033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Close Reading in het VO

Close Reading in het VO

Lezen is een belangrijke vaardigheid om goedmee te kunnen doen in demaatschappij en op school. Uit de laatste cijfers van het PISA onderzoek (Gubbels, e.a., 2019) blijkt dat zo’n 24% van de vijftienjarigen in Nederland onvoldoende in staat is om teksten te lezen en begrijpen. Het opzoeken van informatie in teksten is niet per se het struikelblok. Het zit hem vooral in het evalueren en reflecteren op teksten (Marreveld en Ros, 2021). Close Reading is een aanpak waarbij leerlingen leren omgaan met complexe teksten om tot dieper tekstbegrip te komen. Het belangrijkste van deze aanpak: De inhoud van de tekst staat centraal en niet alleen leesstrategieën. In dit artikel beschrijven we de aanpak en laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe Close Reading in het VO ingezet kan worden.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Taal/Leesonderwijs leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere close reading, technisch lezen, laaggeletterdheid en dyslexiepreventie.

Lees hier meer informatie over onze dienstverlening rondom Close Reading in het voortgezet onderwijs. 

Meer informatie

Auteurs: Marieke van Logchem, Liz Bunte, Dortie Mijs en Sylvie Engels

Jaar van uitgave: 2021

Bunte, L., Engels, S., van Logchem, M., Mijs, D. (2021) Close Reading in het voortgezet onderwijs. Remediaal, 2021-4.