033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Heeft u zicht op de onderwijskwaliteit van uw school? Hoe kunnen we deze kwaliteit duurzaam verbeteren en risico’s op tijd signaleren? Expertis onderwijsadviseurs werkt samen met scholen en besturen om de kwaliteitszorg verder te versterken. Maak kennis met ons brede aanbod, lees meer over dit onderwerp in onze kennisbank of maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Audits en visitaties

Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.  

Datateams

Onderzoek toont dat professionalisering met de datateammethode leidt tot sterkere scholen.

Lesson Study

Lesson Study leidt tot betere lessen en het professionele gesprek. Expertis begeleidt scholen bij de implementatie.

Dr. Kim Schildkamp

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema kwaliteitszorg en schoolontwikkeling is er een nauwe samenwerking met dr. Kim Schildkamp. Zij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Kim is universitair hoofddocent bij de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences van de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door middel van o.a. formatief toetsen en datagebruik (in data teams). De datateam® methode die zij ontwikkeld heeft, wordt bijvoorbeeld al meer dan tien jaar gebruikt en onderzocht niet alleen in Nederland, maar in verschillende landen (bijvoorbeeld ook in Zweden, België en de VS). Kim is momenteel ook president van de internationale organisatie “International Congress for School Effectiveness and Improvement”.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

Kansenongelijkheid in het onderwijs blijft hardnekkig probleem

Als je voor een dubbeltje geboren bent….
Voor je kansen in het onderwijs zou het niet uit mogen maken wie je ouders zijn of waar je vandaan komt. Helaas is de werkelijkheid in ons land anders. Leerlingen van lager opgeleide ouders of leerlingen uit het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en entreeopleidingen, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en vrouwen hebben minder kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

NIEUW: Praktijkboek Lesson Study voor het primair onderwijs

Senior onderwijsadviseurs Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn van Expertis schreven het boek ‘Lesson Study – Kijken naar leerlingen.’ Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Lesson Study een effectieve methode is. Het helpt leraren om hun onderwijs te versterken, leidt tot betere lessen en een professionele dialoog. 

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan kwaliteitszorg en schoolverbetering.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Harmen Veldhuis

“Bruggenbouwer tussen theorie en praktijk.”

Ina Cijvat

De kennis en vaardigheden van de leraar zijn de belangrijkste basis voor goed onderwijs.

Jaap de Jonge

“Van reflectie kunt u alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!” 

Marianne Espeldoorn

“Samen werken aan succes is leren van en met elkaar!” 

Marjan van der Maas

Samenwerken, verbinden vanuit passie, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.”

Marjanne Bouma

“Hoofd in de toekomst, voeten op de grond.”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This