033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Wouter Siebers

Wouter Siebers

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling. Dat kan alleen in een klimaat van wederzijds vertrouwen en met een krachtige feedbackcultuur in alle lagen van de schoolorganisatie.”

Wouter Siebers is geruime tijd werkzaam in het primair onderwijs en heeft daarbinnen diverse rollen vervuld. Kenmerken van zijn manier van werken zijn een proactieve houding, enthousiasme, een positieve instelling, humor en respect voor een ieder.

In 2015 is hij als Leraar van het Jaar landelijk ambassadeur geweest voor de beroepsgroep. Wouter is gedragsspecialist (master SEN) en was in deze functie werkzaam op school- en stichtingsniveau en binnen een samenwerkingsverband. Hij is projectleider van een grote landelijke methode voor sociaal-emotioneel leren. Daarnaast was hij de afgelopen jaren werkzaam als adjunct schoolleider van een basisschool in Amersfoort. Wouter heeft veel ervaring met het begeleiden en coachen van leraren en schoolteams. Hij gaat voor duurzame schoolontwikkeling waarbij ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk is zodat alle inspanningen leiden tot een positief gezamenlijk resultaat. Dit alles gekoppeld aan inzichten vanuit de wetenschap waardoor zichtbare verbeteringen van het onderwijs in de school verzekerd zijn.

Wat kan Wouter voor u betekenen?

In de rollen als trainer, adviseur en coach begeleidt Wouter leraren en managementteams in het primair onderwijs. Hij werkt doelgericht en heeft oog voor de schoolorganisatie als geheel. Het vakmanschap van de leraar staat daarin centraal. Wouter daagt het team uit samen te kijken waar het beter kan en richt zich hierbij, indien gewenst, op zowel het pedagogisch als didactisch handelen. Het betrekken van zowel het MT als IB is daarbij vanzelfsprekend. Wouter begeleidt schoolteams als geheel én individuele leraren met een specifieke onderwijsvraag.

Expertises
  • Pedagogisch handelen, veilige school en sociaal emotioneel leren.
  • Coaching leerkrachten (bv. gedragsmoeilijkheden leerlingen/groep).
  • Co-teaching (coach en opleider).
  • Goed lesgeven (klassenmanagement, differentiëren, effectieve instructive, EDI).
  • Duurzame schoolontwikkeling en visietrajecten.
  • Audits.
Recente projecten
  • Visie-/missie-ontwikkeling in het primair onderwijs. Vormgeven van een schoolplan waarbij eigenaarschap van het schoolteam centraal stond (inclusief tweedaagse).
  • Training voor startende leraren over persoonlijk leiderschap en gedragsinterventies.
  • Projectleiderschap passend onderwijs gedrag.
  • Visieontwikkeling gedragsaanpak gemeente op wijkniveau.
Publicaties

 

Artikelen

 

Video

 

 

Share This