033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Leergang Expert : Het versterken en aansturen van Close Reading

‘Close Reading is geen synoniem voor Begrijpend lezen”.

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Leergang Expert: Het versterken en aansturen van Close Reading

Leergang Expert: Het versterken en aansturen van Close Reading

‘Close Reading is geen synoniem voor Begrijpend Lezen’.

Begrijpend lezen is vooral het product van vloeiend lezen en woordenschat/achtergrondkennis. Close Reading is een manier om bij te dragen aan het leren begrijpen van teksten. Deze leergang helpt u Close Reading in uw school concreet vorm te geven en in te voeren.

Na de basisleergang Close Reading is dit een vervolg. In deze leergang zullen we breder kijken dan alleen het leerkrachtgedrag. In deze training behandelen we het beleid, de visie, het monitoren en de diverse in te zetten werkvormen van Close Reading.

Tijdens deze leergang krijgt u meer achtergrondkennis hoe u Close Reading in kunt voeren. Aan deze leergang kunnen ervaren leraren, intern begeleiders en taal-leescoördinatoren met basiskennis van Close Reading deelnemen.

Deze leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we theorie af met voorbeelden uit de praktijk en interactieve opdrachten. Na afloop van elke bijeenkomst krijgt u een opdracht mee om uit te voeren in uw eigen team. De opdrachten hebben betrekking op het vormgeven van de invoering en aanpak van Close Reading in uw school.

 

Inhoud en opzet bijeenkomsten

Bijeenkomst 1:
De doorgaande lijn en pijlers van begrijpend lezen

 • Visie op begrijpend lezen en Close Reading;
 • Plaats van Close Reading in het curriculum;
 • Het belang van tekstanalyse, stimulerende activiteiten in de begeleiding van het maken van lessen en zoeken van teksten;
 • Collegiale uitwisseling; vormen van intervisie.

Bijeenkomst 2:
Aansturen veranderproces en monitoren leerkrachten

 • Hoe ziet een goede les Close Reading eruit?
 • Werken met het GRRIM-model tijdens Close Reading en activeren leerlingen;
 • Differentiatie;
 • De plaats en functie van klasbezoeken, geven van feedback.

Bijeenkomst 3:
Plan van aanpak tot invoering en implementeren

 • Invoering van Close Reading op je eigen school (maken van een plan van aanpak;
 • Activerende werkvormen;
 • Aandachtspunten monitoring en formatieve evaluatie;
 • Vervolg: Collegiale uitwisseling; vormen van intervisie.

Praktische informatie

Locatie Nijkerk

De Schakel
Oranjelaan 10
3862 CX Nijkerk

Kosten

€660,- per persoon.

U schrijft zich in voor drie bijeenkomsten. De prijs is inclusief materialen en naslagwerk. Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier.

Data en tijd

Data 2024-2025
Do 21 november 2024 | 13.30 – 16.30 uur
Wo 29 januari 2025 | 13.30 – 16.30 uur
Ma 7 april 2025 | 13.30 – 16.30 uur

Data 2023-2024
Do 16 november 2023 | 13.30-16.30 uur
Wo 31 januari 2024 | 13.30-16.30 uur
Ma 30 september 2024 | 13.30-16.30 uur

De bijeenkomsten worden verzorgd door Annemarieke Kool.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Annemarieke Kool via 06-50 28 55 53 of via annemarieke.kool@expertis.nl

Share This