033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Adviseurs » Lucca Visser

Lucca Visser

“We weten hoe kinderen leren en wat effectief onderwijs is. Laten we die kennis inzetten.”

Lesgeven is vakmanschap; dit is hoe Lucca het onderwijs benadert. Ze heeft daarbij hoge verwachtingen, niet alleen van leerlingen, ook van leraren. Haar uitgangspunt is: zorg ervoor dat álle kinderen succeservaringen op kunnen doen. Een veilige leer-werkomgeving, waarin leerlingen gestimuleerd en geactiveerd worden, is daarvoor de basis. Lucca daagt leraren bovendien uit om te blijven waarnemen, feitelijk te observeren en gebruik te maken van andere gegevens. Zo kunnen zij beter aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben.

Lucca volgde de pabo en vervolgens de masteropleiding Youth, Education and Society. Ze deed ruime ervaring op als leraar in het primair onderwijs en daarnaast specialiseerde ze zich in het onderwijs aan nieuwkomers en anderstaligen en gaf ze NT2-onderwijs (Nederlands als Tweede Taal). Na het behalen van de master Educational Needs (EN), met specialisatie ‘begeleiden’, werkte Lucca als intern begeleider in het speciaal onderwijs. Ze richtte zich op handelings- en opbrengstgericht werken en begeleidde leraren bij het omgaan met verschillen en het geven van effectieve, doelgerichte en interactieve lessen.

Wat kan Lucca voor u betekenen?

Lucca is een betrokken onderwijsadviseur die het belangrijk vindt dat alle leerlingen – door kwalitatief goed onderwijs – de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Zij begeleidt schoolteams bij sterk didactisch handelen en effectief taal- en leesonderwijs door het geven van trainingen, het afleggen van klassenbezoeken en het voeren van feedbackgesprekken. Door coaching op de werkvloer geeft zij leraren waardevolle input om hun onderwijs te verbeteren.

Door haar ruime praktijkervaring en opgebouwde expertise kan Lucca goed de verbinding leggen tussen de theorie en de praktijk. Ze brengt inzichten uit de literatuur inspirerend over op leraren. Door kritische vragen te stellen en samen te analyseren, trekt ze met u onderbouwde conclusies. Vervolgens kan ze u effectieve verbetermogelijkheden aanreiken, oftewel: een passend advies om gezamenlijk voor de beste onderwijskwaliteit te gaan.

Expertises

  • Expliciete Directe Instructie (EDI)
  • Pedagogisch en didactisch handelen
  • Taal- en leesonderwijs
  • Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Publicaties

 

Artikelen

Thema’s

Didactisch handelen (EDI)
Taal / Leesonderwijs

 

Contact

Lucca Visser MSc
06 – 45 37 04 86
lucca.visser@expertis.nl

Share This