033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Marjan van der Maas

Marjan van der Maas

Samenwerken, verbinden vanuit passie, eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid zijn voor Marjan belangrijke uitgangspunten. Een adviseur met bakken ervaring. Na enkele jaren in het basisonderwijs gewerkt te hebben, is zij nu al ruim 27 jaar adviseur in het onderwijs.

Wat kan Marjan voor u betekenen?

Marjan ziet het als haar uitdaging om het onderwijs te innoveren en de kwaliteit ervan te verbeteren. Concreet, praktisch en op schoolniveau. Werken met professionals op de werkvloer, leidinggevenden en bestuurders vanuit wat hen werkelijk drijft en wat hen uniek maakt is hierbij de basis. Samen leren, door te doen. En te bouwen aan duurzame kwaliteit en innovatie.

Expertises
 • Jonge Kind, Integrale Kind Centra (IKC) en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
 • Taalbeleid, Mondelinge taalontwikkeling en beginnende geletterdheid bij peuters en kleuters, interactief voorlezen, woordenschatontwikkeling, technisch en begrijpend lezen, NT2- onderwijs en dyslexie.
 • Onderwijs aan nieuwkomers in het basisonderwijs.
 • Integrale schoolontwikkeling en kwaliteitszorg in relatie tot opbrengstgericht werken met specifieke aandacht voor zwakke en zeer zwakke basisscholen.
 • Data-analyse basisscholen en op bestuursniveau.
 • Opbrengstbewust werken met jonge kinderen.
 • Klassenmanagement, leerkrachtvaardigheden en Expliciete Directe Instructiemodel.
 • Vroegsignalering in relatie met VVE en Jeugdbeleid, Handelingsgericht Werken met peuters, kleuters en integraal in de basisschool, Kind (ouder)gesprekken voeren.
 • Innovatie van het onderwijs, onderwijs anders organiseren in relatie tot krimp en/of fusietrajecten, 21e eeuwse vaardigheden, gepersonaliseerd leren, Kernconcepten en projectmatig onderwijs.
 • Doorlopende leerlijnen 0 – 13 jaar; aansluiting voor- en vroegschoolse periode en po-vo.
 • Gecertificeerd EDI-trainer
 • Gecertificeerd Close Reading-trainer
Publicaties

 

Artikelen
 • Dieper graven in de tekstBegeleid spel als middel. Heuvelman, R., Van der Maas, M. & Versloot, K. (2024). Dieper graven in de tekst. HJK (5-2024).

 • Spreken is zilver, gesprekken zijn goud. Teepe, R., Van der Maas, M. (2023). HJK 09/2023.
 • De PLG in het kindcentrum. Louw, M. en Maas, M. van der (2020) HJK, december 2020.
 • Hoe verbeter je de opbrengsten in de onderbouw van het basisonderwijs; KPC Groep site (PDF). Maas, M. van der en Bertu, M. (2015).
 • Voor en vroegschool. (Speziaal, januari 2015). Maas, M. van der (2015).
 • Aan de slag met verhalende Prentenboeken. Hoeven, J. van der A., Maas, M. van der, (2015). HJK, februari 2015.
 • De basisvaardigheden in het hart van het onderwijs onderzocht. Vier jaar praktijkgericht onderzoek naar taal en rekenen”. Hoeven, J. van der e.a. (2014). KPC Groep, 2014.
 • Ieders talent verkend. Elenbaas van Ommen, A., Maas, M. van der (2014). HJK, Mei 2014.
 • De doorgaande lijn bij taal-en rekenwiskundige ontwikkeling; Thematisch en creatief spelen en werken. Maas, M. van der en Bertu, M. (2013) HJK, april 2013.
 • Samen werken aan een protocol; de doorgaande lijn naar de basisschool. HJK, april 2013.
 • Handreiking ‘Overgang van voorschoolse instelling naar de basisschool; een doorgaande lijn van voor-naar vroegschools in 7 fasen’. Maas, M. van der en Elenbaas van Ommen A.(2012). KPC Groep, 2012.
Boeken

  Thema’s

  Jonge kind
  Kwaliteitszorg & schoolontwikkeling

   

  Contact

  Drs. Marjan van der Maas
  06 – 15 82 09 50
  marjan.van.der.maas@expertis.nl

  Share This