033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Kyra Laarveld

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Kyra werkte jarenlang als leraar op een Daltonbasisschool. Daarnaast is zij specialist hoogbegaafdheid en gedragsspecialist. Kyra vindt het belangrijk om het beste uit elke leerling te halen zodat iedere leerling op zijn eigen niveau succes behaalt. Ze heeft veel ervaring op het gebied van technisch lezen, beginnende geletterdheid, klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen. 

Naast het aanleren van kennis vindt ze het aanleren van executieve functies minstens zo belangrijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat executieve functies een sterke voorspeller zijn voor schoolsucces.

Wat kan Kyra voor u betekenen?

Door haar kennis en jarenlange ervaring in het primair onderwijs is Kyra goed in staat om theorie naar de praktijk te vertalen. Ze vindt het belangrijk om samen met leraren nog meer te doen van wat écht werkt. Dit wil ze samen met u bereiken door scholing, lesobservaties en coaching van leraren. 

Als u het leesonderwijs bij u op school wilt verbeteren dan bent u bij Kyra aan het goede adres. Ook voor leerlingen die al kunnen lezen bij de start van groep 3. Juist door oog te hebben voor verschillen kan er een krachtig leer- en klassenklimaat worden gecreëerd. Door haar ruime ervaring in groep 3 kan Kyra ook helpen bij het verkleinen van de overgang van groep 2 naar groep 3 en bij het versterken van een doorgaande leerlijn bij het leren lezen en rekenen in de onderbouw.

Naast didactische vaardigheden zijn pedagogische vaardigheden van een leraar van groot belang. Een goede klassensfeer draagt bij aan het leren en zorgt ervoor dat leerlingen én leraren met plezier naar school gaan. Kyra kan als gedragsspecialist een bijdrage leveren aan uw school. Haar voorkeur gaat uit naar een preventieve, schoolbrede aanpak.

Expertise
  • Leraar primair onderwijs
  • Daltononderwijs
  • Specialist begaafdheid en excellentie
  • Gedragsspecialist (Master Educational Needs)
  • Beginnende geletterdheid
  • Technisch lezen
  • Rekenen in de onderbouw
  • Coöperatief leren
  • Executieve functies
  • Klassenmanagement

Publicaties

 

Artikelen

Thema’s

Didactisch handelen
Jonge kind
Taal/leesonderwijs

 

Contact

Kyra Laarveld MEd.
06 – 15 18 68 64
kyra.laarveld@expertis.nl

Kim Borsen is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This