033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Schrijfonderwijs

thema taal / lezen

Schrijfonderwijs

Hoe helpen we leerlingen bij het schrijven van een goed opgebouwd verhaal of een goedlopende tekst?

Lang niet alle leerlingen verlaten het primair onderwijs met een fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau. Het schrijven van verhalen en teksten (ook wel stellen genoemd) blijkt niet alleen lastig te onderwijzen, maar ook het beoordelen en de organisatie van het schrijfonderwijs is een uitdaging. 

Zo krijgen de fasen voorbereiden en schrijven veel aandacht in de les, maar is er weinig aandacht voor reviseren en publiceren. Terwijl reviseren juist noodzakelijk is voor kwaliteit en publicatie leerlingen een extra reden geeft om zorgvuldig te zijn in het schrijven van hun verhaal of andere tekstsoort.

Schrijven is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen. Het blijkt alleen niet eenvoudig om leerlingen verhalen en teksten te leren schrijven. Want wat is een effectieve schrijfdidactiek, hoe begeleid je leerlingen bij het schrijven van verschillende soorten teksten en hoe kan er gewerkt worden aan een doorgaande lijn? Daarnaast zijn er heel veel mogelijkheden om schrijven te integreren met andere (taal)domeinen, zoals wereldoriëntatie en begrijpend lezen, d.m.v. Close Reading; lezen en schrijven hebben veel overlap, ze interacteren én versterken elkaar.

Expertis helpt u graag bij het realiseren van de tussendoelen en referentieniveaus voor schrijven en bij het verbeteren van het niveau van de schrijfvaardigheid van uw leerlingen.

 

Begeleidingstraject ‘Schrijfonderwijs in een rijke taalomgeving’

Expertis Onderwijsadviseurs begeleidt scholen bij het versterken van het schrijfonderwijs. Tijdens de studiemomenten vindt kennisoverdracht plaats en krijgen leraren concrete voorbeelden. Er is ruimte om samen lessen voor te bereiden, zodat leraren het geleerde direct kunnen toepassen in hun klas. Het traject wordt versterkt door leraren te coachen tijdens het geven van een schrijfactiviteit of -les. In het traject sluiten we zoveel mogelijk aan bij de thema’s en methodes van de school.

Belangrijke elementen in een traject zijn:

  • Visie op schrijfonderwijs
  • Recente, theoretische achtergronden
  • Effectieve schrijfdidactiek
  • Het geven van feedback
  • Een rijk taalaanbod
  • Integratie met andere vakken
  • Verschillende soorten teksten en opdrachten
  • Diverse schrijffuncties
  • Doorgaande lijn
  • Het volgen van de schrijfontwikkeling

Meer informatie
Wilt u meer weten over het onderzoek naar schrijfonderwijs van de Onderwijsinspectie, lees dan hier het hele onderzoek.
Kijk voor meer informatie over Close Reading op onze themapagina.
Neem voor meer informatie over deze dienstverlening contact op met Karin Versloot.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: losse bijeenkomsten of een traject voor scholen die hun schrijfonderwijs willen versterken.
Voor wie is het interessant: leraren, intern begeleiders, directie, taalcoördinatoren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs.
Wat levert het op: het niveau van de schrijfvaardigheid van de leerlingen verbetert, er wordt gewerkt vanuit een doorgaande lijn, leraren weten hoe effectieve schrijfdidactiek eruitziet en kunnen dit toepassen in de klas en de leerlingen ervaren meer schrijfplezier.

Stel mij gerust uw vraag

Ik ben Margreet Mulder en ik help u graag verder.

Bel mij op 06 – 45 33 98 40 of stuur me een e-mail.

Dortie Mijs is onderwijsadviseur bij Expertis
Share This