033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Waardegericht leiderschap

Home » Projecten Waardegericht leiderschap Het belang dat gehecht wordt aan de economische waarde van het onderwijs heeft geleid tot een sterke nadruk op standaarden en methodes. Leraren – en ook mensen in andere beroepsgroepen – zijn daarmee steeds meer uitvoerders...

Lerende leraren

Home » Projecten Lerende leraren De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren. Wie de onderwijskwaliteit wil versterken, zou daarom vooral moeten inzetten op het professionaliseren van leraren. In deze artikelenserie, geschreven...

Rekeninstructie in de kleutergroep

Home » Projecten Rekeninstructie in de kleutergroep Jonge kinderen leren veel van een volwassene die voordoet en uitlegt. Hun spel wordt krachtiger door de instructie in de kring. De instructiekring is brandstof voor het spel. Een artikel van rekenexpert Marcel...

Effectieve leesinterventies nader bekeken

Home » Projecten Effectieve leesinterventies nader bekeken  Het belang van een goede leesvaardigheid Sinds 2000 is de kennis over het leren lezen van jonge kinderen sterk toegenomen. Deze kennis kan als basis dienen voor het verbeteren van de praktijk van het...

Close Reading in de onderbouw

Home » Projecten Close Reading in de onderbouw In de onderbouw wordt het begrijpend luisteren meestal met (prenten)boeken vormgegeven. Vaak wordt een bewuste aanpak ingezet, zoals interactief voorlezen. Kinderen leren daarbij om in gesprek te gaan over de tekst en...