033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Luuc Willering

Luuc Willering

“Samen willen leren, iedere dag weer. Dat is de kern van duurzame onderwijsverbetering!”

Iedere dag bijdragen aan de ontwikkeling van anderen, en daarbij weten wat waarom werkt: dat is de drijfveer van waaruit Luuc bijdraagt aan goed onderwijs. Luuc is 14 jaar teamleider en docent rekenen/wiskunde & didactiek op de pabo geweest. In de jaren daarvoor is Luuc werkzaam geweest in het vmbo als docent wiskunde en heeft hij als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs. Naast zijn werk heeft hij de lerarenopleiding wiskunde en een master gericht op het managen van (cultuur)verandering binnen onderwijsorganisaties afgerond. Daarnaast heeft hij zich verdiept in het vak rekenen/wiskunde door het volgen van de oriëntatiecursus aan het Freudenthal instituut en is hij gecertificeerd ERWD-begeleider (Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie).

Dankzij zijn kennis en ervaring weet Luuc wat de uitdagingen zijn en wat het vraagt om tot duurzame kwaliteitsverbetering van (reken)onderwijs te komen. Het vraagt tijd (om tot een onderbouwde probleemstelling te komen), lef (om tot verandering van handelen te komen) en volharding (om tot verduurzaming van verbetering te komen). Luuc werkt graag samen met scholen en schoolteams om deze uitdagingen aan te gaan!

Wat kan Luuc voor u betekenen?

Luuc is als adviseur werkzaam op het gebied van rekenen/wiskunde, didactisch handelen, kwaliteitszorg en schoolontwikkeling (onder andere werken met datateams) en leiderschap. Door zijn analytisch vermogen weet hij inzichtelijk te maken welk probleem zich écht aandient. Gedreven door inhoud en wetenschappelijke inzichten begeleidt hij op enthousiaste wijze scholen voor zowel primair als voortgezet onderwijs om te komen tot duurzame verbetering van de kwaliteit van (reken)onderwijs.

Expertises

  • Rekenen/wiskunde
  • (Vak)didactisch handelen
  • Leiderschap in onderwijs
  • Teamontwikkeling
  • Veranderkunde

Publicaties

 

Artikelen
Share This