033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Janske Hofman

Janske Hofman

Een docent met de juiste vaardigheden, maakt het verschil.

Janske was ruim 25 jaar werkzaam in het vmbo, praktijkonderwijs en primair onderwijs. Als docent Nederlands en ondersteuningscoördinator (binnen het praktijkonderwijs en vmbo) en als leerkracht en intern begeleider (binnen het po), specialiseerde zij zich in klassenmanagement, pedagogisch- en didactisch handelen, differentiëren, formatief handelen en samen werken aan een veilig pedagogisch klimaat. Met deze specialisaties vervulde zij een coachende, begeleidende, coördinerende en adviserende rol in de scholen.

Naast haar opleidingen (pabo, Master Educational Needs en lerarenopleiding Nederlands) behaalde zij haar Master Ecologische Pedagogiek. Tijdens deze opleiding leerde zij nog meer kritisch naar onderwijs te kijken, vanuit een positieve grondhouding.

Wat kan Janske voor u betekenen?

Passend bij de vragen van de school, kan zij schoolteams begeleiden in het verbeteren van het pedagogisch- en/of didactisch handelen door het geven van gerichte trainingen, klassenbezoeken en het voeren van feedbackgesprekken. Zo werkt ze samen met het team en de schoolleiding aan het ontwikkelen van een cultuur van ‘elke dag samen beter’. Een cultuur waarin de leerlingen, werkplezier en beter onderwijs centraal staan.

In haar rol als onderwijsadviseur bij Expertis verbindt zij haar ruime ervaring met inzichten uit de wetenschap om samen met scholen te bouwen aan beter onderwijs en een veilig pedagogisch klimaat, waarin alle leerlingen tot leren kunnen komen. Dankzij haar brede blik en ervaring is zij inzetbaar voor zowel het voortgezet- als het primair onderwijs. Positief, enthousiast, betrokken en proactief kenmerken haar manier van werken. Janske krijgt energie van het samen werken aan goed onderwijs voor alle leerlingen waardoor gelijke kansen ontstaan. Neem gerust contact op met Janske!

Expertises

  • Pedagogisch handelen
  • Regie in de klas/school
  • Didactisch handelen
  • Voortgezet onderwijs
  • Primair onderwijs
  • Passend onderwijs
  • Co-teaching
  • Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling
  • Bestuurlijk handelen en leiderschap
Share This