033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Rekenen en wiskunde

Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde

Wat zijn effectieve interventies om de leerlingresultaten te verbeteren? Hoe gaat u om met zwakke rekenaars? Hoe kiest u een goede rekenmethode en implementeert u deze? En welke didactische aanpak werkt nu echt? Eén ding is zeker: op de adviseurs van Expertis kunt u rekenen!

Rekeninstructie

PO/VO
Lange tijd was men het vergeten, maar instructie is echt het hart van een goede rekenles.

Rekenproblemen 

PO/VO
Rekenproblemen voorkomen, en als ze toch ontstaan: aanpakken! Expertis biedt praktische ondersteuning.

Werken met leerlijnen

PO
Wat moeten de leerlingen wanneer beheersen? Welke (didactische) keuzes maakt u op basis waarvan?

Opleiding Rekenspecialist

PO
In tien bijeenkomsten leert u alles op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

Automatiseren

PO
Er bestaat een duidelijk verband tussen goed kunnen automatiseren en goede resultaten halen voor rekenen.

Blokvoorbereiding

PO
Blokvoorbereiding zorgt voor een passend rekenaanbod voor elke leerling. Hoe pakt u dit aan?

Aanvullende dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van rekenen en wiskunde.

Maak uw keuze uit:

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Rekenfeitjes

Het vakgebied rekenen-wiskunde is enorm groot. Met onze rekenfeitjes geven we jou als leraar – kort maar krachtig – wat extra bagage mee om een goede rekenles te geven.

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Daartoe werken zij samen met onderzoekers uit de wetenschappelijke wereld; zij zijn als professional leaders aan Expertis verbonden. Voor het thema rekenen en wiskunde zijn dat dr. Marian Hickendorff en prof. dr. Evelyn Kroesbergen.

Dr. Marian Hickendorff

Over het reken-wiskundeonderwijs wordt veel gezegd en geschreven, waarbij soms veel ideologische overtuigingen en sentimenten worden aangevoerd. Dr. Marian Hickendorff heeft de ambitie om de discussies een wetenschappelijke basis te geven. Ze is verbonden aan de Universiteit Leiden en heeft als onderzoeksexpertise: rekenen op de basisschool. Ze doet zelf onderzoek naar vragen als: Wat is het effect als je een rekenopgave als een verhaaltjesopgave aanbiedt? Op welke manier lossen kinderen rekenopgaven zoals 812 – 784 op en doen ze dat handig? Daarnaast houdt ze zich bezig met overzichtsstudies van bestaande onderzoeken. Onder andere in het boek Leer ze rekenen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs maakt ze de vertaalslag van onderzoek naar praktijk. Sinds het najaar van 2023 is Marian als professional leader aan Expertis verbonden. Samen met haar brengen we de laatste wetenschappelijke inzichten in het reken-wiskundeonderwijs naar scholen.

Professional leader prof. dr. Evelyn Kroesbergen

Prof. dr. Evelyn Kroesbergen

In het onderzoek van prof. dr. Evelyn Kroesbergen – hoogleraar en decaan aan de Radboud Universiteit – ligt de nadruk op het verklaren van individuele verschillen in het leren van kinderen in de basisschoolperiode, met name bij rekenen. Speciale aandacht gaat uit naar de onderwijsbehoeften van leerlingen met leerproblemen (zoals dyslexie, dyscalculie en ADHD) en hoogbegaafde leerlingen. Wat hebben zij nodig om te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen? Binnen haar onderzoek richt Evelyn zich onder andere op de rol van executieve functies en creativiteit in het leren. Daarnaast houdt ze zich bezig met vraagstukken rondom signalering en diagnostiek van leerproblemen en hoogbegaafdheid, en de combinatie van beide. Als professional leader voedt Evelyn de adviseurs van Expertis met de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ze weet als geen ander een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk.

Nieuws en actualiteit

Rekencongres

'Sturen op 1S'

Hét rekencongres van 2024!

Op donderdag 7 november 2024 organiseert Expertis Onderwijsadviseurs hét jaarlijkse rekencongres waarin je nieuwe inzichten krijgt over interessante ontwikkelingen binnen het rekenonderwijs. Een live congres met dit jaar als thema ‘Sturen op 1S’. Meld je snel aan via het inschrijfformulier!

handschriftontwikkeling

Rekenfeitjes

Verhaal- of contextopgaven?

Voor toepassingsopgaven worden veel verschillende begrippen gebruikt: redactiesommen, rekenvraagstukken, verhaalsommen, contextopgaven. Wat zijn nu de verschillen?

handschriftontwikkeling

“Investeer in effectief rekenonderwijs”

Meer dan twee miljoen Nederlanders kunnen zich niet redden met cijfers

Laaggecijferdheid is een groot probleem. Groter nog dan laaggeletterdheid, laten onderzoekscijfers zien. Daarom is het cruciaal om te investeren in effectief rekenonderwijs. “Stuur daarbij op referentieniveau 1S, het streefniveau voor rekenen,” zegt Julia Vrolijk van Expertis Onderwijsadviseurs.

Dyscalculie rekenen

Rekenfeitjes

Vingertellen

Voor jonge kinderen is vingertellen een nuttig hulpmiddel dat de rekenontwikkeling stimuleert. De concrete, fysieke handeling van tellen op je vingers maakt hoeveelheden tastbaar. Vingertellen is dus een nuttige fase in de rekenontwikkeling! Maar: als de hoeveelheden groter worden, voldoen die vingers steeds minder goed. Bovendien is tellen op je vingers omslachtiger dan rekenen in je hoofd. In de loop van groep 4 moet het hoofd het dan ook overnemen van de vingers.

Dyscalculie rekenen

Dinsdag 7 november | Dé rekenconferentie van 2023

‘Effectief rekenonderwijs voor elke leerling!’

Op 7 november 2023 organiseert Expertis Onderwijsadviseurs hét rekenevent van 2023. Een live conferentie met inspirerende sprekers en praktische workshops. Meld je snel aan en verzeker jezelf van een plekje!

Datum: 7 november 2023 
Locatie: Bunnik

VOLGEBOEKT!

Dyscalculie rekenen

Opleiding Rekenspecialist

Expertis lanceert dé opleiding tot rekenspecialist. In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leert u alles wat ertoe doet op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

Aanvang: september 2023
Locaties: Amersfoort en Almelo

handschriftontwikkeling

Rekenachterstanden wegwerken doe je zo!

In elke klas zitten ze: leerlingen met rekenachterstanden. Ze beheersen de kennis die je eerder hebt aangeboden onvoldoende om door te kunnen gaan met nieuwe rekendoelen. Hoe kun je deze rekenachterstanden wegwerken? Een impopulair, maar wel correct antwoord is: door deze leerlingen extra te laten rekenen. Meer rekentijd dus! Als leraar heb je altijd tijd tekort, dus is het belangrijk dat deze extra rekenmomenten zo effectief mogelijk zijn. In dit artikel beschrijft Julia Vrolijk, onderwijsadviseur rekenen-wiskunde, vijf interventies die je hiervoor kunt inzetten.

Dyscalculie rekenen

Door blokvoorbereiding een passend rekenaanbod voor elke leerling

‘Hoe krijg ik dat differentiëren nu voor elkaar in mijn klas?’ Deze vraag speelt bij veel leraren. Onderwijsadviseur Julia Vrolijk geeft in dit artikel vier praktische tips om je te helpen bij het voorbereiden van je volgende rekenblok.

rekenen en wiskunde

Rekenonderwijs op peil?

De rekenvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen jaren licht toegenomen. Aan het einde van de basisschool behaalt 82% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F. Toch zijn er ook zorgen, want slechts 33% van de leerlingen behaalt het hoger liggende streefniveau 1S. De rekenprestaties van de vaardigere leerlingen blijven achter bij dat wat van ze verwacht zou mogen worden.

handschriftontwikkeling

Uitgerekend de rekenspecialist

Het wordt nog maar eens benadrukt in de publicatie van de onderwijsinspectie (Peil.Rekenen-Wiskunde, 2021) vorig jaar: in slechts de helft van de scholen is een rekenspecialist aanwezig. En in driekwart van de basisscholen heeft deze rekenspecialist minder dan 40 taakuren per schooljaar (lees: minder dan 1 uur per lesweek). Waarom heeft uitgerekend de rekenspecialist een dergelijk kleine rol?

veilige leeromgeving

Rekenonderwijs in Nederland in de lift?

Eind 2020 werden de uitkomsten van TIMSS 2019 bekend. TIMSS is een internationaal onderzoek dat eens in de vier jaar onder andere de rekenresultaten van verschillende landen in kaart brengt. Het lijkt erop dat Nederlandse leerlingen beter zijn gaan rekenen. En dat is goed nieuws, aangezien er de afgelopen jaren veel zorgelijke signalen waren over het Nederlandse rekenonderwijs. Maar laten we eens wat beter kijken naar de onderzoeksresultaten van TIMMS. Is er echt reden voor een rekenfeestje?

 

Promotie Marc van Zanten:

Rekenmethoden verschillen sterk van elkaar

Nederlandse reken-wiskundemethoden verschillen van elkaar in de gelegenheid die ze leerlingen bieden om te leren. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek waar rekendeskundige Marc van Zanten woensdag 30 september 2020 aan de Universiteit Utrecht op promoveerde.

Te weinig uitdaging rekenonderwijs

Gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen worden bij rekenonderwijs té weinig uitgedaagd. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Staat van het Onderwijs 2020. Waar het Nederlandse onderwijs vooral goed lijkt in te spelen op leerlingen die onder het gemiddelde scoren bij rekenen, wordt het gros van de leerlingen (gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen) gepasseerd. Deze leerlingen krijgen onvoldoende mee! Maar 47 % behaalt het streefniveau bij het vak rekenen. Laten we ons niet (alleen) richten op de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, maar meer aandacht en verdieping geven aan de gemiddelde en bovengemiddelde rekenaars!

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van rekenen/wiskunde onderwijs.

Anke Kregting

“Ontwikkelen door aandacht voor de basis, instructie en het stellen van hoge doelen.”

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Iris van Vuuren

“Het prachtige beroep ‘leraar’ verder verrijken en daarmee zorgen voor goed kwalitatief onderwijs.”

Jitske Zwart

Gelijke kansen voor elk kind.

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Julia Vrolijk

“Werken vanuit de waarom-vraag is essentieel voor duurzame onderwijsverbetering”

Onderwijsadviseur Linda Westerik

Mina Marghich

“Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen.”

Onderwijsadviseur Linda Westerik

Linda Westerik

“Samen elke dag een beetje beter”

Luuc Willering

“Samen willen leren, iedere dag weer. Dat is de kern van duurzame onderwijsverbetering!”

Share This