033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank

Spel op de kaart

Technisch leren lezen en spellen

Close Reading, begrijpend lezen wordt een feestje

Het succes van EDI verklaard

Handelingswijzer onderwijs op afstand

Het belang van pedagogisch handelen (2)

Het belang van pedagogisch handelen (1)

Kwaliteitskaart Gedrag

Belang van spelontwikkeling. Zet spel op de kaart

Begeleid spel en instructie in de bouwhoek

Handelingswijzer Fonemisch bewustzijn

Handelingswijzer Effectief spellingonderwijs

Een goede schooltekst

Het geheim van het Oosten

Begrijpend lezen en het omgaan met verschillen

Leerlingen helpen andere leerlingen. Peer tutoring: een effectieve methodiek om de leesresultaten en de leesmotivatie te verbeteren

De jaarklasgroep voorbij. Niet de stof, maar het niveau als leidraad

Het versterken van het begrijpend lezen door close reading

In principe kan elk kind leren lezen

Expertis evaluatiekaart

Iedereen kan leren rekenen

Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs

Het geheim van Zeewolde

Een goede rekenstart

Passend onderwijs voor rekensterke kleuters

Passend onderwijs en sterke rekenaars

Rekenmethode kiezen en implementeren

Rekenmethode anders vasthouden. Tegemoet komen aan verschillen

De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan

De schoolleiding doet ertoe

Goed onderwijs geeft alle kinderen een kans

Wat vraagt een professionele leergemeenschap van een school?

Waarom zijn opbrengstgerichte scholen succesvol? Het geheim van opbrengstgericht werken ontrafeld

Datagebruik leidt tot meer doordacht instructiegedrag

Het nut van audits. Toezicht naar eigen inzicht

Sturen op kwaliteit

Haal het beste uit de leerkracht

Het gebruik van data als basis voor effectieve onderwijsverbetering

Innoveren in vakmanschap, meesterschap en ontwikkeling

Condities waaronder het leren van leraren invloed kan hebben op het leren van leerlingen

Het versterken van de onderwijskwaliteit door het professionaliseren van leraren

Share This