033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen
Hoe werk je aan een goed pedagogisch klimaat in je groep? Hoe kun je de leraren in je school daarbij ondersteunen? Hoe werken we aan een sociaal veilige school? Expertis werkt samen met scholen en besturen die het pedagogisch handelen binnen de school willen versterken. Onze adviseurs komen uit de onderwijspraktijk zelf voort en maken in hun werk gebruik van wetenschappelijke inzichten. 

Sociale veiligheid

Onderzoek laat zien dat scholen waar weinig wordt gepest enkele opvallende kenmerken gemeen hebben.

Groepsdynamiek

Voor leraren en schoolteams die meer grip op hun groep willen krijgen biedt Expertis advies en training op maat.

Weer rust in de klas

Een belangrijke voorwaarde voor leren: rust in de klas. Met wat support van Expertis lukt het elke leraar.

Overige dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van pedagogisch handelen.

Maak uw keuze uit:

Dr. Cathy van Tuijl

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema pedagogisch handelen is er een nauwe samenwerking met dr. Cathy van Tuijl. Cathy is als lector Gedrag- en Leerproblemen verbonden aan Hogeschool Saxion. Ze is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van kinderen door te geven en te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

Leraar met kinderen

Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

Pestgedrag voorkomen met goede pedagogische aanpak

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten.

Weer meer schorsingen in het basisonderwijs

Het aantal schorsingsmeldingen in het basisonderwijs blijft toenemen. Bedroeg het aantal schorsingsmeldingen in schooljaar 2015/2016 nog 336. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 560 in schooljaar 2018/2019.  De Onderwijsinspectie geeft aan dat de stijging veroorzaakt kan worden door een betere registratie. Maar ook kan de stijging gezien worden als een signaal dat scholen vaker moeite hebben met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Ook wachtlijsten bij het speciaal (basis) onderwijs, of lange procedures rondom verwijzingen kunnen daarbij een rol spelen.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan een goed pedagogisch klimaat.

Jitske Zwart

Gelijke kansen voor elk kind.

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Tinka Hofmeijer

“Mensen motiveren, enthousiasmeren en in beweging brengen.” 

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This