033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Contextopgaven onderwijzen

Contextopgaven onderwijzen

Home » Projecten Contextopgaven onderwijzen Het onderwijzen van contextopgaven vraagt om een andere aanpak dan instructie over de rekenbewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Hoe zorg je dat jouw leerlingen ook deze complexe contextopgaven...
Curatieve gedragsaanpak

Curatieve gedragsaanpak

Home » Projecten Curatieve gedragsaanpak Ordeverstorend of grensoverschrijdend gedrag binnen een klas of school kan lastig zijn. Zeker als een eenduidige aanpak ontbreekt. Expertis onderwijsadviseur Wouter Siebers presenteert in dit artikel, samen met intern...
Contextopgaven onderwijzen

Dyscalculie: leerlingen verschillen

Home » Je zocht naar Dyscalculie: leerlingen verschillen!? Iedere leerling met dyscalculie heeft unieke onderwijsbehoeften. Naast differentiatie op basis van globale niveaus, zoals ‘sterke rekenaar’ en ‘zwakke rekenaar’, moet instructie daarom ook afgestemd worden op...
BLOG: Sterke rekenaars uitdagen

BLOG: Sterke rekenaars uitdagen

Home » Je zocht naar BLOG Gouden tips om sterke rekenaars in de klas uit te dagen Nu de scholen weer geopend zijn, staan leraren voor het vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen uit de klas voldoende leren dit schooljaar. Los van de vraag wat aan het einde...
BLOG vroege selectie en kansenongelijkheid

BLOG vroege selectie en kansenongelijkheid

Home » Je zocht naar Blog De selectie van kinderen vindt al veel eerder plaats dan bij het eindadvies in groep 8     Dankzij de televisieserie ‘Klassen’ is er nu veel aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. Onderwijsadviseur Marcel Schmeier vindt dat een...