033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leergang mondelinge taalvaardigheid 0-7 jaar

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Leergang mondelinge taalvaardigheid

NIEUW

Leergang mondelinge taalvaardigheid 0-7 jaar

Mondelinge taalvaardigheid is van grote invloed op de lees-en schrijfontwikkeling. Een goede mondelinge taalvaardigheid is daarmee een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Als pedagogisch medewerker of leraar bent u van grote betekenis voor de taalontwikkeling van uw peuters en kleuters. In de leergang mondelinge taalvaardigheid van Expertis doet u kennis op van de ontwikkeling van taalvaardigheid. U leert wat u kunt doen om deze ontwikkeling te stimuleren. Het kunnen signaleren van problemen in de taalontwikkeling en effectieve interventies zijn daarbij van belang. Kortom: De leergang geeft u inzicht in hoe een jong kind de taal leert en hoe u hier het beste op kan inspelen.

Inhoud van deze leergang

In onderstaande planning kunt u per bijeenkomst meer lezen over specifieke inhoud en doelen.

De algemene doelen zijn:

 • Kennis van de mondelinge taalvaardigheid voor de leeftijdsgroep 0 tot 7 jaar;
 • Kennis van de relatie tussen mondelinge taalvaardigheid en ontluikende/beginnende geletterdheid/het leren lezen;
 • Het goed in kaart kunnen brengen van de mondelinge vaardigheid in uw groep;
 • Weten waar inhoudelijk de focus in de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid;
 • Een sterk basisaanbod kunnen neerzetten voor álle kinderen;
 • Preventief handelen: voorkomen of zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken van problemen of stoornissen op het gebied van mondelinge taalvaardigheid;
 • De juiste interventies in kunnen zetten voor risicokinderen, passend bij de leeftijd en problematiek.

 

Bijeenkomst 1: Het belang van een vroege taalvaardigheid.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van een goede en vroege mondelinge taalvaardigheid. We bespreken de vijf onderdelen van taalontwikkeling. Ook bespreken we de relatie tussen de mondelinge taalontwikkeling, ontluikende en beginnende geletterdheid en het leren lezen. Een deskundige professional, die vroegtijdig kan signaleren en adequaat kan handelen is essentieel voor een goed taalaanbod in het kindcentrum, het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de onderbouw van de basisschool. De taalontwikkeling verloopt alleen goed, wanneer de taalgroeimiddelen in voldoende mate en kwalitatief goed worden aangeboden.  Hoe zorgt u voor een gevarieerd en sterk aanbod? Aan het eind van de bijeenkomst krijgt u een praktische opdracht voor uw eigen praktijk. Tijdens de bijeenkomst  is er ruimte voor het praten over de gelezen literatuur, praktische tips en het uitwisselen van ervaringen met elkaar: zo vormen we een lerend netwerk. 

Doelen module 1

 • Je weet wat het belang is van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid;
 • Je weet uit welke taalonderdelen mondelinge taalvaardigheid bestaat;
 • Je weet dat taalaanbod, taalkansen en taalfeedback de drie taalgroeimiddelen zijn;
 • Je kent de relatie tussen mondelinge taalontwikkeling en ontluikende/beginnende geletterdheid en het leren lezen.
Bijeenkomst 2: Hoe leert een kind de moedertaal?

In deze bijeenkomst gaan we nader in op de diverse periodes die er in de mondelinge taalontwikkeling te onderscheiden zijn en hoe je deze kunt herkennen in je eigen praktijk. Daarnaast komt de tweede taalverwerving aan de orde en bespreken we hoe je deze in kaart kunt brengen bij een kind.  We bespreken de mijlpalen in de mondelinge taalontwikkeling en gaan nader in op de taalonderdelen fonologie, semantiek, morfologie, syntaxis en pragmatiek. De eigen praktijkopdracht uit bijeenkomst 1 wordt besproken en wordt uitgebreid met een nieuwe opdracht passend bij de inhoud van bijeenkomst 2.

We leren van- en met elkaar door wederom (ingebrachte) literatuur te lezen. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en er zal een sterke koppeling zijn tussen theorie en praktijk.

 

Doelen module 2

 • Je weet welke vier periodes (prelinguaal, vroeg linguaal, differentiatieperiode en voltooiingsperiode) er in de mondelinge taalontwikkeling zijn;
 • Je weet hoe de ontwikkeling bij Nederlands als tweede taal verloopt;
 • Je weet wat de taalonderdelen (fonologie, semantiek, morfologie, syntaxis en pragmatiek) inhouden;
 • Je maakt kennis met de mijlpalen in de mondelinge taalontwikkeling.
Bijeenkomst 3: Vroegtijdig signaleren en preventieve interventies

In de derde bijeenkomst bespreken we diverse mogelijkheden om vroegtijdig te signaleren op het gebied van mondelinge taal. Je krijgt diverse didactische vaardigheden aangereikt om preventief te handelen in je eigen groep op het gebied van fonologie, semantiek, morfologie, syntaxis en pragmatiek.

We gaan nader in op de voorwaarden voor goede taalontwikkeling: een rijk taalaanbod, taalkansen en taalaanbod bedoelen we dat kinderen in hun omgeving genoeg taal horen. Uiteraard worden deze woorden en uitgesproken zinnen op de juiste manier gebruikt, zodat kinderen deze kunnen imiteren. Bij taalkansen krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om zelf taal te gebruiken. Tot slot hebben we ook taalfeedback nodig. Met name impliciete taalfeedback, zodat kinderen tijdens interacties merken dat zij bepaalde vaardigheden nog niet goed onder de knie hebben. Wanneer zij dit zelf ervaren, gaan zij tijdens interacties extra goed letten op hun leerpunten. taalfeedback.

De eigen praktijkopdracht uit bijeenkomst 2 wordt besproken en wordt uitgebreid met een nieuwe opdracht passend bij de inhoud van bijeenkomst 3.

 

Doelen module 3

 • Je kunt vroegtijdig signaleren op het gebied van mondelinge taal;
 • Je weet hoe je preventief kunt werken;
 • Je kent didactische vaardigheden die preventie versterken;
 • Je krijgt inzicht in een aantal praktijkvoorbeelden bij de verschillende taalonderdelen: fonologie, semantiek, morfologie, syntaxis en pragmatiek.
Bijeenkomst 4: Een taalachterstand of taalstoornis onderkennen

In de vierde en laatste bijeenkomst  zetten we taalontwikkelingsachterstanden en taalstoornissen naast elkaar. We kijken naar de verschillen en de wijze waarop je taalontwikkelingsachterstanden en taalstoornissen kunt onderscheiden. We bespreken de stappen, die je na het signaleren kunt zetten in je eigen praktijk aan de hand van tips en voorbeeldcasuistiek. De eigen praktijkopdracht uit bijeenkomst 3 wordt besproken en wordt uitgebreid met een nieuwe opdracht passend bij de inhoud van bijeenkomst 4. Deze eindopdracht wordt na afloop van bijeenkomst 4 bij de cursusleiding ingeleverd.

 

Doelen module 4

 • Je kunt het verschil tussen een taalontwikkelingsachterstand en een taalontwikkelingsstoornis beschrijven;
 • Je kunt signalen van een mogelijke taalontwikkelingsachterstand of taalontwikkelingsstoornis benoemen;
 • Je krijgt handvatten voor de vervolgstappen na een signalering.

Aanpak

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten.Tijdens de duur van deze leergang volgt en begeleidt u een peuter of kleuter of een groepje leerlingen op het gebied van de mondelinge taalvaardigheid. Ook voert u enkele praktijkgerichte opdrachten uit en leest u het boek Al pratend wijs van Eveline Bogers (Uitgeverij Pica). Dit boek krijgt u bij de start van de leergang uitgereikt.

Doelgroep

 • Pedagogische medewerkers
 • Leraren groep 1-2
 • Taalspecialisten jonge kind
 • Intern begeleiders

Datum en tijd

Voor deze leergang zijn nog geen data bekend. Meer informatie volgt binnenkort. 

Kosten

De kosten voor de hele leergang zijn 800 euro per persoon. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Al pratend wijs’. Als deelnemer krijgt u een exemplaar van dit boek. De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

Locatie

De bijeenkomsten worden gegeven op onze kantoren in Amersfoort en Almelo. In Almelo wordt de leergang verzorgd door Ebelien Nieman. In Amersfoort wordt de leergang verzorgd door Marjan van der Maas.

Daarnaast is het mogelijk om deze leergang in company te volgen. Neem hiervoor contact met ons op voor meer informatie.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Marjan van der Maas en Ebelien Nieman.

Schrijf u nu in voor de leergang mondelinge taalvaardigheid 0 tot 7 jaar, schooljaar 2022-2023

Heeft u een voorkeur voor een locatie?

10 + 11 =

Share This