033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling » Vroege selectie en kansenongelijkheid

BLOG

De selectie van kinderen vindt al veel eerder plaats dan bij het eindadvies in groep 8       

Dankzij de televisieserie ‘Klassen’ is er nu veel aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. Ik vind dat een goede zaak, want kinderen verdienen het om te worden beoordeeld op hun leervermogen in plaats van op het financieel vermogen van hun ouders.

Aandacht voor gelijke kansen blijft hard nodig. De Onderwijsinspectie constateert dat leerlingen van hoogopgeleide ouders vaker in hogere onderwijssoorten terechtkomen dan leerlingen met laagopgeleide ouders, die vergelijkbare schoolprestaties behalen. Hoe hoger opgeleid de ouders, hoe hoger het schooladvies, hoe meer kinderen leren.

De onbewuste verwachtingen van leerkrachten spelen duidelijk een rol bij het eindadvies dat ze leerlingen geven in groep 8. Die verwachtingen worden sterk beïnvloed door de sociaaleconomische afkomst van een leerling, zo blijkt uit onderzoek van Christine Rubie-Davies van de Universiteit van Auckland. Kinderen uit de onderklasse ondervinden hiervan extra nadeel. Zij worden vaker te laag ingedeeld en krijgen onderwijs dat onvoldoende aansluit op hun leervermogen. Ze leren daardoor minder en blijven onnodig achter.

Lees meer

In deze blog gaat EDI-expert Marcel Schmeier dieper in op deze materie.
Lees het blog van Marcel.

 

Share This