033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Heeft u zicht op de onderwijskwaliteit van uw school? Hoe kunnen we deze kwaliteit duurzaam verbeteren en risico’s op tijd signaleren? Expertis onderwijsadviseurs werkt samen met scholen en besturen om de kwaliteitszorg verder te versterken. Maak kennis met ons brede aanbod, lees meer over dit onderwerp in onze kennisbank of maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Audits en visitaties

PO/VO
Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.

Datateams

PO/VO
Onderzoek toont dat professionalisering met de Datateam®methode leidt tot sterkere scholen.

Lesson Study

PO/VO
Lesson Study leidt tot betere lessen en het professionele gesprek. Expertis begeleidt scholen bij de implementatie.

Interne auditteams

PO
Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training bij uitstek geschikt.

Lerende leraren artikelen

Visie en schoolplan op A3

PO/VO
Samen op weg naar een verbindend compact strategisch schoolplan.

datagebruik basisonderwijs

Professionele leergemeenschap

PO/VO
In een PLG is het leren van de leerlingen de eerste prioriteit.

Aanvullende dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van kwaliteitszorg en schoolontwikkeling.

Maak uw keuze uit:

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Voor het thema kwaliteitszorg en schoolontwikkeling is er hiertoe een nauwe samenwerking met prof. dr. Kim Schildkamp.

Prof. Dr. Kim Schildkamp

Zij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Kim is hoogleraar bij de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences van de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door middel van o.a. formatief toetsen en datagebruik (in datateams). Kim is ook aanvoerder van de zone ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten’ van het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Ook is zij past president van de ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement). Ze heeft de zogenoemde datateam® methode ontwikkeld.

Deze interventie is inmiddels gebruikt in verschillende landen in het primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, waaronder in Zweden, België en de Verenigde Staten. De datateams® methode heeft de European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) best research-practice award gewonnen. Kim heeft veel gepubliceerd over het gebruik van (toets)data en heeft financiering ontvangen voor haar onderzoek van bijvoorbeeld NWO/NRO, de EU (Erasmus plus, Comenius), de Spencer Foundation, OCW, STW en verschillende schoolbesturen.

Nieuws en actualiteit

handschriftontwikkeling

Zo ziet formatief handelen eruit

Formatief handelen in het voortgezet onderwijs: meer grip op leren

De wetenschap leert ons dat formatief handelen, mits dit juist wordt ingezet, bijdraagt aan een beter onderwijsleerproces. Maar hoe wordt formatief handelen nu toegepast in het voortgezet onderwijs? En waar te beginnen als je formatief handelen schoolbreed op de kaart wilt zetten? Christel Wolterinck deed er onderzoek naar aan de Universiteit Twente. Met haar vijftien jaar ervaring in het voortgezet onderwijs slaat ze direct de brug naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

handschriftontwikkeling

Het A3 schoolplan: gezamenlijk, compact en concreet

Van papieren tijger naar doorleefd en gedragen

Het is nu hét moment om het nieuwe schoolplan voor 2023-2027 te ontwikkelen. “Het ontwikkelen van een schoolplan van achter het bureau, is echter verleden tijd”, aldus onderwijsadviseur Brigitta Mathijssen. Een compact, effectief bruikbaar plan gemaakt én gedragen door het team zorgt ervoor dat een schoolplan daadwerkelijk bijdraagt aan beter onderwijs. Hoe zorg je voor een gezamenlijk, compact en concreet schoolplan op één A3?

handschriftontwikkeling

Zo kun je de M-toetsen aangrijpen om er als school beter van te worden

Van routine naar impact

Voor veel basisscholen is de M-toets een rituele gewoonte. Hoe kun je dit halfjaarlijkse moment aangrijpen om er als school beter van te worden? Hannelore Bruggeman van Scholengroep Veluwezoom heeft er een aanstekelijke vorm voor gevonden.

handschriftontwikkeling

Prof. Dr. Kim Schildkamp spreekt inaugurele rede uit

In dialoog met data in het onderwijs

Op 11 november 2022 spreekt Prof. Dr. Kim Schildkamp haar inaugurele rede uit aan de Universiteit Twente, getiteld ‘In dialoog met data in het onderwijs’. Prof. Dr. Schildkamp schijnt hiermee nieuw licht op datagebruik in het onderwijs. Prof. Dr. Schildkamp is hoogleraar bij de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences van de Universiteit Twente en als professional leader betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs.

handschriftontwikkeling

Onderwijsverbetering duurzaam maken: dit is ervoor nodig

Het komt geregeld voor dat scholen enthousiast een nieuwe interventie invoeren, maar na verloop van tijd er niet meer naar omkijken. Hoe voorkom je dit? Hoe zorg je ervoor dat onderwijsverbetering beklijft? Anne Tappel doet er onderzoek naar en bevroeg scholen die ooit gestart zijn met de Datateam®methode. “Denk na over borging van de nieuwe aanpak – zowel voor, tijdens als na de invoering – en stick to the plan”, is haar advies aan schoolleiders.

handschriftontwikkeling

Zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering

Handelingswijzer voor schoolleiders

Scholen worstelen om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten op niveau te houden. Als schoolleider bent u een (groot) deel van uw tijd bezig om ervoor te zorgen dat alles zo goed en kwaad als dat kan, doorgang vindt in de school. En ondertussen neemt u het voortouw bij het werken aan schoolverbetering. Maar waar te beginnen? Welke zaken verdienen prioriteit? Download hier de handelingswijzer met zeven gouden tips voor effectieve schoolverbetering.

Directieoverleg

Van lerende leerling naar lerende school

Als leraar wil je dat de lessen die je geeft (vak)didactisch en pedagogisch goed in elkaar zitten, zodat de leerlingen in jouw klas zich optimaal ontwikkelen. Maar wat is dan precies een goede les?
Bassischool Het Baken zette de ontwerpcyclus van Lesson Study in om gezamenlijk leerlinggericht onderwijs te ontwerpen.

Directieoverleg

Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep?

Een blik op de wetenschap: de inzet van onderwijsassistenten kan effectiever. Onderzoek laat zien dat de inzet van onderwijsassistenten regelmatig resulteert in slechtere leerresultaten. Hoe zorg je voor een onderbouwde én effectieve inzet van onderwijsassistenten? Michel Freriks, onderwijsadviseur bij Expertis, legt uit hoe de inzet van onderwijsassistenten wél een gouden greep kan vormen in het verbeteren van het onderwijs.

Directieoverleg

Hoe datageletterd zijn uw leraren?

Van ingewikkelde statistische hoogstandjes naar een beproefde en duidelijke methode. Dr. Gert Gelderblom, directeur Expertis Onderwijsadviseurs, schreef er een blog over. “Snelle aannames over problemen in het onderwijs blijken nogal eens niet te kloppen. Een gedegen gebruik van data biedt hierin uitkomst. Hoe datageletterd zijn uw leraren?”

continu verbeteren onderwijs

Blog: Hoe het Ichthus College de kracht van data inzette als sleutel tot beter onderwijs

Scholen beschikken over veel data uit onder andere leerlingvolgsystemen. Deze data kunnen een schat aan informatie opleveren, om daarmee duurzame onderwijsverbetering te realiseren. Het Ichthus College in Kampen heeft dit zelf ondervonden.

veilige leeromgeving

Kijktip: webinar effectief datagebruik

Benieuwd hoe data ingezet kan worden om onderwijs te verbeteren? In dit webinar van Didactief Online geeft Expertis professional leader prof. dr. Kim Schildkamp (Universiteit Twente) concrete tips voor PO en VO!

veilige leeromgeving

Expertis neemt Datateam Partners BV over

Met ingang van 9 december neemt Expertis Onderwijsadviseurs Datateam Partners BV over. De overname betekent een nieuwe stap in het duurzaam verbeteren van onderwijs en het creëren van gelijke kansen voor iedere leerling door middel van de kracht van data. Lees hier meer over de overname en de datateam® methode. 

veilige leeromgeving

Directe Instructie zeer effectieve aanpak

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen. Uit een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs is de effectiviteit van directe instructie aangetoond.

onderwijs advies

Expertis ontzorgt volledig bij afnemen van schoolscan

Nationaal Programma Onderwijs

De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Expertis Onderwijsadviseurs kan u volledig ontzorgen bij het afnemen van de schoolscan. Zo kunt u zich blijven richten op de kern van uw werk: goed onderwijs voor elke leerling!

continu verbeteren onderwijs

Blog: vroege selectie en kansenongelijkheid

Dankzij de televisieserie ‘Klassen’ is er nu veel aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. EDI-expert Marcel Schmeier vindt dat een goede zaak, want kinderen verdienen het om te worden beoordeeld op hun leervermogen in plaats van op het financieel vermogen van hun ouders.

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de training ‘Auditeren voor interne auditteams’ van Expertis onderwijsadviseurs gecertificeerd. De certificeringscommissie is zeer te spreken over zowel de inhoud als het niveau van de training. De certificering door het Schoolleidersregister betekent dat u deze training kunt volgen in het kader van uw herregistratie. Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Kansenongelijkheid in het onderwijs blijft hardnekkig probleem

Als je voor een dubbeltje geboren bent….
Voor je kansen in het onderwijs zou het niet uit mogen maken wie je ouders zijn of waar je vandaan komt. Helaas is de werkelijkheid in ons land anders. Leerlingen van lager opgeleide ouders of leerlingen uit het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en entreeopleidingen, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en vrouwen hebben minder kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

NIEUW: Praktijkboek Lesson Study voor het primair onderwijs

Senior onderwijsadviseurs Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn van Expertis schreven het boek ‘Lesson Study – Kijken naar leerlingen.’ Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Lesson Study een effectieve methode is. Het helpt leraren om hun onderwijs te versterken, leidt tot betere lessen en een professionele dialoog.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan kwaliteitszorg en schoolverbetering.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Jaap de Jonge

“Van reflectie kunt u alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!” 

Jurgen Hartman

“Samen het onderwijs sterker maken door te werken aan inhoud, proces en relatie”

Maaike Korte

“Een duidelijke visie op inhoud, professionele kwaliteit en individuele onderwijsbehoeften vormt de basis van goed onderwijs.”

Marjan van der Maas

Samenwerken, verbinden vanuit passie, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.”

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Martine Keemers

“Samen goed onderwijs realiseren is een prachtige uitdaging!”

 

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

Mina Marghich

“Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen.”

 

Rogier Stappers

“Doen waarvan we uit onderzoek en studies weten dat het werkt”

 

Ruth Heuvelman is onderwijsadviseur bij Expertis

Ruth Heuvelman

“Samenwerken aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Xander Damen

“Kinderen het onderwijs geven dat ze verdienen!”

Share This