033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Jonge Kind - leestips van de maand

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Jonge Kind leestips van de maand

Jonge Kind – leestips van de maand

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind! Bekijk hieronder de verschillende thema’s.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en schoolverbetering en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Jonge Kind leestips 2023

Leestips september 2023

Voorlezen aan jonge kinderen

Van 4 tot en met 15 oktober 2023 vindt de 69ste Kinderboekenweek plaats. Dit is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Dit jaar is het thema ‘Bij mij thuis’. Boeken wakkeren het gesprek aan over dit thema; ze zijn immers een grote bron van verschillende gezichtspunten. Bij iedereen thuis gaat het anders – en boeken laten dat volop zien!

Leestips juni 2023

Thematiseren met jonge kinderen 

In veel onderbouwgroepen wordt gewerkt rondom een thema. Een thema zorgt ervoor dat doelen, inhouden en activiteiten een samenhangend geheel worden waardoor er meer geïntegreerd geleerd kan worden. Maar welke thema’s kies je nu? In de leestips van deze maand gaan we in op thematiseren met jonge kinderen en het belang van kennisrijke thema’s. 

Leestips mei 2023

Mondelinge taalontwikkeling bij jonge kinderen

Onderzoek laat zien dat de vroege taalontwikkeling veel invloed heeft op de leesontwikkeling, spelling en begrijpend lezen. Het is daarom van belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw er alles aan doen om deze achterstanden te beperken en de mondelinge taalontwikkeling te stimuleren. Deze leestips helpen je op weg.

Leestips april 2023

De ontwikkeling van schrijfmotoriek in groep 1-2

Het is van belang dat leerlingen bij aanvang van groep 3 over voldoende vaardigheden beschikken om baat te hebben bij het aanbod van het schrijfonderwijs. Maar welke kennis is van belang voor leerkrachten in groep 1-2 om leerlingen zo goed mogelijk op het  schrijfonderwijs voor te bereiden?

Leestips maart 2023

Het belang van een doelgericht aanbod

Het werken met doelen in de onderbouw kan vragen oproepen en een puzzel zijn. Onze collega Annemarieke Kool schreef mee aan een artikel hierover. Het belang van een vroeg aanbod rondom fonemisch bewustzijn is algemeen bekend. Maar hoe werk je gericht aan dit aanbod? We selecteerden een lezenswaardig en net verschenen artikel hierover. En hoe kies je een kindvolgsysteem en programma en materialen passend bij jullie visie?

Leestips februari 2023

Het belang van een vroeg systematisch rekenaanbod in groep 1-2

Er zijn relatief veel kleuters die onvoldoende profiteren van het aanbod rondom getalbegrip. Daardoor begint een aanzienlijk aantal kleuters in groep 3 met een achterstand, die ze veelal niet meer inloopt. Om ervoor te zorgen dat kinderen geen zwakke rekenaars zullen worden door tekortschietende voorbereidende rekenkennis, hebben zij een gestructureerd aanbod nodig. Daarvoor is gericht handelen door de leraar essentieel. 

Leestips januari 2023

Voor- en vroegschoolse educatie

Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen, dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie speelt hierin een belangrijke rol. Meer weten over wat werkt bij VVE? Lees dan snel verder. Inclusief tip voor een podcast over onderwijskansen voor het jonge kind.

Jonge Kind leestips 2022

Leestips december 2022

Voorlezen telt! Kleuters leren beter rekenen met prentenboeken

Onderzoek toont aan dat het voorlezen van prentenboeken niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen bevordert. Wat maakt het voorlezen dan zo effectief? Lees snel verder!

Leestips november 2022

Hoe volg je de ontwikkeling van jonge kinderen?

Vanaf augustus 2022 zijn de kleutertoetsen komen te vervallen. Hoe houd je als leerkracht zonder toetsen toch zicht op de ontwikkeling van jonge kinderen? Wij selecteerden een aantal interessante artikelen en publicaties die hier handvaten voor bieden, onder meer van Dr. Cathy van Tuijl.

Leestips oktober 2022

Een vroege leesstart geeft voorsprong

Vroeg voorlezen loont, niet alleen op jonge leeftijd, maar ook op de lange termijn. In deze leestips vind je onder andere een praktisch stappenplan voor het werken met digitale prentenboeken in de kleuterklas. Ook gaan we in op expliciete instructie in fonemisch bewustzijn tijdens de kleuterperiode. 

Leestips september 2022

Een goede start

Juist in de kleuterjaren, waarin kinderen een enorme ontwikkeling doormaken, kunnen scholen het verschil maken. In deze jaren wordt het fundament gelegd voor onder andere reken- en taalvaardigheden. Hoe zorg je voor een goede start op school voor kinderen? Ook gaan we in op de behoefte van jonge kinderen aan spelend leren.  

De Jonge Kind leestips van de maand zijn geselecteerd door Kyra Laarveld-Wolbers en Ruth Heuvelman-Kroon, jonge kind-experts en onderwijsadviseurs bij Expertis.

In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen. 

Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman
Share This