033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Curatieve gedragsaanpak

Curatieve gedragsaanpak

Ordeverstorend of grensoverschrijdend gedrag binnen een klas of school kan lastig zijn. Zeker als een eenduidige aanpak ontbreekt. Expertis onderwijsadviseur Wouter Siebers presenteert in dit artikel, samen met intern begeleider Carolien Verheyden, een concreet stappenplan dat handvatten geeft aan leerlingen, leraren en ouders om probleemgedrag aan te pakken. De in dit artikel beschreven werkwijze kent twee uitgangspunten:

  1. Leerling, ouders en leerkracht zijn onderdeel van de interventie (interactiedriehoek).
  2. De interventie is oplossingsgericht.

Door te kiezen voor een oplossingsgerichte benadering en deze te integreren in een concreet stappenplan, wordt er gefocust op het gewenste gedrag in plaats van het afkeuren van het vertoonde gedrag. Dit motiveert leerlingen om gedrag te veranderen.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Pedagogisch handelen leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere motiveren en stimuleren, groepsdynamiek, coaching en sociale veiligheid.

Meer informatie

Auteur: Wouter Siebers en Carolien Verheyden

Jaar van uitgave: 2021

Siebers, W. & Verheyden, C. (2021). Curatieve gedragsaanpak. JSW 6, 2021.