033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Annemarieke Kool

Annemarieke Kool

Als senior onderwijsadviseur houdt Annemarieke zich voornamelijk bezig met duurzame verandering. Haar expertises zijn onder andere het jonge kind, taal-lezen, klassenmanagement en verandermanagement. Annemarieke heeft een ruime ervaring in het traditionele onderwijs en in de vernieuwende onderwijspraktijk.

Wat kan Annemarieke voor u betekenen?

Bij het coachen en begeleiden van leraren gaat Annemarieke uit van de kracht en talenten van de ander. De vertaling van recente vakkennis naar de praktijk is haar drijfveer. Annemarieke wil dat leraren deze kennis de volgende dag in kunnen zetten in de klas.
Annemarieke werkt samen met scholen aan verbetertrajecten voor taal en lezen in het primair onderwijs. Ze is gespecialiseerd in effectieve schoolverbeteringstrajecten gericht op instructievaardigheden en effectief leerkrachtgedrag. Ook is ze gespecialiseerd in het jonge kind.

Expertises
 • Taal / lezen
 • Pedagogisch-didactisch handelen
 • Gecertificeerd Close Reading-trainer.
Publicaties
 • Rijke rekenvragen in prentenboeken verdiepen (reken)taal.
 • Rollenspel in rekenhoeken.
 • Blog: Drie eye-openers waarmee u meer uit woordenschatonderwijs haalt, (januari 2015) CPS.
 • Hart voor leren, passend onderwijs in de klas – Kool, A. & Paalman, I. (2010).
 • Seksuele en relationele ontwikkeling voor de basisschool, RNG.
 • Waarom kiest een beer een emmer, Volgens Bartjens – Bouwman, A. & Kool, A. e.a. (2015).
Medeauteur van de uitgaven
 • Werkmap Gecijferd bewustzijn, CPS
 • Werkmap Fonemisch bewustzijn, CPS
 • Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat, CPS
Share This