033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Doorgaande lijn van 2 naar 3

thema jonge kind

Home » Thema’s » Themapagina Jonge Kind » Doorgaande lijn van 2 naar 3

Doorgaande lijn van 2 naar 3

‘Is de leerling klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor de leerling?’ Expertis Onderwijsadviseurs werkt samen met schoolteams aan een vloeiende overgang van groep 2 naar groep 3. Met een beredeneerd aanbod, inzicht in leerlijnen en een preventieve aanpak, zorgen we voor een goede start in groep 3 voor alle leerlingen.

Omdat een goede start in groep 3 veel invloed heeft op de verdere schoolloopbaan, is het belangrijk om de overgang van groep 2 naar 3 zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. De meeste leerlingen zijn er vaak ook aan toe en willen niets liever dan leren lezen, rekenen en schrijven. Maar tegelijkertijd is de spanningsboog van jonge kinderen nog kort en de onderlinge verschillen tussen leerlingen zijn soms groot.

Doorlopende leerlijnen

Expertis adviseert scholen en werkt met ze samen om de overgang van groep 2 naar groep 3 in een doorgaande lijn te laten plaatsvinden. Daarbij is kennis van de ontwikkeling van de leerlingen een belangrijk aspect, zodat de leraar van groep 3 verder kan gaan met de leerlijnen die in groep 1 en 2 zijn ingezet.

Samen met de leraren van groep 1, 2 en 3, intern begeleider en het management van de school geven we de vloeiende overgang van groep 2 naar groep 3 vorm. We kijken met elkaar naar een kwalitatief goed inhoudelijk aanbod en de balans tussen gerichte instructiemomenten en het werken in hoeken in groep 3. Het aanbod wordt op maat en in overleg met de school ingevuld.

Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Visie van de school
  • Doelgericht werken in groep 3
  • Hoe creëer je als leraar een stevig basisaanbod in groep 3
  • Het belang en de vormgeving van instructie in groep 3
  • De verbinding van hoeken met de taal- reken- en leesdoelen
  • Klassenmanagement en de leeromgeving in groep 3
  • De balans in tijd tussen gerichte instructiemomenten en het werken in hoeken in groep 3
  • De doorgaande leerlijnen van groep 1/2 naar groep 3

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze dienstverlening kunt u contact opnemen met Kyra Laarveld.

 

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Kyra Laarveld en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 15 18 68 64 of stuur me een e-mail.

 

Onderwijsadviseur Kyra Laarveld
Share This