033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Rekenproblemen voorkomen

En als ze toch ontstaan: aanpakken!

Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde » Rekenproblemen voorkomen

Rekenproblemen voorkomen

En als ze toch ontstaan: aanpakken!

Veel rekenproblemen zijn te voorkomen wanneer het rekenonderwijs op orde is. Wanneer er ondanks goed rekenonderwijs toch rekenproblemen dreigen te ontstaan, is het van belang dat deze tijdig worden gesignaleerd en dat er adequate maatregelen worden genomen. Expertis onderwijsadviseurs biedt u hierbij, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktische ondersteuning.

Preventie rekenproblemen

Rekenproblemen zijn in veel gevallen het gevolg van kwaliteitsproblemen in het onderwijs. Om die reden staan we uitvoerig stil bij een aantal veel voorkomende kwaliteitsproblemen in het rekenonderwijs. We ontkrachten op basis van onderzoeksresultaten een aantal veel voorkomende misvattingen en mythen over leren rekenen. Daarbij gaan we uitgebreid in op de vraag wat scholen dan wel kunnen doen om rekenproblemen bij zwakke rekenaars te voorkomen.

Zwakke rekenaars

Zwakke rekenaars die risico lopen op het ontwikkelen van rekenproblemen worden niet altijd op tijd herkend. Zo moet een leerling bijvoorbeeld eerst herhaaldelijk binnen het laagste percentiel scoren voordat hij of zij wordt opgemerkt. Daarbij kan een andere problematiek (bijvoorbeeld een lees- of aandachtsprobleem) de signalering van een rekenprobleem of van dyscalculie in de weg staan. Expertis maakt deze processen voor u inzichtelijk.

Vroegtijdig signaleren

Door op tijd te signaleren kan een ontluikend rekenprobleem al op voorhand worden opgelost en kunnen ernstigere problemen worden voorkomen. We bespreken de signalen waaraan u als leraar kunt herkennen dat de rekenontwikkeling niet goed verloopt. Zo bent u er op tijd bij en kunt u de juiste maatregelen nemen.

Dyscalculie

Wanneer leerlingen ondanks goed rekenonderwijs en passende hulp toch ernstige rekenproblemen ontwikkelen, dringt de vraag zich op of er sprake is van dyscalculie. Tijdens dit traject neemt u kennis van de theoretische achtergronden van ernstige rekenproblemen en dyscalculie, maar u krijgt vooral ook praktische handreikingen zodat u de begeleiding van leerlingen met rekenproblemen of dyscalculie op een goede wijze vorm kunt geven.

Rekenproblemen oplossen

Wat werkt nu echt voor zwakke rekenaars? Wat doet u als leraar wanneer u ‘alles’ al hebt geprobeerd? Wat kenmerkt effectieve interventies die rekenproblemen verhelpen? En hoe organiseer je dat in je klas? Wetenschappelijk onderzoek biedt betrouwbare informatie over wat werkt, maar ook over waarom en hoe het werkt.

Adviseurs van Expertis kennen de praktijk van het onderwijs van binnenuit. Daarom besteden we veel aandacht aan vragen en problemen waar u in de praktijk mee te maken hebt. Veel gestelde vragen die we graag met u bespreken zijn:

  • Hoe geef ik het onderwijs aan leerlingen met rekenproblemen of dyscalculie vorm?
  • Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met rekenproblemen of dyscalculie, en welke aanpassingen horen daarbij?
  • Hoe benut ik de beschikbare onderwijstijd optimaal voor deze leerlingen?
  • Hoe zorg ik er tegelijkertijd voor dat ik mijn aandacht ook kan blijven besteden aan de rest van de klas?

In deze trajecten op maat neemt u enerzijds kennis van de theoretische achtergronden van zwakke rekenaars, rekenproblemen en dyscalculie. Anderzijds wordt er heel praktisch stilgestaan bij bestaande problemen in uw school, zodat we daar in een gezamenlijk gesprek een oplossing voor kunnen vinden.

Meer informatie?

Lees ook het artikel Dyscalculie: Leerlingen verschillen?! van Expertis adviseurs Ina Cijvat en Marije Huijsmans uit JSW.

Neem contact op met Julia Vrolijk.

 

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: studiebijeenkomst of rekentraject op maat over afstemming op zwakke rekenaars in de klas.
Voor wie is het interessant: leraren, rekencoördinatoren, interne begeleiders, remedial teacher en zorgcoördinatoren.
Welk type onderwijs: primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
Wat levert het op: praktische handreikingen om passend rekenonderwijs te geven aan zwakke rekenaars. Inzichten omtrent de wijze waarop u preventief rekenonderwijs kunt realiseren.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Julia Vrolijk en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 82 08 36 48 of stuur me een e-mail.

 

Marije Huijsmans onderwijsadviseur
Share This