033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Strategie en visie: A3 compact-beleidsplan

thema Kwaliteitzorg en schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling » Strategie en visie: A3 compact-beleidsplan

Visie en compact schoolplan op A3

Een visie is de basis voor alle andere plannen. Bij het ontwikkelen van de visie voor uw school of bestuur gaat u samen met uw collega’s op zoek naar de kern: waar staan wij voor? Wat zijn onze drijfveren? Uitgangspunt hierbij is gezamenlijkheid, eigenaarschap, betrokkenheid en draagvlak. Op basis van de visie wordt het schoolplan ontwikkeld. Ook hierbij is iedereen betrokken. In de beknoptheid schuilt de kracht, wij streven naar een visie op één A4 en een compact schoolplan op één A3.

 

Visie ontwikkelen voor uw school of bestuur

De visie is de basis voor verdere schoolontwikkeling: een visie op één pagina. Hierin beantwoordt u samen de volgende vragen:

  • Waar staan we echt voor?
  • Hoe kijken we naar onze leerlingen en ouders?
  • Wat beloven we onze leerlingen en ouders?
  • Hoe maken we onze beloften waar?
  • Waar mag men ons op aanspreken?
  • Hoe willen we dat leerlingen onze school verlaten?

 

Schoolplan als basis voor duurzame schoolontwikkeling

Een schoolplan dat gebaseerd is op de intrinsieke motivatie van alle medewerkers, heeft de grootste kans van slagen. Duurzame schoolontwikkeling start daarom bij de gemeenschappelijke drijfveren en overtuigingen. Dit is wat medewerkers bindt, wat hen tot een team maakt en wat hen inspireert. We achterhalen deze drijfveren en overtuigingen op uw school aan de hand van coöperatieve werkvormen. Want de drijfveren en overtuigingen zijn de motor voor schoolontwikkeling.

 

Strategie en visie: A3 compact schoolplan

Het strategisch beleidsplan, schoolplan of koersdocument geeft richting aan het werk van iedereen in de school. Om te zorgen dat iedereen wil bijdragen aan de gemeenschappelijke doelen in dit plan, is het belangrijk dat iedereen zich eigenaar weet van de gemaakte afspraken. Door de gezamenlijk ontwikkelde visie als basis voor het schoolplan te gebruiken en door zoveel mogelijk medewerkers actief te laten bijdragen aan de ontwikkeling van het schoolplan, lukt dat.

 

Van werkbijeenkomsten tot A3 compact schoolplan

Actieve betrokkenheid ontstaat door een beperkt aantal gerichte werkbijeenkomsten en de inzet van coöperatieve werkvormen. In de eerste bijeenkomst ontwikkelen we de visie. In de tweede bijeenkomst gaat het om de vraag wat in de cultuur moet veranderen om de beloftes aan ouders en leerlingen waar te kunnen maken, en komen relevante externe ontwikkelingen aan bod. Bijeenkomst drie richt zich op de te bereiken doelen en te ondernemen acties.
Wil het schoolplan een levend en richtinggevend document zijn, dan is compactheid een vereiste. De resultaten van de werkbijenkomsten leggen we vast in een A3 compact plan, een schoolplan op A3-formaat. De visie wordt integraal opgenomen en vormt op deze wijze de basis voor duurzame schoolontwikkeling. Zo zorgt u ervoor dat op alle niveaus binnen uw school vanuit dezelfde motivatie, aan dezelfde doelen wordt gewerkt.

 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Mathijssen of Simone Kessels.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: werkconferenties voor scholen om samen een schoolplan op te stellen op A3-formaat.
Voor wie is het interessant: leraren en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken en de koers van de school.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Brigitta Mathijssen en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 01 of stuur me een e-mail.

 

Brigitta Mathijssenis onderwijsadviseur bij Expertis
Share This