033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Rekenen en wiskunde

Home » Thema’s » Themapagina rekenen en wiskunde

Wat zijn effectieve interventies om de leerlingresultaten te verbeteren? Hoe gaat u om met zwakke rekenaars? Hoe kiest u een goede rekenmethode en implementeert u deze? En welke didactische aanpak werkt nu echt? Eén ding is zeker: op de adviseurs van Expertis kunt u rekenen!

Rekeninstructie

PO/VO
Lange tijd was men het vergeten, maar instructie is echt het hart van een goede rekenles.

Rekenproblemen 

PO/VO
Rekenproblemen voorkomen, en als ze toch ontstaan: aanpakken! Expertis biedt praktische ondersteuning.

Werken met leerlijnen

PO
Wat moeten de leerlingen wanneer beheersen? Welke (didactische) keuzes maakt u op basis waarvan?

Opleiding Rekenspecialist

PO
In tien bijeenkomsten leert u alles op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

Automatiseren

PO
Er bestaat een duidelijk verband tussen goed kunnen automatiseren en goede resultaten halen voor rekenen.

Blokvoorbereiding

PO
Blokvoorbereiding zorgt voor een passend rekenaanbod voor elke leerling. Hoe pakt u dit aan?

Aanvullende dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van rekenen en wiskunde.

Maak uw keuze uit:

Prof. Dr. Evelyn Kroesbergen

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema rekenen en wiskunde is er een nauwe samenwerking met prof. dr. Evelyn Kroesbergen. Als professional leader voedt Evelyn de adviseurs van Expertis met de meest recente onderzoeken over rekenvaardigheid, rekenproblematieken etc. Evelyn weet als geen ander een brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Evelyn is hoogleraar en vice-decaan aan de Radboud Universiteit.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

Dyscalculie rekenen

Dinsdag 7 november | Dé rekenconferentie van 2023

‘Effectief rekenonderwijs voor elke leerling!’

Op 7 november 2023 organiseert Expertis Onderwijsadviseurs hét rekenevent van 2023. Een live conferentie met inspirerende sprekers en praktische workshops. Meld je snel aan en verzeker jezelf van een plekje! 

Datum: 7 november 2023 
Locatie: Bunnik

De voorinschrijving is geopend!

Dyscalculie rekenen

Opleiding Rekenspecialist

Expertis lanceert dé opleiding tot rekenspecialist. In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse (reken)praktijk. Zo leert u alles wat ertoe doet op het gebied van effectief reken-wiskundeonderwijs.

De inschrijving voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 is geopend!
Aanvang: september 2023
Locaties: Amersfoort en Almelo

handschriftontwikkeling

Rekenachterstanden wegwerken doe je zo!

In elke klas zitten ze: leerlingen met rekenachterstanden. Ze beheersen de kennis die je eerder hebt aangeboden onvoldoende om door te kunnen gaan met nieuwe rekendoelen. Hoe kun je deze rekenachterstanden wegwerken? Een impopulair, maar wel correct antwoord is: door deze leerlingen extra te laten rekenen. Meer rekentijd dus! Als leraar heb je altijd tijd tekort, dus is het belangrijk dat deze extra rekenmomenten zo effectief mogelijk zijn. In dit artikel beschrijft Julia Vrolijk, onderwijsadviseur rekenen-wiskunde, vijf interventies die je hiervoor kunt inzetten. 

Dyscalculie rekenen

Door blokvoorbereiding een passend rekenaanbod voor elke leerling

‘Hoe krijg ik dat differentiëren nu voor elkaar in mijn klas?’ Deze vraag speelt bij veel leraren. Onderwijsadviseur Julia Vrolijk geeft in dit artikel vier praktische tips om je te helpen bij het voorbereiden van je volgende rekenblok.

rekenen en wiskunde

Rekenonderwijs op peil?

De rekenvaardigheid van basisschoolleerlingen is de afgelopen jaren licht toegenomen. Aan het einde van de basisschool behaalt 82% van de leerlingen het fundamentele niveau 1F. Toch zijn er ook zorgen, want slechts 33% van de leerlingen behaalt het hoger liggende streefniveau 1S. De rekenprestaties van de vaardigere leerlingen blijven achter bij dat wat van ze verwacht zou mogen worden.

handschriftontwikkeling

Uitgerekend de rekenspecialist

Het wordt nog maar eens benadrukt in de publicatie van de onderwijsinspectie (Peil.Rekenen-Wiskunde, 2021) vorig jaar: in slechts de helft van de scholen is een rekenspecialist aanwezig. En in driekwart van de basisscholen heeft deze rekenspecialist minder dan 40 taakuren per schooljaar (lees: minder dan 1 uur per lesweek). Waarom heeft uitgerekend de rekenspecialist een dergelijk kleine rol?

veilige leeromgeving

Rekenonderwijs in Nederland in de lift?

Eind 2020 werden de uitkomsten van TIMSS 2019 bekend. TIMSS is een internationaal onderzoek dat eens in de vier jaar onder andere de rekenresultaten van verschillende landen in kaart brengt. Het lijkt erop dat Nederlandse leerlingen beter zijn gaan rekenen. En dat is goed nieuws, aangezien er de afgelopen jaren veel zorgelijke signalen waren over het Nederlandse rekenonderwijs. Maar laten we eens wat beter kijken naar de onderzoeksresultaten van TIMMS. Is er echt reden voor een rekenfeestje?

 

Promotie Marc van Zanten:

Rekenmethoden verschillen sterk van elkaar

Nederlandse reken-wiskundemethoden verschillen van elkaar in de gelegenheid die ze leerlingen bieden om te leren. Dit is een van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek waar rekendeskundige Marc van Zanten woensdag 30 september 2020 aan de Universiteit Utrecht op promoveerde.

Te weinig uitdaging rekenonderwijs

Gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen worden bij rekenonderwijs té weinig uitgedaagd. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Staat van het Onderwijs 2020. Waar het Nederlandse onderwijs vooral goed lijkt in te spelen op leerlingen die onder het gemiddelde scoren bij rekenen, wordt het gros van de leerlingen (gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen) gepasseerd. Deze leerlingen krijgen onvoldoende mee! Maar 47 % behaalt het streefniveau bij het vak rekenen. Laten we ons niet (alleen) richten op de leerlingen die rekenen moeilijk vinden, maar meer aandacht en verdieping geven aan de gemiddelde en bovengemiddelde rekenaars!

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van rekenen/wiskunde onderwijs.

Anke Kregting

“Ontwikkelen door aandacht voor de basis, instructie en het stellen van hoge doelen.”

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Iris van Vuuren

“Het prachtige beroep ‘leraar’ verder verrijken en daarmee zorgen voor goed kwalitatief onderwijs.”

Jitske Zwart

Gelijke kansen voor elk kind.

Onderwijsadviseur Julia Vrolijk

Julia Vrolijk

“Werken vanuit de waarom-vraag is essentieel voor duurzame onderwijsverbetering”

Onderwijsadviseur Linda Westerik

Linda Westerik

Samen elke dag een beetje beter

Luuc Willering

“Samen willen leren, iedere dag weer. Dat is de kern van duurzame onderwijsverbetering!”

Share This