033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Kennisbank overzichtspagina » Kennisbank Pedagogisch handelen

Werken aan een sterk, uniform pedagogisch klimaat

‘Regie in de school’ op basisschool De Gondelier

2024 – Hoe zorg je voor een sterk pedagogisch klimaat in de hele school? De Amersfoortse basisschool De Gondelier werkt met onder meer glasheldere regels en routines, en daarmee rust en regelmaat. Het managementteam: ‘We kunnen weer helemaal focussen op waarvoor we hier zijn: de ontwikkeling van leerlingen.’ Lees hier het artikel door Wouter Siebers en Elleke van den Burg. >>

Het belang van goed klassenmanagement

2022 – Goed klassenmanagement zou een belangrijke voorwaarde zijn voor goed onderwijs. Diverse argumenten worden in dat verband aangedragen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat juist effectieve leraren een organisatiestructuur in hun klas hebben die minder gedragsproblemen tot gevolg heeft. Wat houdt goed klassenmanagement in? Wat zijn de basisvoorwaarden voor een effectief klassenmanagement? En wat zijn de aandachtspunten hierbij? Expertis onderwijsadviseur Dr. Kees Vernooy schreef er een uitgebreid artikel over. >>

Aan de slag met co-teaching

2022 – Met co-teaching kun je in relatief korte tijd het handelingsrepertoire en de houding van een leraar versterken. Het is een krachtige en evidence-based manier om samen te werken aan het versterken van het vakmanschap (Koot, 2017). Expertis onderwijsadviseur Wouter Siebers en Monique Teske vertellen in dit artikel hoe je dat doet. >>

Curatieve gedragsaanpak

2021 – Ordeverstorend of grensoverschrijdend gedrag binnen een klas of school kan lastig zijn. Zeker als een eenduidige aanpak ontbreekt. Expertis onderwijsadviseur Wouter Siebers presenteert in dit artikel, samen met intern begeleider Carolien Verheyden, een concreet stappenplan dat handvatten geeft aan leerlingen, leraren en ouders om probleemgedrag aan te pakken. >>

Het belang van pedagogisch handelen (1)

2019 – Hebben scholen voldoende aandacht voor de kwaliteit van het pedagogisch handelen? Staat het regelmatig op de agenda? Welke aandacht heeft de schoolleider voor het ontwikkelen van een positief schoolklimaat? Wat doet een schoolleider concreet als één of meer leraren worstelen met vragen rond gedrag of het klimaat in school? Is dat een leerkrachtspecifieke vraag of een vraag voor het hele team? In dit artikel gaan Cathy van Tuijl (lector Saxion) en Brigitta Mathijssen (Expertis onderwijsadviseurs) in op het belang van voldoende aandacht voor pedagogisch handelen binnen het primair onderwijs. >>

Het belang van pedagogisch handelen (2)

2019 – Van schoolleiders mag verwacht worden dat ze leraren kunnen ondersteunen in hun pedagogische opdracht. Maar omdat juist bij het pedagogisch handelen de persoon van de leraar sterk meespeelt, kan dit een lastige opgave voor de schoolleider zijn. In dit artikel beschrijven Cathy van Tuijl (lector Saxion) en Brigitta Mathijssen (senior onderwijsadviseur bij Expertis) hoe schoolleiders leraren kunnen ondersteunen in hun pedagogisch handelen. Wat komt er kijken bij een planmatige pedagogische aanpak en in hoeverre kunnen methodieken en methoden leraren ondersteunen? >>

Kwaliteitskaart gedrag

2012 – Voor een veilige, prettige werksfeer is de grondhouding van de leerkracht van belang: een open, accepterende en ondersteunende houding, sensitief, respectvol en voorspelbaar. Deze kwaliteitskaart is ontwikkeld door de kenniskring van onze professional leader, lector Cathy van Tuijl. >>

Share This