033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Jonge Kind - leestips van de maand

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Jonge Kind leestips van de maand

Jonge Kind – leestips van de maand

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind! Bekijk hieronder de verschillende thema’s.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en schoolverbetering en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Jonge Kind leestips 2024

Leestips juni 2024

Goed onderwijs zonder methode

Hoe geef je het onderwijs in de groepen 1 en 2 goed vorm zonder methode? Door doelgericht en vanuit thema’s te werken. Een goede themaplanning is echter niet genoeg. Hoe zorg je voor een ‘speelbaar’ thema met een dekkend aanbod? En hoe bouw je het thema samen met de kinderen op en verder uit? 

Leestips mei 2024

De overgang van groep 2 naar groep 3

In groep 3 vinden we vaak leerlingen van zowel vijf, zes als zeven jaar oud. De verschillen tussen leerlingen kunnen onder andere daardoor groot zijn. Het is belangrijk om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat alle leerlingen gelijke kansen op een goede ontwikkeling hebben. 

Leestips april 2024

De kracht van buitenspelen

Kinderen spelen steeds minder buiten en bewegen steeds minder. Dat is zorgelijk, gezien de negatieve invloed daarvan op het welzijn van kinderen. Veelzijdig bewegen stimuleert bovendien de motorische ontwikkeling en ondersteunt de ontwikkeling van de hersenen en daarmee het leren.

Leestips maart 2024

Doelgericht en beredeneerd aanbod

Hoe zorg je ervoor dat de doelen van groep 1 en 2 goed aan bod komen binnen een betekenisvol thema? Wat is het verschil tussen beheersings- en aanbodsdoelen? En hoe kun je doelen terug laten komen in spel? Daarover lees je meer in de leestips van deze maand.

Leestips februari 2024

(Reken)ontwikkeling in de bouwhoek

Jonge kinderen zijn in hun dagelijkse leven vaak (onbewust) bezig met rekenen. Denk aan het tellen van het aantal jassen of hoeveel koekjes er nog zijn. Maar ze doen dit zeker ook als ze aan het spelen zijn. Ook de bouwhoek is hiervoor een heel geschikte plek. In de leestips van deze maand lees je meer over hoe je ervoor kunt zorgen dat de bouwhoek bijdraagt aan de (wiskundige) ontwikkeling van leerlingen.

Leestips januari 2024

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt wereldwijd gezien als een effectieve onderwijsinterventie, mits de kwaliteit goed is. Hoe zorg je voor kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie en wat zijn de effecten?

Jonge Kind leestips 2023

Leestips december 2023

De sociaal-emotionele ontwikkeling is essentieel

In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd dat kinderen recht hebben op ontwikkeling; ze dienen de kans te krijgen om gezond op te groeien. De sociale omgeving van kinderen is hierbij van fundamenteel belang. Het is belangrijk dat scholen zich hiervan bewust zijn.

Leestips november 2023

Directe instructie aan het jonge kind

Er is veel discussie in onderwijsland over wat wel en niet ‘past’ bij jonge kinderen als het gaat om kennisoverdracht, spel en instructie. In onze leestips van oktober 2023 hebben we lezenswaardige artikelen gedeeld over spelbegeleiding. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat juist een combinatie van begeleid spel en directe instructie in de jonge jaren de ontwikkeling van kinderen effectief stimuleert (Chambers e.a., 2016).

Leestips oktober 2023

Spelbegeleiding

Onlangs, op 7 september 2023, is de bekende pedagoog Elly Singer overleden. Haar achternaam is in de loop der jaren een werkwoord geworden: ‘Singeren’. In de leestips van deze maand besteden we aandacht aan het gedachtegoed van Elly Singer en zetten we spelbegeleiding van het jonge kind centraal.

Leestips september 2023

Voorlezen aan jonge kinderen

Van 4 tot en met 15 oktober 2023 vindt de 69ste Kinderboekenweek plaats. Dit is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Dit jaar is het thema ‘Bij mij thuis’. Boeken wakkeren het gesprek aan over dit thema; ze zijn immers een grote bron van verschillende gezichtspunten. Bij iedereen thuis gaat het anders – en boeken laten dat volop zien!

Leestips juni 2023

Thematiseren met jonge kinderen 

In veel onderbouwgroepen wordt gewerkt rondom een thema. Een thema zorgt ervoor dat doelen, inhouden en activiteiten een samenhangend geheel worden waardoor er meer geïntegreerd geleerd kan worden. Maar welke thema’s kies je nu? In de leestips van deze maand gaan we in op thematiseren met jonge kinderen en het belang van kennisrijke thema’s. 

Leestips mei 2023

Mondelinge taalontwikkeling bij jonge kinderen

Onderzoek laat zien dat de vroege taalontwikkeling veel invloed heeft op de leesontwikkeling, spelling en begrijpend lezen. Het is daarom van belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw er alles aan doen om deze achterstanden te beperken en de mondelinge taalontwikkeling te stimuleren. Deze leestips helpen je op weg.

Leestips april 2023

De ontwikkeling van schrijfmotoriek in groep 1-2

Het is van belang dat leerlingen bij aanvang van groep 3 over voldoende vaardigheden beschikken om baat te hebben bij het aanbod van het schrijfonderwijs. Maar welke kennis is van belang voor leerkrachten in groep 1-2 om leerlingen zo goed mogelijk op het  schrijfonderwijs voor te bereiden?

Leestips maart 2023

Het belang van een doelgericht aanbod

Het werken met doelen in de onderbouw kan vragen oproepen en een puzzel zijn. Onze collega Annemarieke Kool schreef mee aan een artikel hierover. Het belang van een vroeg aanbod rondom fonemisch bewustzijn is algemeen bekend. Maar hoe werk je gericht aan dit aanbod? We selecteerden een lezenswaardig en net verschenen artikel hierover. En hoe kies je een kindvolgsysteem en programma en materialen passend bij jullie visie?

Leestips februari 2023

Het belang van een vroeg systematisch rekenaanbod in groep 1-2

Er zijn relatief veel kleuters die onvoldoende profiteren van het aanbod rondom getalbegrip. Daardoor begint een aanzienlijk aantal kleuters in groep 3 met een achterstand, die ze veelal niet meer inloopt. Om ervoor te zorgen dat kinderen geen zwakke rekenaars zullen worden door tekortschietende voorbereidende rekenkennis, hebben zij een gestructureerd aanbod nodig. Daarvoor is gericht handelen door de leraar essentieel. 

Leestips januari 2023

Voor- en vroegschoolse educatie

Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen, dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie speelt hierin een belangrijke rol. Meer weten over wat werkt bij VVE? Lees dan snel verder. Inclusief tip voor een podcast over onderwijskansen voor het jonge kind.

Jonge Kind leestips 2022

Leestips december 2022

Voorlezen telt! Kleuters leren beter rekenen met prentenboeken

Onderzoek toont aan dat het voorlezen van prentenboeken niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen bevordert. Wat maakt het voorlezen dan zo effectief? Lees snel verder!

Leestips november 2022

Hoe volg je de ontwikkeling van jonge kinderen?

Vanaf augustus 2022 zijn de kleutertoetsen komen te vervallen. Hoe houd je als leerkracht zonder toetsen toch zicht op de ontwikkeling van jonge kinderen? Wij selecteerden een aantal interessante artikelen en publicaties die hier handvaten voor bieden, onder meer van Dr. Cathy van Tuijl.

Leestips oktober 2022

Een vroege leesstart geeft voorsprong

Vroeg voorlezen loont, niet alleen op jonge leeftijd, maar ook op de lange termijn. In deze leestips vind je onder andere een praktisch stappenplan voor het werken met digitale prentenboeken in de kleuterklas. Ook gaan we in op expliciete instructie in fonemisch bewustzijn tijdens de kleuterperiode. 

Leestips september 2022

Een goede start

Juist in de kleuterjaren, waarin kinderen een enorme ontwikkeling doormaken, kunnen scholen het verschil maken. In deze jaren wordt het fundament gelegd voor onder andere reken- en taalvaardigheden. Hoe zorg je voor een goede start op school voor kinderen? Ook gaan we in op de behoefte van jonge kinderen aan spelend leren.  

De Jonge Kind leestips van de maand zijn geselecteerd door Kyra Laarveld-Wolbers en Ruth Heuvelman-Kroon, jonge kind-experts en onderwijsadviseurs bij Expertis.

In de vroege levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen. 

Onderwijsadviseur Ruth Heuvelman
Share This