033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Brigitta Mathijssen

Brigitta Mathijssen

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus, realiseert een positief en stimulerend leerklimaat, is gericht op het leren van leerlingen, vindt kennis en basisvaardigheden belangrijk, reflecteert en kijkt steeds weer hoe het beter kan.”

Vanuit de wetenschap weten we wat werkt, wat goed is voor onze leerlingen en wat dat betekent voor ons als leraar. De rol van het management is daarbij cruciaal. De leraar voelt zich gesteund, blijft in ontwikkeling en het team voelt zich samen verantwoordelijk voor alle leerlingen in de school.

Met haar ervaring als leraar adviseert Brigitta  scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Brigitta is gesprekspartner en geeft trainingen, scholings- en begeleidingsbijeenkomsten. Vanuit de theorie wordt de vertaalslag gemaakt naar de eigen schoolpraktijk. Vaardigheden en suggesties zijn meteen toe te passen in de klas en gericht op een doorgaande lijn binnen de school.

Wat kan Brigitta voor u betekenen?

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit op uw school door het versterken van de pedagogische en didactische vaardigheden van leraren. Een goede aansluiting op de visie, het beleid, de speerpunten, de ambities van de school en een goede afstemming met het managementteam is belangrijk. Bij het implementeren en borgen staat duurzame schoolontwikkeling en eigenaarschap centraal.

Expertises

 • Pedagogische en didactische vaardigheden.
 • Duurzame – en integrale schoolontwikkeling.
 • Eigenaarschap.
 • Visietrajecten en schoolplanontwikkeling.
 • Begeleiden van veranderingsprocessen.
 • Klassenmanagement, differentiëren, effectieve instructie.
 • Opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen.
 • Specialist Expliciete Directe Instructie (EDI) – basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Specialist Lesson Study.
 • Reken-wiskundeonderwijs.

Aanbod/recente opdrachten

 • Versterken van pedagogische en didactische vaardigheden van leraren.
 • Expliciete Directe Instructie (EDI) in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs.
 • Op maat ontwikkelen en begeleiden van professionaliserings- en/of verbetertrajecten op schoolniveau.
 • Ontwikkelen schoolplannen vanuit visie en ambitie met heldere doelen vanuit eigenaarschap van betrokkenen.

Publicaties

 

Artikelen
Boeken
 • Eigenaarschap, alignment en continuous improvement. Henk Mulders, Dea Knol, Brigitta Mathijssen e.a. Pica 2016.
Share This