033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Kwaliteitskaart Gedrag

Kwaliteitskaart gedrag

Voor een veilige, prettige werksfeer is de grondhouding van de leraar van belang: een open, accepterende en ondersteunende houding, sensitief, respectvol en voorspelbaar.

Deze kwaliteitskaart is ontwikkeld door de kenniskring van onze professional leader, lector Cathy van Tuijl.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Pedagogisch handelen leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere motiveren en stimuleren, groepsdynamiek, coaching en sociale veiligheid. 

Meer informatie

Auteur: Dr. Cathy van Tuijl 

Jaar van uitgave: 2012

Kenniskring gedag- en leerproblemen (2012). Kwaliteitskaart gedrag. Hogeschool Edith Stein (Saxion).