033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Opbrengstbewust werken in groep 1 en 2

Gratis whitepaper

 

Home » Nieuwsoverzicht » Opbrengstbewust werken in groep 1 en 2

Opbrengstbewust werken in groep 1 en 2

Gratis whitepaper

Werken aan goede schoolresultaten begint al in groep 1 en 2. Hoe kom je tot een opbrengstbewust beredeneerd aanbod in de kleutergroepen? Deze whitepaper geeft concrete handvatten.

Hoewel we geen toetsen meer afnemen in groep 1 en 2, is het noodzakelijk om in het leerlingvolgsysteem van groep 1 en 2 de ontwikkeling van jonge kinderen in de verschillende domeinen te volgen, en deze gegevens te gebruiken bij onderwijsontwikkeling. Want het onderwijs aan het jonge kind is van essentieel belang voor de doorgaande lijn binnen de basisschool. Opbrengstbewust werken begint in groep 1 en 2.

“Het onderwijs aan het jonge kind legt het fundament voor een succesvolle schoolloopbaan”

Werken aan hogere opbrengsten start in groep 1 en 2

Bij het opbrengstbewust werken in groep 1 en 2 is het van belang om aandacht te hebben voor de volgende aspecten:

  • een heldere visie op het onderwijs aan het jonge kind;
  • een opbrengstbewust beredeneerd aanbod, vanuit heldere doelen en leerlijnen;
  • de rol van de leraar in groep 1 en 2;
  • vroegtijdige signalering;
  • ondersteuning vanuit het managementteam.

Deze punten lichten we in deze whitepaper, hieronder te downloaden, nader toe.

Whitepaper opbrengstbewust werken in groep 1 en 2

 

Download hier gratis het whitepaper

Meer informatie

Wil je meer weten over opbrengstbewust werken in groep 1 en 2 van de basisschool?

Marjan van der Maas is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This