033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Voor- en vroegschoolse educatie / Jonge Kind

Home » Thema’s » Themapagina VVE/Jonge Kind
Of het nu gaat om spelbegeleiding, het ontwikkelen van een beredeneerd aanbod, het opzetten van een Integraal Kindcentrum of scholing rondom het werken met diverse VVE-programma’s, u bent hiervoor bij Expertis aan het juiste adres. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het jonge kind en alles wat daarbij komt kijken. Zij adviseren u graag!

Beredeneerd aanbod groep 1 & 2

Hoe combineer je doelgericht werken met spelend leren binnen de groepen 1 en 2? Bekijk hier ons aanbod.

Spelende kleuters

Doorgaande lijn van 2 naar 3

‘Is de leerling klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor de leerling?’ Zo zorgen wij voor een goede start in groep 3.

Visie ontwikkeling op jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind vraagt vaak een specifieke vertaling van de algemene schoolvisie. Wat is uw schoolvisie en hoe is deze vertaald naar het jonge kind? 

Dr. Cathy van Tuijl

De wetenschap benadrukt het belang van de vroege kinderjaren voor de verdere ontwikkeling of schoolloopbaan. In deze vroege jaren wordt een fundament voor de verdere ontwikkeling gelegd. Tegelijkertijd blijkt dat de educatieve proceskwaliteit in de groep soms nog voor verbetering vatbaar is. Scholen signaleren bij de entree van kleuters vaak een  heterogene groep leerlingen. Hoe deze kleuters optimale kansen te bieden vraagt om verdere professionalisering en ondersteuning van leerkrachten, interne en externe begeleiders en schoolleiders. Dr. Cathy van Tuijl en Expertis werken in hun werk intensief samen om wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van kinderen door te geven en te vertalen naar de praktijk binnen scholen.

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Lees alle artikelen over dit thema in onze kennisbank

Nieuws en actualiteit

kansen voor alle kinderen

Leergang mondelinge taalvaardigheid

Deze leergang geeft u inzicht in hoe een jong kind de taal leert en hoe u hier het beste op kan inspelen. De mondelinge taalvaardigheid is van grote invloed op de lees-en schrijfontwikkeling en een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Diverse data in 2021 en 2022
Van 13.30 – 16.30 uur
Locaties: Almelo en Amersfoort
Daarnaast is het mogelijk om deze training incompany te volgen.

beste leerresultaten

HERDRUK - Integrale kindcentra, van visie naar uitvoeringspraktijk

Denkt u als school, gemeente of kinderopvangorganisatie na over het opzetten van een integraal kindcentrum? Of zit u middenin het proces? Dan is de recent verschenen herdruk van het boek Integrale kindcentra - van visie tot uitvoeringspraktijk - bij uitgeverij Pica een aanrader.

kansen voor alle kinderen

Zo zorg je voor meer gelijke kansen in het onderwijs

Blog

In ons parlement klinkt regelmatig de wens dat alle kinderen in dit land dezelfde gelijke kansen krijgen. In dit artikel geeft onderwijsexpert Ruth Heuvelman tips hoe je deze wens werkelijkheid kunt laten worden.

NIEUW: Al pratend wijs

In het recent bij uitgeverij Pica verschenen boek Al pratend wijs gaat auteur Eveline Bogers in op het belang van mondelinge taalvaardigheid bij jonge kinderen.  De eerste zeven levensjaren zijn essentieel en vormen de kritische periode voor de taalverwerving. Een goede mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) is niet alleen cruciaal voor de lees- en schrijfontwikkeling, maar heeft ook invloed op het welbevinden van kinderen. Kinderen die mondeling vaardig zijn, kunnen aangeven wanneer ze verdrietig, boos of blij zijn. Ze kunnen anderen begrijpen en zijn in staat kennis en ideeën te delen.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van VVE en het Jonge Kind.

Annemarieke Kool

“De kracht en talenten van de ander zijn mijn uitgangspunt bij het coachen en begeleiden”

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Marjan van der Maas

Samenwerken, verbinden vanuit passie, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.”

Ruth Heuvelman is onderwijsadviseur bij Expertis

Ruth Heuvelman

“Samenwerken aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen”

Sherrill Woldberg

“Hoogbegaafdheid raakt meer dan alleen een aantal leerlingen in de klas.”

Tinka Hofmeijer

“Mensen motiveren, enthousiasmeren en in beweging brengen.” 

Share This