigheden verbetert de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de leerresultaten van leerlingen. Adviseurs van Expertis genieten landelijke bekendheid op het versterken van het didactisch handelen van leraren.

EDI

Een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Slimme leerlingen

Onderzoek toont aan: sterke leerlingen komen tekort in het onderwijs. Met Expertis ontdekt u hoe dat anders kan.

Differentiëren

Een breed handelingsrepertoire om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van alle leerlingen.

Overige dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van didactisch handelen.

Maak uw keuze uit:

Prof. dr. Adrie Visscher

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema didactisch handelen is er een nauwe samenwerking met prof. dr. Adrie Visscher. Hij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Adrie Visscher is hoogleraar Onderwijskunde en voorzitter van de vakgroep Docentontwikkeling ELAN van de Universiteit Twente.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

EDI 2.0

Hij is er! De uitgebreide en herziene editie van deze onderwijsklassieker! Bijna 40.000 exemplaren zijn er sinds het verschijnen van EDI verkocht. Expertis onderwijsadviseurs verzorgt de officiële teamscholing bij het boek!

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan kwaliteitszorg en schoolverbetering.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Ebelien Nieman

“Onze opdracht is laaggeletterdheid voorkomen door uitzonderlijk goed onderwijs te geven.”

Ina Cijvat

De kennis en vaardigheden van de leraar zijn de belangrijkste basis voor goed onderwijs.

Liz Bunte

“Maak leren zichtbaar, betekenisvol en uitdagend.” 

Marcel Schmeier

“Eenvoud en doen wat werkt.”

Margreet Louw

“Stilstaan bij je handelen is vooruitgang” 

Marita Eskes

“Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Hoge verwachtingen hebben is daarbij essentieel.” 

Sherrill Woldberg

“Hoogbegaafdheid raakt meer dan alleen een aantal leerlingen in de klas.”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Tony van Dalen

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This