033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Voortgezet Onderwijs

Home » Thema’s » Themapagina voortgezet onderwijs

Op basis van wetenschappelijke inzichten werken aan duurzame schoolverbetering. Dat is waar Expertis om bekend staat. Maak kennis met onze dienstverlening in het voortgezet onderwijs of nog beter: maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Regie in de school

Leren begint met goed gedrag. En goed gedrag kun je leren.

Lesson Study

Lesson Study leidt tot betere lessen en het professionele gesprek. Expertis begeleidt scholen bij de implementatie.

Close Reading

Leerlingen in het VO hebben steeds meer moeite om teksten te begrijpen. U kunt daar iets aan doen. 

EDI

Een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Datateams

Onderzoek toont dat professionalisering met de datateammethode leidt tot sterkere scholen.

Formatief handelen

Toetsen, niet om een cijfer, maar om leerlingen inzicht te geven in het eigen leerproces.

Nieuws en actualiteit

handschriftontwikkeling

NIEUW | Close Reading voor het voortgezet onderwijs

Werken aan dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs

Met trots lanceert Expertis Onderwijsadviseurs het boek ‘Close Reading. Werken aan dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs.’ Het boek is voor het Nederlandse onderwijs vertaald en bewerkt door Tony van Dalen, Liz Bunte, Marieke van Logchem en Dortie Mijs. Close Reading versterkt het verdiepend lezen. Het biedt de docenten van alle vakgebieden handvatten om leerlingen te leren hoe zij kunnen omgaan met complexe informatieve en verhalende teksten. 

handschriftontwikkeling

Close Reading als uitkomst voor dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs

De zorgen rondom de leesvaardigheid van jongeren zijn groot. De reeds in het primair onderwijs beproefde aanpak van Close Reading biedt ook in het voortgezet onderwijs uitkomst. Onlangs verscheen het boek ‘Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs’. Dit artikel gaat dieper in op de leesproblematiek en de aanpak van Close Reading. Het artikel sluit af met een handig praktijkvoorbeeld.

handschriftontwikkeling

Werken aan kansengelijkheid binnen het voortgezet onderwijs. Wat vraagt dit van de docent?

Gelijke kansen in het onderwijs is de laatste jaren een veelvuldig besproken onderwerp. Maar de stap naar wat dit concreet betekent voor de docent voor de klas, wordt vaak overgeslagen. Wat kun je als docent doen om gelijke kansen te bieden? In dit artikel bespreekt Manon Biemans, onderwijsadviseur bij Expertis, vanuit invloedrijke wetenschappelijke publicaties drie onderwerpen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op gelijke kansen. 

veilige leeromgeving

CPB-rapport: 'sprake van kansenongelijkheid'

Er zijn grote verschillen tussen doorstroom in het voortgezet onderwijs. Zo luidt een van de conclusies uit het onderzoeksrapport dat het Centraal Planbureau (CPB) in februari 2022 publiceerde. Het CPB bracht het stapelgedrag in de jaren 2004-2020 in kaart. Lees hier de belangrijkste conclusies.

veilige leeromgeving

Directe Instructie zeer effectieve aanpak

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen. Uit een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs is de effectiviteit van directe instructie aangetoond.

Wegvallen Eindtoets basisonderwijs 2020 leidt tot serieuze risico’s

Vanwege het coronavirus werd er dit voorjaar geen Eindtoets in het basisonderwijs afgenomen. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de onderwijsloopbaan van leerlingen. Vooral leerlingen die op de Eindtoets een hogere score halen dan de leraar verwachtte, kunnen in lagere schooltypen terecht gekomen zijn. 

 

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van voortgezet onderwijs.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Ebelien Nieman

“Onze opdracht is laaggeletterdheid voorkomen door uitzonderlijk goed onderwijs te geven.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Harmen Veldhuis

“Bruggenbouwer tussen theorie en praktijk”

Jurgen Hartman

“Samen het onderwijs sterker maken door te werken aan inhoud, proces en relatie”

Karien Wijngaards

“Stap voor stap steeds beter.”

Liz Bunte

“Maak leren zichtbaar, betekenisvol en uitdagend.” 

Manon Biemans

"Als je leert, verander je. En als je verandert, dan leer je.

Marieke van Logchem

“Aandacht voor het verbeteren van de instructievaardigheden en het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen.”

Monique Hilbrands

“Elke dag een stukje wijzer”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Share This