033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen
Hoe werk je aan een goed pedagogisch klimaat in je groep? Hoe kun je de leraren in je school daarbij ondersteunen? Hoe werken we aan een sociaal veilige school? Expertis werkt samen met scholen en besturen die het pedagogisch handelen binnen de school willen versterken. Onze adviseurs komen uit de onderwijspraktijk zelf voort en maken in hun werk gebruik van wetenschappelijke inzichten. 

Co-teaching

PO/VO
Actief werken aan vakmanschap. Samen versterken we het pedagogisch handelen van de leraar.

Een ‘moeilijke’ groep

PO/VO
Een positief klassenklimaat en taakgerichte werksfeer: zo keren we samen met de leraar het tij in een uitdagende klas.

Basisschool

Regie in de school

PO/VO
Hét programma om als schoolteam te bouwen aan een stevige pedagogische schoolcultuur.

 

Regie in de school; regie in de klas; Tom Bennett

Coaching op vakmanschap

PO/VO
Versterken van de coachingsvaardigheden voor leidinggevenden 

Regie in de school; regie in de klas; Tom Bennett

Leidinggeven aan een pedagogische schoolcultuur

PO/VO
Steunen en sturen in een pedagogische schoolcultuur. Hoe pakt u als leidinggevende dat aan?

Basisschool

 

 

“Leren begint met goed gedrag. En goed gedrag kun je leren.”

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Video: Krachtige schoolcultuur

Hoe werk je aan goed gedrag in de school? In deze video legt onderwijsadviseur Wouter Siebers – expert op het gebied van pedagogisch handelen – uit dat een teambrede aanpak essentieel is. Hij zet helder en concreet uiteen hoe je als team samenwerkt aan een krachtige schoolcultuur en hoe dit probleemgedrag tegengaat.

Bekijk hiernaast de video (in samenwerking met researchED Nederland).

  Dr. Cathy van Tuijl

  Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Voor het thema pedagogisch handelen is er hiertoe een nauwe samenwerking met dr. Cathy van Tuijl. Cathy is als lector Gedrag- en Leerproblemen verbonden aan Hogeschool Saxion. Ze is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van kinderen door te geven en te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

  Professional leader Cathy van Tuijl
  Professional leader Cathy van Tuijl

  Pedro De Bruyckere

  Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en gaf jarenlang les aan de lerarenopleiding in Gent. Sinds maart 2023 is hij directeur van Leerpunt, het Vlaamse, onafhankelijke kenniscentrum voor het onderwijs, dat de brug slaat tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk. Pedro verdiept zich al jaren in de leefwereld van kinderen en jongeren. Hij is bekend geworden door de vele boeken die hij schreef. Zo is hij (mede-)auteur van veelgelezen boeken als Jongens zijn slimmer dan meisjes, Klaskit, De jeugd is tegenwoordig, Juffen zijn toffer dan meesters en Wat we kinderen echt kunnen leren. Pedro De Bruyckere denkt als critical friend van de themagroep Pedagogisch Handelen mee over hoe scholen kunnen werken aan een sterk pedagogisch klimaat.

  Nieuws en actualiteit

  Kees Vernooy Ridder Orde Oranje Nassau

  Kennisclip | De kracht van routines

  Aan de slag met gedrag? Dé tip voor je startvergadering

  De eerste weken van het schooljaar – de Gouden Weken – zijn bepalend voor het creëren van een goed groepsklimaat en een stevige pedagogische basis. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Tijdens deze Gouden Weken is het creëren van routines van groot belang. Routines zijn een belangrijk onderdeel in het realiseren van een krachtige pedagogische schoolcultuur. Bekijk hier de kennisclip!

  handschriftontwikkeling

  Pedagogisch handelen in de school

  Pedro De Bruyckere wordt critical friend van Expertis

  Pedagoog en onderzoeker Pedro De Bruyckere gaat vanaf dit voorjaar Expertis Onderwijsadviseurs regelmatig een spiegel voorhouden. Als critical friend van de themagroep Pedagogisch Handelen gaat hij meedenken over hoe scholen kunnen werken aan een sterk pedagogisch klimaat. Dit draagt eraan bij dat Expertis de stevige verbinding tussen de wetenschap en de praktijk blijft maken.

  handschriftontwikkeling

  Probleemgedrag voorkomen?

  Werk aan een krachtige pedagogische schoolcultuur

  Hoe werk je aan goed gedrag in de school? In deze heldere video legt onderwijsadviseur Wouter Siebers – expert op het gebied van pedagogisch handelen – uit dat een krachtige pedagogische schoolcultuur essentieel is. Hij zet concreet uiteen hoe je hier als team gezamenlijk aan werkt en zo probleemgedrag kunt tegengaan.

  handschriftontwikkeling

  Een telefoonvrije school, hoe dan?

  Acht tips voor het organiseren van een smartphonevrije school

  Veel schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders kunnen zich best vinden in het idee van een telefoonvrije school. Maar de hamvraag is natuurlijk: hoe realiseer je dat? Onderwijsadviseur Karien Wijngaards, die jarenlang als docent in het voorgezet onderwijs werkte, geeft acht concrete tips.

  handschriftontwikkeling

  Pesten voorkomen? Start met een ijzersterke pedagogische basis

  Pestgedrag blijkt hardnekkig. Sterker nog: het is toegenomen. Wat kun je op school doen om pesten tegen te gaan? Werk allereerst aan een sterke pedagogische basis, zegt Karien Wijngaards van Expertis Onderwijsadviseurs. Dat is het begin van rust én veiligheid in de school.

  handschriftontwikkeling

  "Er heerst weer rust en dat maakt dat we beter werken en leren"

  ‘Regie in de school’ op basisschool De Gondelier

  De Amersfoortse basisschool De Gondelier startte vorig jaar met het programma ‘Regie in de school’. Hiermee ontwikkelt het team een sterk pedagogisch klimaat, met onder andere duidelijke regels en routines. “We kunnen weer helemaal focussen op waarvoor we hier zijn: de ontwikkeling van leerlingen.”

  handschriftontwikkeling

  Dit is waar startende leraren tegenaan lopen

  En zo kun jij als schoolleider of bestuurder hen helpen

  Sommige startende leraren zeggen het onderwijs al binnen een jaar vaarwel. Wat maakt dat ze afhaken? Onderwijsadviseurs Simone Kessels en Julia Vrolijk signaleren vier uitdagingen voor beginnende leraren in het primair onderwijs. Ze geven daarnaast concrete handreikingen voor wat jij als schoolleider of schoolbestuurder kunt doen om starters te behouden voor het onderwijs.

  handschriftontwikkeling

  50 minuten les? Dat is 48 ½ minuut leren.

  ‘Staat jullie telefoon uit?’, vraagt Gert Verbruggen, docent Engels en vertaler van het boek Regie in de klas, als we de lerarenkamer verlaten. Michel Freriks en Wouter Siebers zijn op bezoek bij het Alfrinkcollege in Deurne, de school die faam maakt met een duidelijke en sterke gedragsaanpak. Uit 50 minuten les weet de school 48,5 minuut effectieve leertijd te halen. Een inkijkje in deze krachtige aanpak van onderwijs.

  Leraar met kinderen

  Expertis en researchED Nederland lanceren het programma ‘Regie in de school’

  Ondanks dat een goed pedagogisch klimaat de belangrijkste voorwaarde voor leren is, blijkt uit onderzoek dat Nederlandse scholen zeer laat scoren op dit vlak. Daarom lanceert Expertis Onderwijsadviseurs samen met researchED Nederland het veelbelovende programma ‘Regie in de school’. Het populaire onderwijsboek ‘Regie in de klas’ door Tom Bennett – voormalig docent, gedragsdeskundige en oprichter van researchED – ligt hieraan ten grondslag. 

  Leraar met kinderen

  Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

  Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

  Pestgedrag voorkomen met goede pedagogische aanpak

  Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten.

  Weer meer schorsingen in het basisonderwijs

  Het aantal schorsingsmeldingen in het basisonderwijs blijft toenemen. Bedroeg het aantal schorsingsmeldingen in schooljaar 2015/2016 nog 336. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 560 in schooljaar 2018/2019.  De Onderwijsinspectie geeft aan dat de stijging veroorzaakt kan worden door een betere registratie. Maar ook kan de stijging gezien worden als een signaal dat scholen vaker moeite hebben met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Ook wachtlijsten bij het speciaal (basis) onderwijs, of lange procedures rondom verwijzingen kunnen daarbij een rol spelen.

  Onze adviseurs staan voor u klaar

  Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan een goed pedagogisch klimaat.

  Janske Hofman

  “Een docent met de juiste vaardigheden, maakt het verschil.“

  Jitske Zwart

  Gelijke kansen voor elk kind.

  Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

  Johan Schutrups

  “Altijd blijven leren! Niet omdat je niet goed genoeg bent, maar omdat je altijd beter kunt.”

  Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

  Julia Vrolijk

  “Werken vanuit de waarom-vraag is essentieel voor duurzame onderwijsverbetering”

  Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

  Jurgen Hartman

  “Samen het onderwijs sterker maken door te werken aan inhoud, proces en relatie”

  Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

  Karien Wijngaards

  “Stap voor stap steeds beter.”

  Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

  Lorel Vlaanderen

  “Van goed onderwijs krijg je gemotiveerde leerlingen.”

  Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

  Maaike Korte

  “Een duidelijke visie op inhoud, professionele kwaliteit en individuele onderwijsbehoeften vormt de basis van goed onderwijs.”

  Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

  Michel Freriks

  “Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

  Rogier Stappers

  “Doen waarvan we uit onderzoek en studies weten dat het werkt”

   

  Tinka Hofmeijer

  “Mensen motiveren, enthousiasmeren en in beweging brengen.” 

  Wouter Siebers

  “Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

  Share This