033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Julia Vrolijk

Julia Vrolijk

“When the why gets stronger, the how gets easier”

Samen tot de kern komen; Julia gaat niet voor de quick-fix, maar werkt vanuit de waarom-vraag. Ze is gespecialiseerd in didactisch handelen, rekenen en technisch lezen. Met een achtergrond als leraar en rekencoördinator binnen het basisonderwijs en een master Onderwijswetenschappen op zak weet Julia de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Julia: ‘Ik vind het belangrijk om samen met schoolteams de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zodat alle leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun deelname aan de maatschappij van de toekomst.’

Wat kan Julia voor u betekenen?

Duurzame onderwijsverbetering staat voor Julia op nummer 1. Door het geven van trainingen, klassenbezoeken, feedback en het stellen van kritische vragen, daagt ze schoolteams uit om na te denken over hun eigen handelen. Dat doet zij op een coachende en positief nieuwsgierige manier. Ze werkt vanuit een wetenschappelijke basis, die ze altijd koppelt aan de concrete onderwijspraktijk. Hierbij stelt ze de leraar centraal. Lesgeven is immers topsport!

Expertises
 • Expliciete Directe Instructie (EDI)
 • Didactisch handelen
 • Rekenen en wiskunde
 • Technisch lezen
 • Klassenmanagement
Publicaties

  Thema’s

  Didactisch handelen
  Rekenen en wiskunde
  Taal/leesonderwijs 

   

  Contact

  Julia Vrolijk MSc.
  06 – 82083648
  julia.vrolijk@expertis.nl

  Onderwijsadviseur Julia Vrolijk
  Share This