033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Het belang van goed klassenmanagement

Het belang van goed klassenmanagement

Cruciale leraarvaardigheid voor effectief onderwijs

Goed klassenmanagement zou een belangrijke voorwaarde zijn voor goed onderwijs. Diverse argumenten worden in dat verband aangedragen: bij goed klassenmanagement weten leerlingen vanwege de voorspelbaarheid waar ze aan toe zijn. In een rustig klassenklimaat gedijen de meeste leerlingen het best; het creëert bovendien betrokken leerlingen. En bij goed klassenmanagement wordt er minder instructie- en leertijd gemorst, wat de leerlingresultaten ten goede komt. Een goed klassenmanagement voorkomt ook dat er veel tijd verloren gaat vanwege het moeten reageren op probleemgedrag van leerlingen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat juist effectieve leraren een organisatiestructuur in hun klas hebben die minder gedragsproblemen tot gevolg heeft. Wat houdt goed klassenmanagement in? Wat zijn de basisvoorwaarden voor een effectief klassenmanagement? En wat zijn de aandachtspunten hierbij? Een artikel door Dr. Kees Vernooy.

  Maak kennis met onze dienstverlening
  Op onze themapagina Pedagogisch handelen leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere motiveren en stimuleren, groepsdynamiek, coaching en sociale veiligheid. Lees hier meer informatie over onze dienstverlening rondom Regie in de school.

  Meer informatie

  Auteur: Kees Vernooy
  Jaar van uitgave: 2022

  Vernooy, K. (2022). Het belang van goed klassenmanagement. OnderWijsTijd, juli-september 2022, Nr. 3.