033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Heeft u zicht op de onderwijskwaliteit van uw school? Hoe kunnen we deze kwaliteit duurzaam verbeteren en risico’s op tijd signaleren? Expertis onderwijsadviseurs werkt samen met scholen en besturen om de kwaliteitszorg verder te versterken. Maak kennis met ons brede aanbod, lees meer over dit onderwerp in onze kennisbank of maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Audits en visitaties

PO/VO
Expertis is de expert op het gebied van schoolaudits, auditorentraining en bestuurlijke visitatie.

Datateams

PO/VO
Onderzoek toont dat professionalisering met de datateammethode leidt tot sterkere scholen.

Lesson Study

PO/VO
Lesson Study leidt tot betere lessen en het professionele gesprek. Expertis begeleidt scholen bij de implementatie.

Training interne autitteams

PO
Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training bij uitstek geschikt.

Lerende leraren artikelen

Verbeteren eindopbrengst

PO
Verbeter de kwaliteit van uw onderwijs en verhoog de leerlingresultaten en de eindopbrengsten.

datagebruik basisonderwijs

Formatief evalueren

PO/VO
Toetsen, niet om een cijfer, maar om leerlingen inzicht te geven in het eigen leerproces.    

Dr. Kim Schildkamp

Adviseurs van Expertis maken in hun werk gebruik van wetenschappelijk beproefde inzichten. Op het thema kwaliteitszorg en schoolontwikkeling is er een nauwe samenwerking met prof. dr. Kim Schildkamp. Zij is als professional leader aan deze themagroep verbonden. Kim is hoogleraar bij de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences van de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door middel van o.a. formatief toetsen en datagebruik (in datateams). Kim is ook aanvoerder van de zone ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten’ van het versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Ook is zij past president van de ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement). Ze heeft de zogenoemde datateam® methode ontwikkeld. Deze interventie is inmiddels gebruikt in verschillende landen in het primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, waaronder in Zweden, België en de Verenigde Staten. De datateams® methode heeft de European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) best research-practice award gewonnen. Kim heeft veel gepubliceerd over het gebruik van (toets)data en heeft financiering ontvangen voor haar onderzoek van bijvoorbeeld NWO/NRO, de EU (Erasmus plus, Comenius), de Spencer Foundation, OCW, STW en verschillende schoolbesturen. 

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

veilige leeromgeving

Directe Instructie zeer effectieve aanpak

Directe instructie blijkt sterke positieve effecten te hebben op de leerresultaten van leerlingen. Uit een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek blijkt dat directe instructie een van de meest effectieve vormen van instructie is. Zowel binnen het primair onderwijs als voortgezet onderwijs is de effectiviteit van directe instructie aangetoond.

onderwijs advies

Expertis ontzorgt volledig bij afnemen van schoolscan

Nationaal Programma Onderwijs
De brief die minister Slob onlangs naar de besturen en scholen stuurde heeft het nodige stof doen opwaaien. Want hoe krijg je dat wat gevraagd wordt allemaal klaargespeeld in dit korte tijdspad? Expertis Onderwijsadviseurs kan u volledig ontzorgen bij het afnemen van de schoolscan. Zo kunt u zich blijven richten op de kern van uw werk: goed onderwijs voor elke leerling!

continu verbeteren onderwijs

Blog: vroege selectie en kansenongelijkheid

Dankzij de televisieserie ‘Klassen’ is er nu veel aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. Onderwijsadviseur Marcel Schmeier vindt dat een goede zaak, want kinderen verdienen het om te worden beoordeeld op hun leervermogen in plaats van op het financieel vermogen van hun ouders.

Training ‘Auditeren voor interne auditteams’

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de training ‘Auditeren voor interne auditteams’ van Expertis onderwijsadviseurs gecertificeerd. De certificeringscommissie is zeer te spreken over zowel de inhoud als het niveau van de training. De certificering door het Schoolleidersregister betekent dat u deze training kunt volgen in het kader van uw herregistratie. Wilt u zicht krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op uw scholen? Wilt u zelf audits opzetten en weten waar u dan op moet letten? Dan is deze training voor u en uw organisatie bij uitstek geschikt.

Kansenongelijkheid in het onderwijs blijft hardnekkig probleem

Als je voor een dubbeltje geboren bent….
Voor je kansen in het onderwijs zou het niet uit mogen maken wie je ouders zijn of waar je vandaan komt. Helaas is de werkelijkheid in ons land anders. Leerlingen van lager opgeleide ouders of leerlingen uit het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en entreeopleidingen, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en vrouwen hebben minder kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

NIEUW: Praktijkboek Lesson Study voor het primair onderwijs

Senior onderwijsadviseurs Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn van Expertis schreven het boek ‘Lesson Study – Kijken naar leerlingen.’ Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Lesson Study een effectieve methode is. Het helpt leraren om hun onderwijs te versterken, leidt tot betere lessen en een professionele dialoog. 

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen aan kwaliteitszorg en schoolverbetering.

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus.”

Gert Gelderblom

“Dieper graven, verder springen, blijvend resultaat!”

Harmen Veldhuis

“Bruggenbouwer tussen theorie en praktijk.”

Jaap de Jonge

“Van reflectie kunt u alleen maar beter worden. U moet het wel zelf willen en durven!” 

Marjan van der Maas

Samenwerken, verbinden vanuit passie, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.”

Michel Freriks is onderwijsadviseur bij Expertis

Michel Freriks

“Weten en doen wat werkt in het onderwijs staan voor mij centraal in een goede school.”

Ruth Heuvelman is onderwijsadviseur bij Expertis

Ruth Heuvelman

“Samenwerken aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen”

Simone Kessels

“Met oog voor mensen werken aan goed onderwijs”.

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling.”

Share This