033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Taal/Leesonderwijs

Home » Thema’s » Themapagina Taal/Leesonderwijs
Iedere school heeft de taak om alle leerlingen goed te leren lezen en schrijven. Vanuit de wetenschap weten we wat ertoe doet als het gaat om technisch lezen, Close Reading of het vormgeven van goed taal en leesbeleid. De taalleesexperts van Expertis genieten niet zonder reden landelijke bekendheid.

Technisch lezen

PO/VO
Met goede instructie en voldoende oefening kan elke leerling leren lezen. Expertis adviseert u hier graag bij. 

Close reading 

PO
Samen met Expertis het begrijpend leesonderwijs versterken? Enkele honderden scholen gingen u al voor.

Close reading 

VO
De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen vermindert. Een zorgelijke ontwikkeling die we graag helpen keren!

Integratie taal met andere vakken

PO
We zoeken graag samen met u naar de verbinding van taal met andere vakken. 

Schrijfonderwijs

PO
Hoe helpen we leerlingen bij het schrijven van een goed opgebouwd verhaal of een goedlopende tekst?

Schrijfonderwijs

Woordenschat

Een grote woordenschat is van belang voor een succesvolle schoolloopbaan. Onze aanpak is gericht op het vergroten van de woordenschat.

Aanvullende dienstverlening

We hebben een uitgebreid en compleet aanbod trainingen en cursussen op het gebied van taal/leesonderwijs.

Maak uw keuze uit:

Uit onze kennisbank

Adviseurs van Expertis publiceren regelmatig wetenschappelijke artikelen over ontwikkelingen in het onderwijs.

Boek van de maand

Iedere maand kiezen de taalleesexperts van Expertis het boek van de maand. Inclusief handige lessenseries die gebruikt kunnen worden voor Close Reading!

Dr. Kees Vernooij

Dr. Kees Vernooij is een autoriteit op het gebied van leesonderwijs. Werkelijk duizenden leraren en schoolleiders kennen hem vanwege zijn succesvolle leesinterventietrajecten. Dr. Kees Vernooij is al sinds jaar en dag als professional leader verbonden aan Expertis. Nog dagelijks voedt hij onze taalleesexperts met zijn wetenschappelijke inzichten.

Dr. Kees Vernooij
Professional leader

Nieuws en actualiteit

Rekencongres

Lerend netwerk voortgezet technisch lezen groep 4 en 5

Werk je in het nieuwe schooljaar in groep 4 of 5 en wil je de leesvaardigheid van jouw leerlingen vergroten? Neem dan deel aan het lerend netwerk ‘Voortgezet technisch lezen in groep 4 en 5’ van Expertis Onderwijsadviseurs. Ons nieuwe, stevig inhoudelijke lerend netwerk rondom voortgezet technisch lezen in groep 4 en 5 biedt nu ook uitkomst voor leraren in de groepen 4 en 5.

Kees Vernooy Ridder Orde Oranje Nassau

Koninklijke onderscheiding voor Dr. Kees Vernooy

Dr. Kees Vernooy is op 26 april 2024 door Iris Meerts, burgemeester Wijk bij Duurstede, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dr. Vernooy heeft een uitmuntende bijdrage geleverd op het gebied van effectief leesonderwijs in Nederland én Vlaanderen. Ook op inmiddels 79-jarige leeftijd zet hij hier zich nog dagelijks voor in. Dr. Vernooy is als professional leader nauw betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs.

Kees Vernooy Ridder Orde Oranje Nassau

Top 5 leestips: Dr. Kees Vernooy

Op 26 april 2024 ontving Dr. Kees Vernooy een lintje voor zijn uitmuntende maatschappelijke bijdrage aan het verbeteren van het taal-/leesonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds jaar en dag is Dr. Vernooy als professional leader verbonden aan Expertis Onderwijsadviseurs. We selecteerden de top 5 artikelen door en over Vernooy.

kansen voor alle kinderen

Vier handvatten voor beter leesonderwijs

Reflectie op het PISA-onderzoek
Het laatste PISA-onderzoek bracht veel commotie te weeg. Nu het stof is neergedaald, nemen we de tijd voor een evenwichtige reflectie. Wat zeggen de PISA-resultaten exact over de leesvaardigheid van leerlingen? En, nog belangrijker: aan welke knoppen kunnen schoolteams, leraren, directeuren en ondersteuners draaien om het begrijpend leesonderwijs te verbeteren? We geven vier concrete en onderbouwde handvatten voor de praktijk.

kansen voor alle kinderen

Leergang Close Reading: Expert

Het versterken en aansturen van Close Reading

Begrijpend lezen is vooral het product van vloeiend lezen en woordenschat/achtergrondkennis. Close Reading is een manier om bij te dragen aan het leren begrijpen van teksten. Deze leergang helpt je Close Reading in jouw school concreet vorm te geven en in te voeren.

Deze leergang start in november 2024. Meld je nu aan! 

kansen voor alle kinderen

Leergang Close Reading: Basis

Het versterken van begrijpend luisteren en lezen door Close Reading

Tijdens deze leergang krijg je meer achtergrondkennis over alle elementen van Close Reading en krijg je handvatten om Close Reading in te voeren in de school.

Deze leergang start in september 2024 op verschillende locaties. Meld je nu aan! 

Logo J.C. Van der Wal school

Lerend Netwerk: Technisch lezen en spellen in groep 3

Werk je in groep 3 en ben je op zoek naar een cursus over het technisch lezen en spellen? Dan ben je bij Expertis Onderwijsadviseurs aan het juiste adres. Al jaren is het Lerend Netwerk groep 3 een groot succes. In vier bijeenkomsten nemen we je mee in vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn bij het leren lezen en spellen in dit belangrijke en mooie leerjaar.

Dit lerend netwerk start in september 2024 op verschillende locaties. Meld je nu aan!  

handschriftontwikkeling

Expertis participeert in landelijk onderzoeksproject ‘LeesEvolutie’

Hoe ziet goed leesonderwijs in een digitale wereld eruit?

Kinderen en jongeren groeien op in een digitale wereld. Hoe beïnvloedt dat hun leesvaardigheid? Kunnen we digitale media ook inzetten om hen betere lezers te maken? Expertis Onderwijsadviseurs participeert in het grote, landelijke onderzoeksproject ‘LeesEvolutie’, waarin deze en andere vragen centraal staan.

handschriftontwikkeling

Close Reading in de aardrijkskundeles

Het begrijpen van teksten is een belangrijke vaardigheid. In het voortgezet onderwijs blijft werken aan tekstbegrip echter vaak beperkt tot het vak Nederlands. Terwijl het cruciaal is dat leerlingen ook in andere vakken complexe teksten leren doorgronden. Jurgen Hartman werkt om die reden in zijn lessen met Close Reading, de wetenschappelijk onderbouwde aanpak die zorgt voor dieper tekstbegrip bij leerlingen.
handschriftontwikkeling

“Close Reading levert in de les heel veel op”

Dieper tekstbegrip op basisschool Prins Willem Alexander in Elburg

Close Reading is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die zorgt voor dieper tekstbegrip bij leerlingen. Het team van basisschool Prins Willem Alexander in Elburg heeft – met hulp van Expertis Onderwijsadviseurs – hard gewerkt aan de implementatie van deze werkwijze. Adjunct-directeur Petra Snel en groep 3-leraar Geke van de Put vinden de investering meer dan de moeite waard. De leraren leren volop van elkaar en “alle leerlingen doen succeservaringen op.”

 

handschriftontwikkeling

Inkijkje in de praktijk: Close Reading in het voortgezet onderwijs

Lieke Geurts, docente Engels op Metameer Jenaplan (voortgezet onderwijs) in Boxmeer, werkt sinds dit schooljaar met de aanpak van Close Reading. Ze geeft een inkijkje in de praktijk. Wat zagen zij gebeuren op het gebied van leesvaardigheid? Hoe pakken zij de professionalisering in de aanpak van Close Reading aan? Manon Biemans, taal- leesspecialist bij Expertis, ging met Lieke in gesprek.

 

handschriftontwikkeling

Hoe kinderen teksten beter kunnen begrijpen, onthouden en samenvatten

Promotie Suzanne Bogaerds-Hazenberg – Universiteit Utrecht

Maandag 5 juni 2023 is Suzanne Bogaerds-Hazenberg gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richtte zich op expliciet tekststructuuronderwijs in de bovenbouw van de basisschool. Kan meer kennis over tekststructuren kinderen uit groep 6, 7 en 8 helpen bij begrijpend lezen?

 

handschriftontwikkeling

PIRLS… Schouders eronder!

De resultaten van het PIRLS–onderzoek 2021 zijn bekend. Zoals verschillende onderzoeken de afgelopen jaren laten zien, is er werk aan de winkel op het gebied van leesonderwijs. Wat kunnen we leren van het PIRLS–onderzoek 2021? Onderwijsadviseurs en taal-/leesexperts Kyra Laarveld en Liz Bunte nemen je mee in de belangrijkste resultaten van het onderzoek en maken een vertaalslag naar wat dit concreet voor de onderwijspraktijk betekent.

handschriftontwikkeling

Gratis minigids | Close Reading in het voortgezet onderwijs

De weg naar dieper tekstbegrip

‘Hoe ondersteun ik mijn leerlingen bij het ontwikkelen van goed tekstbegrip? Hoe houd ik mijn leerlingen daarbij betrokken én gemotiveerd?’ De aanpak Close Reading biedt docenten van alle vakgebieden handvatten om leerlingen te leren hoe zij kunnen omgaan met complexe teksten en verschillende tekstsoorten. Download hier de gratis minigids, en leer hoe je Close Reading kunt inzetten in jouw lessen!

Logo J.C. Van der Wal school

Close Reading - inkijkje in de praktijk

Hoe ziet Close Reading er in de praktijk uit? Saskia Schulte en Jantina van Manen zijn leerkrachten op OBS De Borgh in Zuidhorn (Groningen) en laten zien hoe zij een Close Reading lessenserie voor hun groep hebben uitgewerkt en toegepast. Ze zijn aan de slag gegaan met een tekst uit het boek De verhalen van Kikker en Pad, van Arnold Lobel: ‘De heuvel af’.

handschriftontwikkeling

Zo ziet technisch leesonderwijs in groep 3 eruit

Goed technisch leesonderwijs in groep 3 is cruciaal; je legt daarmee een stevig fundament voor de verdere schoolloopbaan van kinderen. Slagen groep 3-leerkrachten erin om leerlingen technisch leesvaardig te maken? Wat is daar precies voor nodig? Mylou Joores en Kyra Schiffers deden er bacheloronderzoek naar. Dat levert stof tot nadenken én praktische adviezen op.

handschriftontwikkeling

Peil.Leesvaardigheid: leesontwikkeling onder druk

Verbeteren leesvaardigheid vraagt om inspanningen op school en thuis 

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs (sbo) nog iets sterker dan in het basisonderwijs (bo). Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid einde (s)bo 2020-2021. Het vraagt om een brede aanpak, waarbij scholen onder meer samenwerken met ouders, bibliotheken, gemeenten en consultatiebureaus. ‘Pas als iedereen kan lezen, is er iets gewonnen.’ 

handschriftontwikkeling

'Iedereen in onze school een leesexpert'

‘Wij willen graag op school allemaal leesexpert worden. Kun jij ons daarbij helpen, Marita?’ Deze vraag werd mij ruim een jaar geleden gesteld. De school gaf zelf aan: ‘We willen hier graag twee jaar voor uittrekken. Scholing, lesbezoeken, een kartrekkersgroep: we willen het graag groots aanpakken, want expert word je niet zomaar’. Taal-leesexpert Marita Eskes deelt in dit blog haar ervaring: wat is nu, ook vanuit de wetenschap gezien, dé succesfactor in het realiseren van deze mooie ambitie in de school?

handschriftontwikkeling

NIEUW | Close Reading voor het voortgezet onderwijs

Werken aan dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs

Met trots lanceert Expertis Onderwijsadviseurs het boek ‘Close Reading. Werken aan dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs.’ Het boek is voor het Nederlandse onderwijs vertaald en bewerkt door Tony van Dalen, Liz Bunte, Marieke van Logchem en Dortie Mijs. Close Reading versterkt het verdiepend lezen. Het biedt de docenten van alle vakgebieden handvatten om leerlingen te leren hoe zij kunnen omgaan met complexe informatieve en verhalende teksten. 

handschriftontwikkeling

Kees Vernooy publiceert boek: ‘Begrijpend lezen op de basisschool. De tekst centraal’.

Onlangs verscheen het boek ‘Begrijpend lezen op de basisschool. De tekst centraal’ door Dr. Kees Vernooy. Vernooy zet daarmee een van de belangrijkste thema’s van het Nederlandse onderwijs op de kaart. Het boek helpt scholen aan de hand van wetenschappelijke inzichten het begrijpend leesonderwijs te verbeteren.

handschriftontwikkeling

Close Reading als uitkomst voor dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs

De zorgen rondom de leesvaardigheid van jongeren zijn groot. De reeds in het primair onderwijs beproefde aanpak van Close Reading biedt ook in het voortgezet onderwijs uitkomst. Onlangs verscheen het boek ‘Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip in het voortgezet onderwijs’. Dit artikel gaat dieper in op de leesproblematiek en de aanpak van Close Reading. Het artikel sluit af met een handig praktijkvoorbeeld.

Leesconferentie

Lerend Netwerk: Taal en het Jonge kind – groep 1/2

Werk je in het nieuwe schooljaar in groep 1/2 en ben je op zoek naar een sterk inhoudelijke cursus waarin je wordt meegenomen in alle belangrijke taalaspecten in groep 1/2? Dan ben je bij Expertis Onderwijsadviseurs aan het juiste adres: al verschillende jaren is het lerend netwerk Taal en het Jonge Kind een groot succes.

Leesconferentie

Geslaagde conferentie 'leesonderwijs als stevige basis'!

Op vrijdag 20 mei 2022 vond de conferentie ‘Leesonderwijs als stevige basis’ plaats. We kijken terug op een zeer geslaagde conferentie waarbij we elkaar eindelijk weer ‘live’ konden ontmoeten. Een kleine terugblik op deze mooie dag.

Directieoverleg

Elke leerling een actieve lezer

Hoe kun je als leraar dieper tekstbegrip stimuleren? Een kwart van de 15-jarigen heeft problemen met basaal leesbegrip. Prof. dr. Paul van den Broek is mede-onderzoeker van het rapport ‘Sturen op begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland’. Wat betekenen de uitkomsten van dit recent verschenen rapport nu concreet voor de leraar die voor de klas staat? Deel 1 van 3 uit de interviewreeks.

Directieoverleg

‘Start al op jonge leeftijd met begrijpend luisteren’

Lezen om te leren én leren om te lezen. De rol van dieper (tekst)begrip in groep 1 t/m 3. Prof. dr. Paul van den Broek is mede-onderzoeker van het rapport ‘Sturen op begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland’. Wat betekenen de uitkomsten van dit recent verschenen rapport nu concreet voor de leraar die voor de klas staat? Een verdieping op het eerder verschenen interview met Van den Broek over hoe je als leraar dieper tekstbegrip kunt stimuleren in groep 1 tot en met 3.

Directieoverleg

Hoe kun je als docent in het voortgezet onderwijs het verdiepend tekstbegrip stimuleren?

Handelingstips voor vakdocenten en docenten Nederlands. Lezen met begrip is een opstapje voor allerlei zaken, waaronder ‘leren’. 25% van de 15-jarige leerlingen heeft kans om laaggeletterd te worden. Deze leerlingen hebben vooral moeite met dieper tekstbegrip. Prof. dr. Paul van den Broek behandelt in dit artikel het voortgezet onderwijs: ‘Hoe kun je als docent in het voortgezet onderwijs, of dit nu Nederlands of een zaakvak is, het dieper tekstbegrip optimaal stimuleren?’

Logo J.C. Van der Wal school

20 mei 2022 | Conferentie 'Leesonderwijs als stevige basis'

Op vrijdag 20 mei 2022 organiseert Expertis het congres ‘Leesonderwijs als stevige basis’. Hét taal/leesevent voor het primair onderwijs in 2022 met inspirerende lezingen en uitgebreide workshops. Zo word je bijgepraat over alles wat ertoe doet als het gaat om goed taal- en leesonderwijs. Lees hier meer informatie en meld je aan!

Docent geeft instructie

Sturen op begrip: effectief leesonderwijs in Nederland

Meer aandacht voor dieper tekstbegrip is de conclusie van de recent verschenen rapportage ‘Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland van de Universiteit Leiden. Dit is precies wat we bij Close Reading doen! We hebben de belangrijkste elementen uit de rapportage voor u samengevat. Wat is er nodig om de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen te verbeteren?

Logo J.C. Van der Wal school

Met Close Reading wordt begrijpend lezen wél leuk

Van het herkennen van signaalwoorden worden leerlingen geen betere lezers. Door de inhoud van de tekst centraal te zetten en die samen te doorgronden, wordt begrijpend lezen een stuk leuker. Close Reading is een methodiek waarmee je dat kunt doen. Leraar24 schreef hier een boeiend artikel over, inclusief praktijkvideo.

Logo J.C. Van der Wal school

Hoe krijg je leesplezier terug in de klas?

Ruim veertig jaar lang is Dr. Kees Vernooy al bezig met de vraag hoe je het taal- en leesonderwijs beter maakt. Verbonden als wetenschappelijk adviseur aan Expertis Onderwijsadviseurs is hij een toonaangevende deskundige op dit gebied. Welke suggesties heeft hij om het leesplezier op school weer terug te brengen bij kinderen?

Logo J.C. Van der Wal school

Close Reading - inkijkje in de praktijk

Hoe ziet Close Reading er in de praktijk uit? Graag laten we leerkrachten aan het woord om ervaringen te delen en anderen te inspireren. Elise Dekker is leerkracht van groep 6 van de J.C. van der Walschool in Maarssen. Zij laat zien hoe zij Close Reading toepast in haar les. “Wat ik zo geweldig vind aan Close Reading is dat je perfect kunt aansluiten op wat er in je groep speelt.”

kansen voor alle kinderen

Close Reading inkijkje in de praktijk

Op basisschool de Prinseschool in Enschede wordt sinds drie jaar gewerkt met de aanpak Close Reading. Ze koppelen dit aan het thematisch onderwijs IPC (International Primary Curriculum). Leerkrachten Josje, Kirsten, Nathalie en Annemarijn staan in groep 5 en 6 en werken volgens de werkwijze van Close Reading. Zij vertellen over hun ervaring in de praktijk.

kansen voor alle kinderen

Leergang Close Reading 2021/2022

Tijdens deze leergang krijgt u meer achtergrondkennis over alle elementen van Close Reading en krijgt u handvatten om Close Reading in te voeren in de school.

Diverse data in 2021 en 2022
Van 13.30 – 16.30 uur
Locatie regio Amersfoort

kansen voor alle kinderen

Leergang mondelinge taalvaardigheid

Deze leergang geeft u inzicht in hoe een jong kind de taal leert en hoe u hier het beste op kan inspelen. De mondelinge taalvaardigheid is van grote invloed op de lees-en schrijfontwikkeling en een belangrijke voorspeller van schoolsucces.

Diverse data in 2021 en 2022
Van 13.30 – 16.30 uur
Locaties: Almelo en Amersfoort
Daarnaast is het mogelijk om deze training incompany te volgen.

opbrengsten onderwijs verbeteren

Taal en W&T: win-win

Scholen gezocht die mee willen doen!
Taal en W&T, dat is een logische en potentieel krachtige combinatie. Leerlingen kunnen  hun taalvaardigheid verbeteren door over W&T te praten, schrijven en lezen. Ze leren ook beter communiceren en redeneren over W&T-onderwerpen. Zo kan deze combinatie zorgen voor verhoogde  leerresultaten voor beide vakken. De Universiteit Twente ontwikkelt een teamtraining geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs. Samen met de Rolf groep verzorgt Expertis Onderwijsadviseurs de trainingen en de coaching.

een stukje van de regenboog

Poëzieweek 2021 - Ideeën voor Close Reading

De Poëzieweek is van start gegaan. Een mooie kans om aan de slag te gaan met Close Reading en gedichten. We willen je graag wat ideeën meegeven bijvoorbeeld met onze blog over Roza Rozeur, ingenieur. En we zetten onze favoriete dichtbundels voor Close Reading op een rijtje. Laat je inspireren!

Een meisje met een grote stapel boeken

Blog: Voorlezen in coronatijd, voor jong en oud!

Op woensdag 20 januari starten weer de voorleesweken. Helaas beginnen de voorleesweken dit jaar niet op school, maar tijdens de lockdown. Om voorlezen toch onder de aandacht te brengen en om ouders praktische tips te geven, hebben onze adviseurs praatkaartjes ontwikkeld voor na het lezen. In dit blog vindt u de praatkaartjes en ook ideeën hoe ouders eenvoudig en gratis meer boeken in huis kunnen halen.

Twee jonge kinderen lezen samen een boek

Nieuw: Close Reading in de praktijk

Expertisadviseurs Liz Bunte en Ebelien Nieman en Dortie Mijs schreven drie praktijkboeken voor Close Reading. De uitgewerkte lessenseries laten goed zien hoe een les Close Reading wordt opgebouwd en welke beslissingen je als leraar kunt nemen. De boeken geven een duidelijk beeld hoe je Close Reading vorm kunt geven.

Onderwijs op afstand: praktische tips EDI, technisch leesonderwijs en begrijpend lezen

Expertis adviseur Karin Versloot, EDI-expert Marcel Schmeier en leesexpert Marita Eskes leggen in deze tutorials uit hoe je als leraar je onderwijs op afstand zo effectief mogelijk vorm kunt geven. De tutorials zijn ontwikkeld in opdracht van de PO-Raad in samenwerking met Het Lerarencollectief en ResearchED Nederland.

Begrijpend lezen saai? Onzin!

Begrijpend lezen hoeft helemaal niet saai te zijn. Maar zorg dan wel dat de inhoud van de tekst centraal staat. Gebruik teksten die een relatie hebben met de stof die je in de groep behandelt. Deze en nog veel meer tips lees je in het interview dat onze adviseur Tony van Dalen heeft gegeven voor leraar.nl, de website van het Ministerie van OCW waarop actuele ontwikkelingen, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld.

Een jongen en een meisje lezen boeken

Preview lessenserie uit Close Reading in de praktijk

Aan het eind van dit jaar komen drie publicaties uit van Close Reading in de praktijk. Er verschijnt een boek voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Dortie Mijs, Liz Bunte en Ebelien Nieman hebben ze samen met Pica geschreven. Om alvast een voorproefje te geven van de opzet van de lessenseries geeft Pica één lessenserie weg.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Onze adviseurs werken graag samen met u samen op het gebied van taal/leesonderwijs

Annemarieke Kool

“De kracht en talenten van de ander zijn mijn uitgangspunt bij het coachen en begeleiden”

Ebelien Nieman

“Onze opdracht is laaggeletterdheid voorkomen door uitzonderlijk goed onderwijs te geven.”

Florianne Bonhof

“Laat iedere leerling profiteren van goed onderwijs!”

Judith Heijs

“Doen wat werkt.”

Karin Versloot

“Goed onderwijs? Effectieve instructie en hoge verwachtingen!”

Kyra Laarveld

“Door ongelijk onderwijs krijgen kinderen gelijke kansen!”

Liz Bunte

“Maak leren zichtbaar, betekenisvol en uitdagend.” 

Lonneke Steens

“Hoge verwachtingen en de wil om samen te blijven leren maken nu het verschil voor morgen.”

Lucca Visser

“We weten hoe kinderen leren en wat effectief onderwijs is. Laten we die kennis inzetten.”

Manon Biemans

"Als je leert, verander je. En als je verandert, dan leer je.

Margreet Mulder

‘De leraar is de methode’– Edgar Allan Poe

Marieke van Logchem

“Aandacht voor het verbeteren van de instructievaardigheden en het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen.”

Martine Keemers

“Samen goed onderwijs realiseren is een prachtige uitdaging!”

 

Tony van Dalen

“Het gaat niet om onderwijsvernieuwing maar om onderwijsverbetering!”

Share This