033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Rekenen en wiskunde

Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde

Wat zijn effectieve interventies om de leerlingresultaten te verbeteren? Hoe gaat u om met zwakke rekenaars? Hoe kiest u een goede rekenmethode en implementeert u deze? En welke didactische aanpak werkt nu echt? Eén ding is zeker: op de adviseurs van Expertis kunt u rekenen!

Rekeninstructie

Lange tijd was men het vergeten, maar instructie is echt het hart van een goede rekenles.

Leerlijnen rekenen

Ken de rekenleerlijnen. Alleen dan kun je passend rekenonderwijs geven aan alle leerlingen!

Sterke rekenaars

Een handelingswijzer om uitdagend rekenonderwijs te geven aan sterke rekenaars.

Overige dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van rekenen en wiskunde.

Maak uw keuze uit:

Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema rekenen en wiskunde is er een nauwe samenwerking met prof. dr. Evelyn Kroesbergen. Als professional leader voedt Evelyn de adviseurs van Expertis met de meest recente onderzoeken over rekenvaardigheid, rekenproblematieken etc. Evelyn weet als geen ander een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Evelyn is hoogleraar en vice-decaan aan de Radboud Universiteit.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

Promotie Marc van Zanten:

Rekenmethoden verschillen sterk van elkaar

Nederlandse reken-wiskundemethoden verschillen van elkaar in de gelegenheid die ze leerlingen bieden om te leren. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek waar rekendeskundige Marc van Zanten woensdag 30 september 2020 aan de Universiteit Utrecht op promoveerde.

Te weinig uitdaging rekenonderwijs

Gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen worden bij rekenonderwijs té weinig uitgedaagd. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Staat van het Onderwijs 2020. Waar het Nederlandse onderwijs vooral goed lijkt in te spelen op leerlingen die onder het gemiddelde scoren bij rekenen, wordt het gros van de leerlingen (gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen) gepasseerd. Deze leerlingen krijgen onvoldoende mee! Maar 47 % behaalt het streefniveau bij het vak rekenen. Laten we ons niet (alleen) richten op de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, maar meer aandacht en verdieping geven aan de gemiddelde en bovengemiddelde rekenaars!

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van rekenen/wiskunde onderwijs.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Harmen Veldhuis

“Bruggenbouwer tussen theorie en praktijk.”

Ina Cijvat

De kennis en vaardigheden van de leraar zijn de belangrijkste basis voor goed onderwijs.

Marcel Schmeier

“Eenvoud en doen wat werkt.”

Marianne Espeldoorn

“Samen werken aan succes is leren van en met elkaar!” 

Share This