033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind

Of het nu gaat om spelbegeleiding, het ontwikkelen van een visie en een beredeneerd aanbod, het opzetten van een Integraal Kindcentrum of begeleiding bij het spelend leren, u bent hiervoor bij Expertis aan het juiste adres. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het jonge kind en alles wat daarbij komt kijken. Zij adviseren u graag!

Beredeneerd aanbod groep 1 & 2

Hoe combineer je doelgericht werken met spelend leren binnen de groepen 1 en 2? Bekijk hier ons aanbod.

Spelende kleuters

Doorgaande lijn van 2 naar 3

‘Is de leerling klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor de leerling?’ Zo zorgen wij voor een goede start in groep 3.

Visie ontwikkeling op jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind vraagt vaak een specifieke vertaling van de algemene schoolvisie. Wat is uw schoolvisie en hoe is deze vertaald naar het jonge kind? 

Spelend leren 

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren?

Spelende kleuters

Dé conferentie Jonge Kind

Op woensdag 25 september organiseert Expertis dé conferentie Jonge Kind. Dit jaar met thema: ‘Ruimte voor rekenen!’

Spelende kleuters

 

“In de vroege kinderjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling.
Samen werken we aan een beredeneerd aanbod met ruimte voor spel en instructie.”

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Jonge Kind – leestips van de maand

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind!

Dr. Cathy van Tuijl

De wetenschap benadrukt het belang van de vroege kinderjaren voor de verdere ontwikkeling of schoolloopbaan. In deze vroege jaren wordt een fundament voor de verdere ontwikkeling gelegd. Tegelijkertijd blijkt dat de educatieve proceskwaliteit in de groep soms nog voor verbetering vatbaar is. Scholen signaleren bij de entree van kleuters vaak een  heterogene groep leerlingen. Hoe deze kleuters optimale kansen te bieden vraagt om verdere professionalisering en ondersteuning van leerkrachten, interne en externe begeleiders en schoolleiders. Dr. Cathy van Tuijl en Expertis werken in hun werk intensief samen om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van kinderen door te geven en te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

Prof. Dr. Hans van Luit

Prof. Dr. Hans van Luit is gepromoveerd op rekenproblemen in het speciaal onderwijs. Hij is emeritus hoogleraar orthopedagogiek in het bijzonder diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie en rekenproblemen aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij onder andere voorzitter van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie. Hans was naast directeur van de opleiding Pedagogische Wetenschappen bestuurder in tientallen onderwijs- en zorgorganisaties, en is geregistreerd als orthopedagoog-generalist en klinisch psycholoog BIG. Hij deed onder andere onderzoek ter preventie van problemen met rekenen en diagnostiek van dyscalculie. Hij heeft ruim 400 wetenschappelijke en praktijk gerelateerde publicaties op zijn naam staan. Prof. Dr. van Luit is nauw betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs en werkt zo samen met Expertis aan het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Nieuws en actualiteit

kringgesprek

Jonge Kind - leestips van de maand - februari 2024

Opleiding Jonge Kind Specialist

Expertis Onderwijsadviseurs lanceert dé opleiding waarmee jij je ontwikkelt tot jonge kind specialist. In tien bijeenkomsten slaan we de brug tussen wetenschappelijke inzichten van onderwijs aan het jonge kind en de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo leer je alles over effectief onderwijs in de kleuterklas! Lees hier de volledige inhoud van de Opleiding Jonge Kind Specialist.

Startdatum februari 2025. Meld je nu aan voor locatie Amersfoort of Capelle a/d IJssel!

kringgesprek

Jonge Kind - leestips van de maand - februari 2024

(Reken)ontwikkeling in de bouwhoek

Jonge kinderen zijn in hun dagelijkse leven vaak (onbewust) bezig met rekenen. Denk aan het tellen van het aantal jassen of hoeveel koekjes er nog zijn. Maar ze doen dit zeker ook als ze aan het spelen zijn. Ook de bouwhoek is hiervoor een heel geschikte plek. In de leestips van deze maand lees je meer over hoe je ervoor kunt zorgen dat de bouwhoek bijdraagt aan de (wiskundige) ontwikkeling van leerlingen.

kringgesprek

Conferentie Jonge Kind 2024

Ruimte voor rekenen!

Na het succes van de eerste Conferentie Jonge Kind van vorig jaar organiseert Expertis Onderwijsadviseurs in 2024 opnieuw een landelijke conferentie die geheel in het teken staat van het onderwijs aan het jonge kind. Dit keer is het thema: ‘Ruimte voor rekenen!’ Kom op woensdag 25 september 2024 naar Apeldoorn en laat je inspireren.

Datum: woensdag 25 september 2024
Locatie: Apeldoorn

kansen voor alle kinderen

Lerend netwerk – Taal en het jonge kind (groep 1 en 2)

Werk je in het nieuwe schooljaar in groep 1 en/of 2 en ben je op zoek naar een sterk inhoudelijke cursus waarin je wordt meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1 en 2? Dan ben je bij Expertis Onderwijsadviseurs aan het juiste adres: al jaren is het lerend netwerk ‘Taal en het jonge kind’ een groot succes. In vier bijeenkomsten nemen we je mee in de vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.

In oktober 2024 start de eerste bijeenkomst. Lees gauw verder en meld je aan!

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - januari 2024

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt wereldwijd gezien als een effectieve onderwijsinterventie, mits de kwaliteit goed is. Hoe zorg je voor kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie en wat zijn de effecten?

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - december 2023

De sociaal-emotionele ontwikkeling is essentieel

In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is vastgelegd dat kinderen recht hebben op ontwikkeling; ze dienen de kans te krijgen om gezond op te groeien. De sociale omgeving van kinderen is hierbij van fundamenteel belang. Het is belangrijk dat scholen zich hiervan bewust zijn.

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - november 2023

Directe instructie aan het jonge kind

Er is veel discussie in onderwijsland over wat wel en niet ‘past’ bij jonge kinderen als het gaat om kennisoverdracht, spel en instructie. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat juist een combinatie van begeleid spel en directe instructie in de jonge jaren de ontwikkeling van kinderen effectief stimuleert (Chambers e.a., 2016).

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - oktober 2023

Spelbegeleiding

Onlangs, op 7 september 2023, is de bekende pedagoog Elly Singer overleden. Haar achternaam is in de loop der jaren een werkwoord geworden: ‘Singeren’. In de leestips van deze maand besteden we aandacht aan het gedachtegoed van Elly Singer en zetten we spelbegeleiding van het jonge kind centraal.

handschriftontwikkeling

Conferentie Jonge Kind: kennis, inspiratie en handvatten

Op 27 september 2023 organiseerde Expertis Onderwijsadviseurs de landelijke conferentie over het onderwijs aan het jonge kind. Ruim 120 professionals kwamen in Apeldoorn bijeen om samen meer te leren over de ononderbroken ontwikkeling van jonge kinderen. Zij beoordeelden de bijeenkomst gemiddeld met een 8.1!

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - september 2023

Voorlezen aan jonge kinderen

Van 4 tot en met 15 oktober 2023 vindt de 69ste Kinderboekenweek plaats. Dit is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. Dit jaar is het thema ‘Bij mij thuis’. Boeken wakkeren het gesprek aan over dit thema; ze zijn immers een grote bron van verschillende gezichtspunten. Bij iedereen thuis gaat het anders – en boeken laten dat volop zien!

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - juni 2023

Thematiseren met jonge kinderen

In veel onderbouwgroepen wordt gewerkt rondom een thema. Een thema zorgt ervoor dat doelen, inhouden en activiteiten een samenhangend geheel worden waardoor er meer geïntegreerd geleerd kan worden. Maar welke thema’s kies je nu? En hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen betrokken zijn en dat het thema leeft in jouw groep? En wat is het verschil tussen thematisch werken en thematiseren met jonge kinderen? Lees in de leestips van deze maand over thematiseren met jonge kinderen en het belang van kennisrijke thema’s. 

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - mei 2023

Mondelinge taalontwikkeling bij jonge kinderen

Onderzoek laat zien dat de vroege taalontwikkeling veel invloed heeft op de leesontwikkeling, spelling en begrijpend lezen. Mondelinge taalproblemen zorgen ervoor dat kinderen vijf keer zo groot risico lopen om leesproblemen te krijgen (Van der Leij & Zijlstra, 2017). Ook worden kleuters vaak afgewezen of genegeerd door klasgenoten als een goede mondelinge taalvaardigheid ontbreekt (Van der Wilt, 2018). Het is daarom van belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw er alles aan doen om deze achterstanden te beperken en de mondelinge taalontwikkeling te stimuleren.

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - april 2023

Het belang van de ontwikkeling van schrijfmotoriek in groep 1-2

Ondanks de opkomst van digitale leermiddelen in de klas is schrijven (met de hand) nog steeds een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Ook zijn fijne motorische vaardigheden positief gerelateerd aan verschillende academische vaardigheden, zoals lees- en rekenvaardigheid (Kennisrotonde KR130). Problemen met aspecten van schrijven (leesbaarheid, schrijfsnelheid) hangen samen met een beperkter beschikbaar werkgeheugen en lagere scores op lezen en spelling (Engel e.a., 2018).

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - maart 2023

Het belang van een doelgericht aanbod

Het werken met doelen in de onderbouw kan vragen oproepen en een puzzel zijn. Onze collega Annemarieke Kool schreef meer aan een artikel hierover. Het belang van een vroeg aanbod rondom fonemisch bewustzijn is algemeen bekend. Maar hoe werk je gericht aan dit aanbod? We selecteerden een lezenswaardig en net verschenen artikel hierover. Hoe kies je een kindvolgsysteem en programma en materialen passend bij jullie visie? Op de pagina van SLO vindt je een overzicht.

handschriftontwikkeling

Conferentie Jonge Kind

27 september 2023 – ‘Wat speelt er? Een ononderbroken ontwikkeling’

Op 27 september 2023 organiseert Expertis Onderwijsadviseurs hét event voor onderwijs aan het Jonge Kind van 2023. Een live conferentie met het thema ‘Wat speelt er?’ Een ononderbroken ontwikkeling.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Conferentie ‘Wat speelt er? Een ononderbroken ontwikkeling’
Datum: 27 september 2023
Locatie: Apeldoorn

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - februari 2023

Het belang van een vroeg systematisch rekenaanbod in groep 1-2

Er zijn vrij veel kleuters die onvoldoende profiteren van het aanbod rondom getalbegrip. Daardoor begint een aanzienlijk aantal kleuters in groep 3 met een achterstand, die ze veelal niet meer inloopt. Om ervoor te zorgen dat kinderen geen zwakke rekenaars zullen worden door tekortschietende voorbereidende rekenkennis, hebben zij een gestructureerd aanbod nodig. 

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - januari 2023

Goed nieuws! Voor- en vroegschoolse educatie helpt, mits de kwaliteit goed is.

Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen, dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie speelt hierin een belangrijke rol. Meer weten over wat werkt bij VVE? Lees dan snel verder. Inclusief tip voor een podcast over onderwijskansen voor het jonge kind.

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - leestips van de maand - december 2022

Voorlezen telt! Kleuters leren beter rekenen met prentenboeken

Onderzoek toont aan dat het voorlezen van prentenboeken niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen bevordert. Wat maakt het voorlezen dan zo effectief? Dat lees je hieronder!

handschriftontwikkeling

Jonge Kind - Leestips van de maand november 2022

Hoe volg je de ontwikkeling van jonge kinderen?

Vanaf augustus 2022 zijn de kleutertoetsen komen te vervallen. Hoe houd je als leerkracht zonder toetsen toch zicht op de ontwikkeling van jonge kinderen? Wij selecteerden een aantal interessante artikelen en publicaties die hier handvaten voor bieden, onder meer van Dr. Cathy van Tuijl. Zij is als professional leader op het gebied van het Jonge Kind betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs. Bekijk hier onze leestips van de maand voor november 2022!

handschriftontwikkeling

Jonge Kind – Leestips van de maand – oktober 2022

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat aan kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind! Deze maand: ‘Een vroege leesstart geeft voorsprong!’

handschriftontwikkeling

Het curriculaire spinnenweb als fundament voor onderwijs aan het jonge kind

Een kijkje in de praktijk: van schoolvisie naar visie op het jonge kind

De visie op het jonge kind is een belangrijke stap naar beter onderwijs. Een duidelijke visie geeft richting, zorgt voor focus in het team én is het uitgangspunt bij het maken van keuzes. Voor veel scholen een relevant thema, maar waar te beginnen, als je aan een samenhangend aanbod voor het kleuteronderwijs wilt werken? Het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003) biedt uitkomst. Een artikel door jonge kind-specialist Ruth Heuvelman, met medewerking van professor emeritus Jan van den Akker.

Jonge kind

Jonge Kind – Leestips van de maand – september 2022

Iedere maand delen we een handig overzicht met leestips over alles wat ertoe doet op het gebied van het jonge kind. Onze selectie artikelen uit vakbladen, blogs en andere kanalen biedt een schat kennis en inspiratie voor een stevige, onderbouwde basis voor het jonge kind! Deze maand staat ‘een goede start’ centraal.

handschriftontwikkeling

Spelenderwijs naar krachtig én onderbouwd kleuteronderwijs

Hoe basisschool De Rots van verschillende aanpakken één onderbouwvisie maakte.

In de vroege kinderjaren leg je als leerling het fundament voor je verdere ontwikkeling en schoolloopbaan. Onderwijs aan het jonge kind is een specialisme en vraagt daarom een specifieke vertaling van de algemene schoolvisie. Een gesprek met onderbouwcoördinator Chantal Hazebroek.

kansen voor alle kinderen

Lerend Netwerk: Taal en het Jonge kind – groep 1/2

Werk je in het nieuwe schooljaar in groep 1/2 en ben je op zoek naar een sterk inhoudelijke cursus waarin je wordt meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2? Dan ben je bij Expertis Onderwijsadviseurs aan het juiste adres: al verschillende jaren is het lerend netwerk Taal en het Jonge Kind een groot succes.

kansen voor alle kinderen

Spelend leren: wetenschappelijke inzichten toepassen in de praktijk

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Over het algemeen leren kinderen meer van begeleid spel dan van onbegeleid spel. Hoe bied je als leerkracht van groep 1-2 begeleiding waarmee je actief leerprocessen ondersteunt en niet alleen het spel gaande houdt?

kansen voor alle kinderen

Leergang mondelinge taalvaardigheid

Deze leergang geeft u inzicht in hoe een jong kind de taal leert en hoe u hier het beste op kan inspelen. De mondelinge taalvaardigheid is van grote invloed op de lees-en schrijfontwikkeling en een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Diverse data in 2021 en 2022
Van 13.30 – 16.30 uur
Locaties: Almelo en Amersfoort
Daarnaast is het mogelijk om deze training incompany te volgen.

beste leerresultaten

HERDRUK - Integrale kindcentra, van visie naar uitvoeringspraktijk

Denkt u als school, gemeente of kinderopvangorganisatie na over het opzetten van een integraal kindcentrum? Of zit u middenin het proces? Dan is de recent verschenen herdruk van het boek Integrale kindcentra - van visie tot uitvoeringspraktijk - bij uitgeverij Pica een aanrader.

kansen voor alle kinderen

Blog

Zo zorg je voor meer gelijke kansen in het onderwijs

In ons parlement klinkt regelmatig de wens dat alle kinderen in dit land dezelfde gelijke kansen krijgen. In dit artikel geeft onderwijsexpert Ruth Heuvelman tips hoe je deze wens werkelijkheid kunt laten worden.

NIEUW: Al pratend wijs

In het recent bij uitgeverij Pica verschenen boek Al pratend wijs gaat auteur Eveline Bogers in op het belang van mondelinge taalvaardigheid bij jonge kinderen.  De eerste zeven levensjaren zijn essentieel en vormen de kritische periode voor de taalverwerving. Een goede mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) is niet alleen cruciaal voor de lees- en schrijfontwikkeling, maar heeft ook invloed op het welbevinden van kinderen. Kinderen die mondeling vaardig zijn, kunnen aangeven wanneer ze verdrietig, boos of blij zijn. Ze kunnen anderen begrijpen en zijn in staat kennis en ideeën te delen.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van VVE en het Jonge Kind.

Annemarieke Kool

“De kracht en talenten van de ander zijn mijn uitgangspunt bij het coachen en begeleiden”

Caroline Leijenhorst

“Goed onderwijs gaat over vakmanschap. De kunst van het lesgeven en de wetenschap van het leren.”

Ebelien Nieman

“Onze opdracht is laaggeletterdheid voorkomen door uitzonderlijk goed onderwijs te geven.”

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Marjan van der Maas

Samenwerken, verbinden vanuit passie, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.”

Ruth Heuvelman is onderwijsadviseur bij Expertis

Ruth Heuvelman

“Samenwerken aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen”

Sherrill Woldberg

“Hoogbegaafdheid raakt meer dan alleen een aantal leerlingen in de klas.”

Tinka Hofmeijer

“Mensen motiveren, enthousiasmeren en in beweging brengen.” 

Share This