033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Spreken is zilver, gesprekken zijn goud

Spreken is zilver, gesprekken zijn goud

Gelijke kansen door rijke gesprekken

Niet alle kinderen groeien op in een taalrijke thuisomgeving. Kinderen die thuis weinig Nederlands horen en spreken, krijgen minder kansen om hun mondelinge taalvaardigheid in deze taal te ontwikkelen. Leerkrachten kunnen op school het verschil maken door rijke gesprekken met leerlingen te voeren. Een artikel uit HJK door Rosa Teepe en Marjan van der Maas.

Maak kennis met onze dienstverlening

Op onze themapagina Jonge Kind leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van het jonge kind. Of het nu gaat om spelbegeleiding, het ontwikkelen van een beredeneerd aanbod, het opzetten van een Integraal Kindcentrum of scholing rondom het werken met diverse VVE-programma’s, u bent hiervoor bij Expertis aan het juiste adres.

Meer informatie

Auteurs: Rosa Teepe en Marjan van der Maas

Jaar van uitgave: 2023

Teepe, R., Van der Maas, M. (2023). Spreken is zilver, gesprekken zijn goud. HJK 09/2023.