033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Dieper graven in de tekst

Dieper graven in de tekst

Begeleid spel als middel

Close Reading wordt in de groepen 1/2 ingezet bij het werken met (prenten)boeken en verhalen om te werken aan tekstbegrip, ofwel begrijpend luisteren. Kinderen leren afleidingen maken binnen de tekst en de achterliggende boodschap van het verhaal te begrijpen. Hoe kan begeleid spel binnen Close Reading bijdragen om te komen tot dieper tekstbegrip? Een artikel door Marjan van der Maas, Ruth Heuvelman en Karin Versloot.

  Maak kennis met onze dienstverlening

  Op onze themapagina Jonge Kind lees je meer over onze dienstverlening rond het onderwijs aan het jonge kind. Of het nu gaat om spelbegeleiding, het ontwikkelen van een beredeneerd aanbod, het opzetten van een integraal kindcentrum of scholing rondom het werken met diverse VVE-programma’s: je bent hiervoor bij Expertis aan het juiste adres.

  Meer informatie

  Auteurs: Marjan van der Maas, Ruth Heuvelman en Karin Versloot

  Jaar van uitgave: 2024

  Bron: Heuvelman, R., Van der Maas, M. & Versloot, K. (2024). Dieper graven in de tekst. HJK (5-2024).