033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Margreet Mulder

Margreet Mulder

‘De leraar is de methode’ – Edgar Allan Poe

Margreet is een enthousiaste onderwijsadviseur met een grote liefde voor taalonderwijs. Taal is immers de basis. Margreet heeft 25 jaar in het (speciaal) basisonderwijs en het VSO gewerkt. Daar heeft ze geleerd dat je als leraar het verschil kan maken voor leerlingen. Leraren bepalen met lesinhoud, relatie en klassenmanagement wat de leerlingen aan bagage meenemen in hun verdere leven. In het speciaal onderwijs moet er actief én creatief met de lesinhoud en didactiek worden omgegaan, maar dat geldt in de vaak ook in het regulier onderwijs. Met haar akte Speciaal Onderwijs en Master Onderwijskunde geeft Margreet theoretische onderbouwingen voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

Wat kan Margreet bieden?

Samen met directies en leraren werkt Margreet aan ontwikkeling en verbetering van het onderwijs op scholen.

Margreet maakt vanuit de wetenschap een koppeling naar de praktijk. Daarbij zijn klassenbezoeken heel waardevol, om zo de leraren te kunnen coachen op de werkvloer.

Haar expertise ligt bij taal-/leesonderwijs  – waaronder Close Reading –  en didactisch handelen. Goed onderwijs kan niet zonder effectieve didactiek. En binnen goed onderwijs is taal de basis!

Expertises

  • Close reading
  • Technisch lezen
  • Expliciete directe instructie
  • Didactiek

Publicaties

 

Artikelen

Thema’s

Taal-/Leesonderwijs
Didactisch handelen

Contact

Margreet Mulder MSc
06 – 45 33 98 40
margreet.mulder@expertis.nl

Share This