033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Lerend Netwerk

Technisch lezen en spellen in groep 3

Home » Trainingen en bijeenkomsten » Lerend Netwerk – locatie Nijkerk, Assen en Almelo

Lerend Netwerk – Locatie Nijkerk, Almelo en Assen

Technisch lezen en spellen in groep 3

Werkt u in het nieuwe schooljaar in groep 3 en bent u op zoek naar een sterk inhoudelijke cursus waarin u wordt meegenomen in alles rondom het technisch lezen en spellen? Dan bent u bij Expertis Onderwijsadviseurs aan het juiste adres: al verschillende jaren is het Lerend Netwerk groep 3 een groot succes.

In vier bijeenkomsten nemen we u mee in vakinhoudelijke en didactische aspecten die van belang zijn bij het leren lezen en spellen in dit belangrijke en mooie leerjaar. Hierin worden theorie en praktijk continu met elkaar verbonden, gebaseerd op inzichten uit de wetenschap. Literatuur lezen, nieuwe kennis opdoen, ervaringen uitwisselen én naar huis gaan met een praktisch plan voor de volgende periode in de klas is wat centraal staat. In onderstaande planning kunt u per bijeenkomst meer lezen over specifieke inhoud. De algemene doelen zijn:

 • Het goed in kaart kunnen brengen van de beginsituatie in groep 3;
 • Weten waar inhoudelijk de focus ligt in het begin, midden en eind van groep 3;
 • Groepsbreed een zeer sterk basisaanbod kunnen neerzetten voor álle leerlingen;
 • Een sterke instructie kunnen geven rondom technisch lezen en spellen;
 • Preventief kunnen handelen om leesproblemen te voorkomen of zo vroeg mogelijk aan te pakken;
 • Geschikte interventies inzetten voor risicolezers, passend bij de periode van het jaar;
 • Weten hoe de herfst-, winter en voorjaarsignalering kunt interpreteren;
 • Kijken naar data en zorgen voor een goede overdracht naar groep 4.

Inhoud en opzet bijeenkomsten

Bijeenkomst 1: De start van het leesonderwijs in groep 3

Een goede leesstart in groep 3.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van het leren lezen en spellen in groep 3. Een deskundige leerkracht is hierbij essentieel. Veel kinderen leren in Nederland lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (bijvoorbeeld met de 2e maanversie of de kim-versie) of met de methode ‘Lijn 3’. Met beide methodes kunnen kinderen goed leren lezen en spellen, zo laat onderzoek zien. Enkel de methode volgen is echter geen garantie voor goed leesonderwijs. Kinderen krijgen maar één kans in groep 3 om goed te leren lezen, het is onze taak om het onderwijs zo in te richten dat alle kinderen deze kans optimaal kunnen benutten. Wat zijn de doelen rondom technisch lezen en -spellen en hoe zorg je ervoor dat je leerlingen zich komend schooljaar ontwikkelen tot goede lezers en spellers? Hoe zorgt u voor een gevarieerd en sterk aanbod? Hoe monitort u leerlingen en zorgt u voor (preventief) handelen om uitvallers te voorkomen? Na deze bijeenkomst heeft u hier het antwoord op gekregen. Ook is er ruimte voor het praten over de gelezen literatuur, praktische tips en het uitwisselen van ervaringen met elkaar: zo vormen we een lerend netwerk.

Leerdoelen

 • U kunt vertellen hoe het leesonderwijs in groep 3 is opgebouwd;
 • U weet hoe u preventief handelt en waarom dit van belang is;
 • U heeft kennisgenomen van de lees- en spellingsdoelen in groep 3, specifiek tot januari;
 • U kunt beschrijven hoe u zorgt voor een gevarieerd en effectief aanbod tot januari;
 • U kunt het belang van monitoren beschrijven en daarnaar handelen.

Bijeenkomst 2: Het handelen na de herfstsignalering

Het handelen in groep 3 na de herfstsignalering.

Na de herfstvakantie wordt in groep 3 doorgaans de herfstsignalering afgenomen. Een toets van belangrijke waarde, omdat het informatie geeft over waar de leerling staat in het technisch leesproces ten opzichte van wat je mag verwachten in deze periode van groep 3. Nog belangrijker dan de toets zelf is het handelen van de leerkracht naar aanleiding van deze toets. Hoe ga je het technisch leesonderwijs vormgeven tot en met januari? Hoe zorgt u voor een rijk en uitdagend aanbod in de klas waarin voldoende aandacht is voor herhaling en automatisering? En wat vraagt dit van het klassenmanagement? Wat doen we met risicolezers en welke interventies kunnen we inzetten? Deze aspecten komen tijdens deze bijeenkomst aan de orde. We leren van- en met elkaar door wederom (ingebrachte) literatuur te lezen. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en er zal een sterke koppeling zijn tussen theorie en praktijk.

Leerdoelen

 • U kunt het belang van de herfstsignalering aangeven;
 • U bent in staat om de afgenomen herfstsignalering te analyseren en interpreteren;
 • U kunt het handelen in de klas, specifiek voor risicolezers, vormgeven n.a.v. de herfstsignalering;
 • U kunt inspiratie halen uit het uitwisselen van ervaringen als leerkracht in groep 3.

Bijeenkomst 3: Het handelen na de wintersignalering

Het handelen in groep 3 na de wintersignalering.

Na de klankzuivere periode en het eerste halfjaar technisch lees- en spellingonderwijs wordt de wintersignalering afgenomen om te kijken hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld. We staan stil bij het belang van de afname van de wintersignalering, maar vooral ook bij het interpreteren en handelen na het afnemen van deze toetsen. Waar ligt nu na januari de focus wat betreft technisch lezen en spellen? Wat zijn de doelen van januari t/m juli en welke interventies dragen ertoe bij dat deze doelen behaald kunnen worden door de leerlingen? Deze vragen staan centraal tijdens deze bijeenkomst. Ook gaan we in op het onderwijs aan risicolezers in de tweede helft van groep 3: welke interventies zijn geschikt en wat vraagt dit van u als leraar in de organisatie en het klassenmanagement? Ook het omgaan met sterke lezers komt aan de orde. De koppeling tussen theorie en praktijk staat centraal, we leren van (ingebrachte) literatuur en er zal ruimte zijn om ervaringen uit te wisselen.

Leerdoelen:

 • U kunt de doelen voor het technisch lezen en spellen van de tweede helft groep 3 benoemen;
 • U kunt aangeven waar de focus komt te liggen binnen het leesonderwijs in groep 3 na januari;
 • U bent in staat om de afgenomen wintersignalering (AVI + DMT) te analyseren en interpreteren;
 • U kunt het handelen in de klas, specifiek voor risicolezers, vormgeven n.a.v. de wintersignalering;
 • U kunt inspiratie halen uit het uitwisselen van ervaringen als leerkracht in groep 3.

Bijeenkomst 4: Het handelen van het voorjaar tot de zomervakantie

Het handelen in groep 3 van het voorjaar tot de zomervakantie.

De laatste periode van groep 3 staat centraal in deze bijeenkomst. Wanneer we terugblikken, beseffen we vaak dat leerlingen in groep 3 al ongelooflijk veel hebben geleerd. Juist ook in deze laatste weken kunnen leerlingen nog groei doormaken met betrekking tot technisch lezen, spellen én begrijpend lezen. We zoomen in op welke zaken er groepsbreed toe doen als het gaat om goed onderwijs in technisch lezen- en spellen aan het eind van groep 3. Welke activiteiten behoren een dagelijkse plek op het rooster te krijgen? Welke rol krijgt het automatiseren? Wat doet u als de methode binnenkort ‘uit’ is, maar u wel aandacht wilt blijven besteden aan het lezen en spellen? Bij deze vragen wordt stilgestaan. Ook bespreken we geschikte interventies in de laatste periode van groep 3 om risicolezers zo tot het eind van het schooljaar optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs.

Verder gaan we in op tekstbegrip. Waar aan het begin van groep 3 het begrip van geschreven taal middels begrijpend luisteren wordt geoefend, zijn leerlingen aan het eind van groep 3 technisch gezien in staat om ook zélf een tekst te lezen. Als leerkracht kun je de focus dus laten verschuiven van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. Hoe kan een zinvolle les begrijpend lezen eruitzien? Wat is de meerwaarde van het geven van deze lessen, naast het volgen van de methode? En hoe kan dat in het lesrooster een plek krijgen? Je krijgt praktische voorbeelden te zien, zodat je direct aan de slag kunt. Natuurlijk blikken we ook vooruit: welke waardevolle informatie geef je mee tijdens de overdracht aan de leerkracht(en) van groep 4? Tijdens deze bijeenkomst zal met regelmaat ruimte zijn voor uitwisseling en het opdoen van inspiratie van elkaar. Ook evalueren we de vier bijeenkomsten.

Leerdoelen:

 • U kunt beschrijven hoe u de laatste periode groepsbreed kunt inzetten op technisch lezen;
 • U kunt aangeven hoe u in deze laatste periode van het schooljaar met risicolezers kunt omgaan;
 • U krijgt handvatten om lessen begrijpend lezen vorm te geven tot aan de zomervakantie;
 • U hebt voorbeelden gezien hoe een les begrijpend lezen er in groep 3 uit kan zien;
 • U krijgt handvatten voor een goede overdracht naar groep 4;
 • Uitwisselen van ervaringen met elkaar, om zo weer enthousiast terug de praktijk in te gaan.

Adviseurs

De bijeenkomsten in Nijkerk worden verzorgd door Marita Eskes.
De bijeenkomsten in Almelo worden verzorgd door Kyra Laarveld.
De bijeenkomsten in Assen worden verzorgd door Ebelien Nieman.

Doelgroep

 • Startende en ervaren groep 3 leerkrachten
 • Taal- en/of leescoördinatoren
 • Intern begeleiders

Prijs

€779,- per persoon.

U schrijft zich in voor vier bijeenkomsten samen. De prijs is inclusief naslagwerk, koffie/thee én u ontvangt het boek Technisch lezen in een doorlopende lijn cadeau. Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier.

Praktische informatie

Datum en tijd – Nijkerk

Bijeenkomst 1: woensdag 11 september 2024, van 14:00 – 17:00 uur.

Bijeenkomst 2: woensdag 20 november 2024, van 14:00 – 17:00 uur.

Bijeenkomst 3: dinsdag 4 februari 2025, van 14:00 tot 17:00 uur.

Bijeenkomst 4: woensdag 14 mei 2025, van 14:00 – 17:00 uur.

Datum en tijd – Almelo

Bijeenkomst 1: woensdag 18 september 2024, van 13.30 – 16:30 uur.

Bijeenkomst 2: woensdag 20 november 2024, van 13:30 – 16:30 uur.

Bijeenkomst 3: woensdag 5 maart 2025, van 13:30 tot 16:30 uur.

Bijeenkomst 4: woensdag 14 mei 2025, van 13:30 – 16:30 uur.

Datum en tijd – Assen

Bijeenkomst 1: woensdag 18 september 2024, van 13.30 – 16:30 uur.

Bijeenkomst 2: woensdag 13 november 2024, van 13:30 – 16:30 uur.

Bijeenkomst 3: woensdag 12 februari 2025, van 13:30 tot 16:30 uur.

Bijeenkomst 4: woensdag 14 mei 2025, van 13:30 – 16:30 uur.

  Over de adviseurs

  De cursus in Nijkerk wordt verzorgd door Marita Eskes. Zij is als taal-/leesexpert betrokken bij Expertis Onderwijsadviseurs. Marita was eerder werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher. Marita is auteur van de boeken Technisch lezen in een doorlopende lijn (2020) en Begrijpend lezen in een doorlopende lijn (2023), verschenen bij Uitgeverij Pica. Haar motto: alle leerlingen leren lezen en samen werken aan een geletterde generatie! Twitter: @maritaeskes

  De cursus in Almelo wordt verzorgd door Kyra Laarveld-Wolbers. Zij is jarenlang leerkracht van groep 3 geweest en deelt inmiddels haar ervaring vol passie als adviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis Onderwijsadviseurs. Ze begeleidt scholen bij het verbeteren van de kwaliteit van het lesgeven en is daarnaast gespecialiseerd in (hoog)begaafdheid en gedragsspecialist. Twitter: @KyraWolbers

  De cursus in Assen wordt verzorgd door Ebelien NiemanSinds 1985 begeleid Ebelien scholen op weg naar beter onderwijs. Ebelien is taal-leesspecialist bij Expertis Onderwijsadviseurs. 

  Locatie Nijkerk

  De Schakel Nijkerk
  Oranjelaan 10

  3862 CX Nijkerk

  Locatie Almelo

  Expertis Onderwijsadviseurs
  Brugstraat 11
  7607 XJ ALMELO

  Locatie Assen

  OF-US Assen
  Lauwers 9
  9405 BL ASSEN

  Meer weten?

  Voor vragen of meer informatie kunt u
  contact opnemen met Kyra Laarveld (kyra.laarveld@expertis.nl).

  Share This