033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen
Hoe werk je aan een goed pedagogisch klimaat in je groep? Hoe kun je de leraren in je school daarbij ondersteunen? Hoe werken we aan een sociaal veilige school? Expertis werkt samen met scholen en besturen die het pedagogisch handelen binnen de school willen versterken. Onze adviseurs komen uit de onderwijspraktijk zelf voort en maken in hun werk gebruik van wetenschappelijke inzichten. 

Motiveren & stimuleren

Haal Expertis in huis en uw school komt  tot een gedeelde visie en een éénduidige pedagogische aanpak!

Groepsdynamiek

Voor leraren en schoolteams die meer grip op hun groep willen krijgen biedt Expertis advies en training op maat.

Coaching

Voor leraren of schoolteams die hun pedagogische vaardigheden willen versterken is Expertis de expert.

Overige dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van didactisch handelen.

Maak uw keuze uit:

Dr. Cathy van Tuijl

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema pedagogisch handelen is er een nauwe samenwerking met dr. Cathy van Tuijl. Cathy is als lector Gedrag- en Leerproblemen verbonden aan Hogeschool Saxion. Ze is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van kinderen door te geven en te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

Weer meer schorsingen in het basisonderwijs

Het aantal schorsingsmeldingen in het basisonderwijs blijft toenemen. Bedroeg het aantal schorsingsmeldingen in schooljaar 2015/2016 nog 336. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 560 in schooljaar 2018/2019.  De Onderwijsinspectie geeft aan dat de stijging veroorzaakt kan worden door een betere registratie. Maar ook kan de stijging gezien worden als een signaal dat scholen vaker moeite hebben met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Ook wachtlijsten bij het speciaal (basis) onderwijs, of lange procedures rondom verwijzingen kunnen daarbij een rol spelen.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan kwaliteitszorg en schoolverbetering.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Tinka Hofmeijer

“Mensen motiveren, enthousiasmeren en in beweging brengen.” 

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This