033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Strategie en visie: A3 compact-beleidsplan

thema Kwaliteitzorg en schoolontwikkeling

Home » Thema’s » Themapagina kwaliteitszorg en schoolontwikkeling » Strategie en visie: A3 compact-beleidsplan

Strategie en visie: A3 compact-beleidsplan

Het strategisch beleidsplan, schoolplan of koersdocument geeft richting aan het werk van iedereen in de school. Om te zorgen dat iedereen wil bijdragen aan de gemeenschappelijke doelen in dit plan, is het belangrijk dat iedereen zich eigenaar weet van de gemaakte afspraken. Door het gezamenlijk ontwikkelde Identiteitsbewijs als basis voor het schoolplan te gebruiken en door zoveel mogelijk medewerkers actief te laten bijdragen aan de ontwikkeling van het schoolplan, lukt dat.

Van werkconferenties tot A3 compact-beleidsplan

Actieve betrokkenheid kan door een beperkt aantal gerichte werkconferenties, waaraan alle deelnemers bijdragen door coöperatieve werkvormen. In de eerste werkconferentie wordt het ID ontwikkeld. In de tweede werkconferentie gaat het om de vraag wat in de cultuur moet veranderen om de beloftes aan ouders en leerlingen waar te kunnen maken en relevante externe ontwikkelingen. Werkconferentie drie gaat over te bereiken doelen en te ondernemen acties. Wil het schoolplan een levend en richtinggevend document zijn, dan is compactheid een vereiste. De resultaten van de werkconferentie leggen we vast in een A3 compact-beleidsplan; een schoolplan op A3-formaat.

Basis voor duurzame schoolontwikkeling

Het A3-compact beleidsplan, waarin het Identiteitsbewijs integraal is opgenomen, vormt op deze wijze de basis voor duurzame schoolontwikkeling. Het wordt door teams en secties vertaald in een A3 compact-beleidsplan op team- en sectieniveau. Zo zorgt u ervoor dat op alle niveaus binnen uw school vanuit dezelfde motivatie, aan dezelfde doelen wordt gewerkt. In Continuous Improvement spreken we dan van alignement; aansluiting tussen alle niveaus.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjanne Bouma of Brigitta Mathijssen.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: werkconferenties voor scholen om samen een schoolplan op te stellen op A3-formaat.
Voor wie is het interessant: leraren en directie.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken en de koers van de school.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Marjanne Bouma en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 54 75 59 31 of stuur me een e-mail.

 

“Hoofd in de toekomst, voeten op de grond.”

Marjanne Bouma - onderwijsadviseur bij Expertis

Share This