033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Hoe werkt leren eigenlijk?

Home » Je zocht naar Hoe werkt leren eigenlijk? Leerkrachtprofessionalisering en sturen op leskwaliteit worden steeds belangrijkere onderdelen van het takenpakket van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Om samen met een leerkracht goed te kunnen...

Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep?

Home » Je zocht naar Inzet onderwijsassistenten: een gouden greep? Inzet onderwijsassistenten kan effectiever Onderzoek laat zien dat de inzet van onderwijsassistenten regelmatig resulteert in slechtere leerresultaten. Gelukkig leert de wetenschap ons ook hoe het...

EDI – basisschoolmanagement

Home » Projecten Discussie over Directe Instructie In Basisschoolmanagement 2024, Nr.4 verscheen het artikel ‘Discussie over Directe Instructie’ van Symen van der Zee, lector Vernieuwend Onderwijs bij Saxion University of Applied Sciences en Rogier Stappers,...

Dieper graven in de tekst

Home » Projecten Dieper graven in de tekst Begeleid spel als middel Close Reading wordt in de groepen 1/2 ingezet bij het werken met (prenten)boeken en verhalen om te werken aan tekstbegrip, ofwel begrijpend luisteren. Kinderen leren afleidingen maken binnen de tekst...

Werken aan een sterk, uniform pedagogisch klimaat

Home » Projecten Werken aan een sterk, uniform pedagogisch klimaat ‘Regie in de school’ op basisschool De Gondelier Hoe zorg je voor een sterk pedagogisch klimaat in de hele school? De Amersfoortse basisschool De Gondelier werkt met onder meer glasheldere regels en...