033 - 46 12 680 info@expertis.nl

In dialoog met data in het onderwijs

Home » Nieuwsoverzicht » Prof. Dr. Kim Schildkamp spreekt inaugurele rede uit

Prof. Dr. Kim Schildkamp spreekt inaugurele rede uit

In dialoog met data in het onderwijs

Op 11 november 2022 spreekt Prof. Dr. Kim Schildkamp haar inaugurele rede uit aan de Universiteit Twente, getiteld ‘In dialoog met data in het onderwijs’. Prof. Dr. Schildkamp schijnt hiermee nieuw licht op datagebruik in het onderwijs. Prof. Dr. Schildkamp is hoogleraar bij de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences van de Universiteit Twente.

“Data-algoritmen, vloek of zegen”, aldus één van de vele krantenkoppen over data en onderwijs. Data zijn hot, maar de vraag is inderdaad of data een vloek of zegen zijn. Tijdens haar oratie gaat Prof. Dr. Kim Schildkamp in op hoe data een zegen kunnen zijn in het onderwijs, maar alléén als deze data op de juiste manier gebruikt worden. ‘Beslissingen in het onderwijs kunnen nooit volledig op data gebaseerd worden. Het gaat juist om het combineren van data met de kennis, creativiteit en ervaringen van mensen’, aldus Prof. Dr. Schildkamp.

Prof. Dr. Schildkamp zal ingaan op het gebruik van verschillende soorten data (toetsen, maar ook observaties, interviews, vragenlijsten) en hoe deze gebruikt kunnen worden om het onderwijs te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de door haar ontworpen datateam®methode. Ook zal zij tijdens haar oratie verder in gaan op wat we weten over datagebruik in het onderwijs, datageletterdheid en hoe scholen ondersteund kunnen worden in het gebruiken van data. Daarbij zal ze ook ingaan op de rol van technologie hierbij. Tot slot zal ze ingaan op haar onderzoeksagenda voor de komende jaren.

‘Beslissingen in het onderwijs kunnen nooit volledig op data gebaseerd worden. Het gaat juist om het combineren van data met de kennis, creativiteit en ervaringen van mensen’ – Prof. Dr. Kim Schildkamp

Expertis Onderwijsadviseurs en de Datateam®methode

Prof. Dr. Schildkamp is als professional leader nauw verbonden aan Expertis Onderwijsadviseurs. De Datateam®methode is vanaf 2009 ontwikkeld en onderzocht door de Universiteit Twente, onder leiding van Prof. Dr. Schildkamp. Expertis Onderwijsadviseurs heeft in 2021 de Datateam®methode overgenomen en is daarmee eigenaar van deze wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Lees meer over de Datateam®methode en onze ondersteuning.

Datateam methode
Share This