033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen
Hoe werk je aan een goed pedagogisch klimaat in je groep? Hoe kun je de leraren in je school daarbij ondersteunen? Hoe werken we aan een sociaal veilige school? Expertis werkt samen met scholen en besturen die het pedagogisch handelen binnen de school willen versterken. Onze adviseurs komen uit de onderwijspraktijk zelf voort en maken in hun werk gebruik van wetenschappelijke inzichten. 

Co-teaching

Voor leraren PO/VO
Actief werken aan vakmanschap. Samen versterken we het pedagogisch handelen van de leraar.

Een ‘moeilijke’ groep

Voor leraren PO/VO
Een positief klassenklimaat en taakgerichte werksfeer: zo keren we het tij in een uitdagende klas.

Basisschool

Regie in de school

Voor het schoolteam PO/VO
Hét programma om te bouwen aan een stevige pedagogische schoolcultuur.

 

Regie in de school; regie in de klas; Tom Bennett

Coaching op vakmanschap

Voor schoolleiders (PO/VO)
Versterken van de coachingsvaardigheden voor leidinggevenden 

Regie in de school; regie in de klas; Tom Bennett

Leidinggeven aan een pedagogische schoolcultuur

Voor schoolleiders PO/VO
Steunen en sturen in een pedagogische schoolcultuur. Hoe pakt u dat aan?

Basisschool

“Een belangrijke voorwaarde voor leren: rust in de klas.”

Dr. Cathy van Tuijl

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema pedagogisch handelen is er een nauwe samenwerking met dr. Cathy van Tuijl. Cathy is als lector Gedrag- en Leerproblemen verbonden aan Hogeschool Saxion. Ze is gedreven om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van kinderen door te geven en te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

Professional leader Cathy van Tuijl

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

handschriftontwikkeling

50 minuten les? Dat is 48 ½ minuut leren.

‘Staat jullie telefoon uit?’, vraagt Gert Verbruggen, docent Engels en vertaler van het boek Regie in de klas, als we de lerarenkamer verlaten. Michel Freriks en Wouter Siebers zijn op bezoek bij het Alfrinkcollege in Deurne, de school die faam maakt met een duidelijke en sterke gedragsaanpak. Uit 50 minuten les weet de school 48,5 minuut effectieve leertijd te halen. Een inkijkje in deze krachtige aanpak van onderwijs.

Leraar met kinderen

Expertis en researchED Nederland lanceren het programma ‘Regie in de school’

Ondanks dat een goed pedagogisch klimaat de belangrijkste voorwaarde voor leren is, blijkt uit onderzoek dat Nederlandse scholen zeer laat scoren op dit vlak. Daarom lanceert Expertis Onderwijsadviseurs samen met researchED Nederland het veelbelovende programma ‘Regie in de school’. Het populaire onderwijsboek ‘Regie in de klas’ door Tom Bennett – voormalig docent, gedragsdeskundige en oprichter van researchED – ligt hieraan ten grondslag. 

Leraar met kinderen

Hoge werkdruk blijft pijnpunt in onderwijs

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2021 uit? De Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2021 biedt interessante inzichten. Uit het rapport blijkt onder andere dat vier op de tien medewerkers in het primair onderwijs zich aan het einde van de werkdag leeg voelt. Werkdruk is een hardnekkig probleem, ondanks alle inspanning om die aan te pakken.

Pestgedrag voorkomen met goede pedagogische aanpak

Bijna zes op de tien kinderen van 9 tot 13 jaar in Nederland zijn of worden gepest. Het overgrote deel van de schoolkinderen wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om een eind te maken aan pesten in hun omgeving of om zelf te stoppen met pesten.

Weer meer schorsingen in het basisonderwijs

Het aantal schorsingsmeldingen in het basisonderwijs blijft toenemen. Bedroeg het aantal schorsingsmeldingen in schooljaar 2015/2016 nog 336. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 560 in schooljaar 2018/2019.  De Onderwijsinspectie geeft aan dat de stijging veroorzaakt kan worden door een betere registratie. Maar ook kan de stijging gezien worden als een signaal dat scholen vaker moeite hebben met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Ook wachtlijsten bij het speciaal (basis) onderwijs, of lange procedures rondom verwijzingen kunnen daarbij een rol spelen.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan een goed pedagogisch klimaat.

Jitske Zwart

Gelijke kansen voor elk kind.

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Julia Vrolijk

“Werken vanuit de waarom-vraag is essentieel voor duurzame onderwijsverbetering”

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Tinka Hofmeijer

“Mensen motiveren, enthousiasmeren en in beweging brengen.” 

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This